ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks

 

>Mariannes franskkurser NYT! Holdundervisning i fransk hovedsæson 2020-21. Holdstart hhv. uge 36, 39, 40 & 49. Alle niveauer fra begyndere til meget avancerede. Mundtlig sprogfærdighed i fokus. Kursusprogram, se OVERSIGT & KURSUSBESKRIVELSER, læs igennem & søg vejledning om valg af niveau før tilmelding. Max. 6 deltagere pr. hold. Kontakt gerne Marianne på M 26 19 16 64/F 35 83 34 52 el. mariannes-franskkurser@parkmail.dk  Kursus i august? Se Individuelt!

Holdundervisningen foregår Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N, mellem Esromgade og Lundtoftegade, i personligt indrettet, men professionelt lokale hos Marianne Rasmussen, med cyklesti til døren og blot 5 minutters gang fra NørreBRO St. (metro & S-tog/linje F: Ny Ellebjerg-Hellerup), samt bus 5C & 350S (på Nørrebrogade), en smule kortere.
På kurserne taler vi mest muligt fransk, grammatik og de basale trin undtaget, den eneste rigtige vej til at lære at tale & forstå talt fransk i sammenhæng. - Lær fransk hos fagfolk!
 
>Niveauer Læs om niveauer, indhold og kursusomfang nederst på siden
>Tilmelding/forretningsbetingelser, kontonr., betaling via din Netbank, kvittering/mødebekræftelse

OVERSIGT Mariannes franskkurser sept. 2020-marts 2021, holdstart hhv uge 36, 39, 40 & 49
(Kursusbeskrivelser? Klik på overskrifter. Priser ved 5-6 deltagere pr. hold. Ved 3-4 deltagere, forhøjet pris. * = materialer fra lærer incl. i pris, bøger ikke incl. Ferier: Efterår, uge 42; jul, uge 52-53. Ingen vinterferie. NB. Der er indlagt ekstra tid mellem holdene til ekstra rengøring.) Velkommen!

Fransk 1 intensivt begyndere uden forkundskaber: 22 gange-44 lekt., v. 5-6 delt., kr. 2350; v. blot 3-4 deltagere, forhøjet kursuspris, kr. 2550
Hold 5520. Mandag 19.10-21.00. Start: 21/9/2020. Slut: 8/3 (marts) 2021.
Hold 5521. Onsdag 16.30-18.20. Start: 30/9/2020. Slut: 17/3/2021.

Fransk 2-3 intensivt (A1/A2): 22 gange - 44 lektioner, ved 5-6 deltagere, kr. 2395*; ved blot 3-4 delt., forhøjet kursuspris, kr. 2595*
Hold 5523. Tirsdag 19.10-21.00. Start: 22/9/2020. Slut: 9/3 (marts) 2021.

Fransk 3-4 Brush-up (A2 m. lille pil op): 12 gange - 24 lektioner, v. 5-6 deltagere, kr. 1330; v. blot 3-4 delt., forhøjet kursuspris, kr. 1440*
Hold 5525. Torsdag 19.10-21.00. Start: 3/9 (september) 2020. Slut: 26/11/2020.

Fransk 4 (A2 m. stor pil op): 15 gange - 30 lektioner, ved 5-6 deltagere, kr. 1650*; ved blot 3-4 delt., forhøjet kursuspris, kr. 1785*
Hold 5526. Torsdag 19.10-21.00. Start: 3/12 (december) 2020. Slut: 25/3/2021.

Fransk 7 (B1/B2): 22 gange - 44 lektioner, iflg. aftale, max. 4 deltagere, kr. 2595*
Hold 5528. Tirsdag 16.30-18.20. Start: 22/9/2020. Slut: 9/3 (marts) 2021.

Fransk 8 (niveau B2): 22 gange - 44 lektioner, ved 5-6 deltagere, kr. 2395*; ved blot 3-4 deltagere, forhøjet kursuspris, kr. 2595*
Hold 5529. Mandag 16.30-18.20. Start: 21/9/2020. Slut: 8/3 (marts) 2021.

