ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks
 

Individuel franskundervisning for voksne tilrettelagt efter behov og ønske tilbydes hos Mariannes franskkurser tlf. 26 19 16 64, Hillerødgade 22, 4. th., København N, ml. Esromgade & Lundtoftegade, 5 min. fra NørreBRO St. m. metro & linje F. NB! NY e-mail: marianne@franskkursus.dk

Fokus er generelt på mundtlig sprogfærdighed, dvs opbygning og udvikling af tale & forståelse med grammatik & udtale, altsammen afhængigt af niveau, ønske og behov. Hvilke færdigheder der arbejdes med og hvordan, aftales individuelt.

Alle niveauer fra begyndere over let og mere øvede til meget avancerede:
Har du aldrig lært fransk før? Eller
har du behov for at starte forfra? Med udgangspunkt i begynderlærebog & øvehæfte, jfr. nedenfor, indlæres & øves - gennem mange intensive mundtlige øvelser med spørgsmål & svar, udtænkt af Marianne - meget enkel tale & forståelse, elementær grammatik, dvs. sprogets basale former & deres kombinationsmuligheder, samt grundlæggende udtale.
I den elementære undervisning benytter vi Vibeke Gade: Franskbogen (7. udg., 2020. Har du 6. udg. fra 2010, kan den også bruges) & Franskbogen Øvehæfte (5. udg., 2010). Læsebogen rummer tekster, der anvendes til oplæsning, indøvelse af en god fransk udtale og til elementær samtale på fransk med spørgsmål fra lærer ud over hvad du finder i lærebog. Øvebogen indeholder meget elementær grammatik, små skr. øvelser (udfyldning, omskrivning & oversættelse) til understøttelse af indlæringen, samt udtaleregler. Bøger anskaffes venligst af kursisten & kan fx købes på www.systime.dk
• Har du forkundskaber fra folkeskole, gymnasium el. tilsv. eller fra deltagelse i holdundervisning og behov for individuel opfriskning & udvikling af mundtlig sprogfærdighed (dvs tale & forståelse m/u grammatik og udtale), eller ønsker du at bygge videre på det du kan med sprogligt-grammatisk input & feedback fra professionel fransklærer? Så kontakt gerne Mariannes franskkurser.
Er du lærer i folkeskolen og underviser i fransk? Har du behov for med din personlige fransklærer at styrke dit sproglige fundament (grammatik & udtale) og/eller fastholde, forbedre & finpudse din mundtlige sprogfærdighed? Marianne R svaret! Pris iflg. aftale.

Undervisningssted, fysisk el. online, i hyggelige, men professionelle rammer hos Marianne Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N, M 26 19 16 64/F 35 83 34 52 med fred til fordybelse, tavle, samme dedikerede lærer gennem hele dit individuelle forløb & cykelsti til døren.

Priser & forretningsbetingelser for individuel franskundervisning, enetimer i fransk, 2023-24.
- Ved samlet reservation af datoer & klokkeslæt, der efter aftale forudbetales i blokke af mindst 3 kursusgange i sammenhæng (gerne i længerevarende forløb for mere varigt udbytte), som alle skal finde sted (forberedelser af max. samme omfang som tiden der undervises; materialer el. lærebøger ikke incl.), gælder generelt:
3 gange à 1 lektion à 50 minutter à kr. 400: kr. 1200.  NB. 4 x 50 min., pris, kr. 1600, osv.
3 gange à 1,5 lektion à 75 min. à kr. 500: kr. 1500.  NB. 4 x 75 min., pris, kr. 2000, osv.
• 3 gange à 90 minutter à kr. 600: kr. 1800NB. 4 x 90 min., pris, kr. 2400, osv.
- Ved enkeltstående kursusgange, herunder mere skræddersyet undervisning, der kræver mere tid til forberedelse, er priserne højere.
For at aftale tid må du venligst oplyse retvisende navn, adresse, mobiltelefon-nr. og mailadr. og forudbetale kursusgebyr iflg. aftale på reg. 0274 kt. (00)16649619.
Dine data
behøver vi til kommunikation med dig & som dokumentation i bogføring. Vi indgår kun aftaler om undervisning med navngivne kursister & betalere. Vi benytter ikke cookies. 
Indgåede aftaler er bindende
& du kan kun disponere over det antal datoer & klokkeslæt, du har aftalt & forudbetalt, inden for den aftalte periode fra start- til slutdato, begge incl. Kursusgebyr tilbagebetales ikke

Du er velkommen til at henvende dig på F 35 83 34 52/M 26 19 16 64 el. på e-mail.

Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     marianne@franskkursus.dk