Fransk 9 (B2/C1): 22 gange - 44 lektioner, ved 5-6 deltagere, kr. 2395*; ved blot 3-4 deltagere, forhøjet kursuspris, kr. 2595*
Hold 5530. Onsdag 19.10-21.00. Start: 23/9/2020. Slut: 10/3 (marts) 2021.

Fredags-fransk (C1)-Vild med fransk? 22 gange - 44 lektioner, ved 5-6 deltagere, kr. 2395*; v. blot 3-4 delt., forhøjet kursuspris, kr. 2595*
Hold 5531. Fredag 10.10-12.00. Start: 25/9/2020. Slut: 12/3 (marts) 2021.

Kursusbeskrivelser Mariannes franskkurser sept.'20-marts '21, start hhv uge 36, 39, 40 & 49

Fransk 1 intensivt begyndere u. forkundskaber: 22 gange-44 lekt., v. 5-6 delt., kr. 2350; v. blot 3-4 deltagere, forhøjet kursuspris, kr. 2550
(Ingen A-betegnelse - du har ikke forkundskaber i fransk før start.)
Aldrig lært fransk før? På dette intensive franskkursus for begyndere får du - ved at deltage kontinuerligt - i frisk tempo en meget elementær indføring i udtale, sprogets mest basale former og deres indbyrdes kombinationsmuligheder, samt et vist elementært ordforråd.
Basal grammatik, ordforråd og udtale bliver indlært gennem mange intensive struktur- og taleøvelser i timerne. Efterhånden som kurset skrider frem og vi bygger flere klodser oven på det du har lært, lærer du at danne og forstå helt enkle sætninger på fransk i nutid og (nær) fremtid og "snuse" til 'førnutid'/'datid' så du har et basalt grundlag at bygge videre på.
(Meget) korte begynderbogstekster, forberedt hjemme, vil vi sammen læse højt for at indøve en god udtale og lære at indgå i meget enkel samtale med forståelse af enkelt talt fransk.
Små hold som dette giver gode muligheder for i timerne at arbejde grundigt med din franske udtale: En præcis fransk udtale er en væsentlig forudsætning, ikke alene for at du selv kan gøre dig forståelig, men også for at du kan lære at forstå enkelt talt fransk i sammenhæng.
Kommunikativt vil du i meget enkelt sprog lære høflig omgang med "de indfødte", at præsentere dig, stille og besvare meget enkle og basale spørgsmål, fortælle om bolig, familie, venner, arbejde, fritid, samt fx at købe ind på markedet i Frankrig.
Til støtte for indlæringen vil indgå skriftligt arbejde med enkle udfyldningsøvelser, sætningsdannelse og små oversættelser dansk-fransk, altsammen på elementært niveau.
Lærebøger: Vibeke Gade: Franskbogen (tekstbog), 6. udgave, se venligst https://shop.systime.dk/dk/franskbogen-6-udgave.html og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg. (papirudgave), se https://shop.systime.dk/dk/franskbogen-ovehaefte-5-udgave.html , begge Systime 2010. Du bedes venligst selv (an)skaffe papirbøgerne i de angivne udgaver før start. Som privatperson kan du købe direkte via forlagets hjemmeside. På dette kursus vil vi arbejde med udvalgt intensivt stof i kap. 1-21, begge incl. (Lærebogssystemet rækker til i alt ca. 90-100 lektioners undervisning på elementære niveauer.)
Kursusudbytte forudsætter kontinuerlig deltagelse og forberedelse. Det er sjovt og udbytterigt at lære sprog sammen med andre!
Kurset vil ved interesse kunne fortsætte som Fransk 2-intensivt fra midt marts 2021.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5520 • Mandag 19.10-21.00. Start: 21/9/2020. Slut: 8/3 (marts) 2021.
Hold 5521
• Onsdag 16.30-18.20. Start: 30/9/2020. Slut: 17/3/2021.
NB.
Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 & IKKE i juleferien i uge 52-53. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 2-3 intensivt (A1/A2): 22 gange-44 lektioner, ved 5-6 deltagere, kr. 2395*; ved blot 3-4 delt., forhøjet kursuspris, kr. 2595*
Har du med fornøjelse og udbytte i frisk tempo gennemført ca. 70 lektioners (à 50 minutter) intensiv holdundervisning i fransk for (ægte) begyndere - eller tilsvarende for ikke alt for længe siden?
Kan du med hjælp fra lærer forme og forstå meget enkle sætninger i le présent, le futur proche og le passé composé med brug af et vist begrænset alment, ikke fag-specifikt ordforråd? Har du lært talord, bøjning af (visse) adjektiver i køn, tal og grad, ejefald og ejestedord og bla. også arbejdet med delingsartikel og udtryk for mængde? Er du kommet godt i gang med at anvende objektspronomener og er du også blevet introduceret til dativobjekt?
Ønsker du at styrke din viden og udvikle dine basale sprogfærdigheder (primært den mundtlige), herunder dit ordforråd? Så læs videre her:
På dette stadig basale intensive kursus fortsætter vi med Franskbogen (tekstbog), 6. udg., og Franskbogen Øvehæfte, 5. udg., begge Systime 2010 (for anskaffelse, se venligst links under Fransk 1 ovenfor.) Her i juni-juli arbejder et forsinket forårshold på at blive klar til dette kursus. Om alt går vel, vil vi i september 2020 starte fra omkring kapitel 29-30 og på denne side af juleferien afslutte Franskbogen med kapitel 37.
Kendskabet til le passé composé (hhv. førnutid og afgrænset "datid") vil blive uddybet med brugen af hjælpeverberne être og avoir, le passé récent (nær fortid), 'y' (der, derhen, dertil, samt overført betydning), le futur simple, l'imparfait (uafgrænset/igangværende/beskrivende "datid"), samt le conditionnel (at ville/skulle + infinitiv). Læsebogens tekster vil fortsat blive anvendt til oplæsning og træning af udtalen, samt som udgangspunkt for træning af fransk tale og forståelse.
Et nyt islæt vil være mere "fri" (sam)tale som forberedelse til det virkelige liv.
Efter nytår vil vi som udgangspunkt for arbejdet med din mundtlige sprogfærdighed (talefærdighed, forståelse og grammatik med mundtlige og skr. øvelser) læse og tale om kortere læse-let-bog med gloser og øvelser fra lærers hånd. Disse materialer, kr. 45, incl. i kursuspris, vil løbende ved fremmøde blive udleveret på kurset.
Stadigt mere af undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på fransk.
Hjemmearbejde & fremmøde nødvendigt for udbytte af kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer at være både morsomt og hyggeligt at lære fransk sammen med andre på samme niveau.
Der vil være mulighed for at fortsætte på nyt kursus fra midt marts 2021.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5523 Tirsdag 19.10-21.00. Start: 22/9/2020. Slut: 9/3 (marts) 2021.
NB.
Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 & IKKE i juleferien i uge 52-53. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 3-4 Brush-up (A2 m. lille pil op): 12 gange-24 lektioner, v. 5-6 deltagere, kr. 1330*; v. blot 3-4 deltagere, forhøjet kursuspris, kr. 1440*
Har du for nogle år siden lært fransk på HF/gymnasium eller tilsv. i fx 2 (skole)år? Har du on and off brugt sproget en smule og måske også indimellem deltaget i et franskkursus sådan at det franske ikke er helt glemt?
Og drømmer du om for alvor at få vakt de slumrende franskkundskaber til live? Så læs videre her:
På dette intensive kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed vil vi i frisk tempo med støtte i mindre skriftlige øvelser, der laves hjemme og gennemgås på holdet, opfriske og uddybe kendskabet til udvalgte dele af mere basal grammatik og sætningsbygning (ikke det allermest elementære), samt i mundtlige øvelser aktivere alment, ikke-fagspecifikt ordforråd.
Arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed (dvs. tale, forståelse og grammatik) vil ske gennem læsning af og fælles samtale om kortere enkeltstående fransk tekster (m. gloser), som læses hjemme og gennem mere fri samtale om ugens (aktuelle) begivenheder, personligt og i verden omkring os.
Forberedelse og fremmøde på kurset er forudsætninger for kursusudbytte.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enkelt fransk, dog ikke grammatik.
Kursusmaterialer, kr. 45*, includeret i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse.
Der er mulighed for at fortsætte på Fransk 4, nedenfor, fra start december 2020.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5525 Torsdag 19.10-21.00. Start: 3/9 (september) 2020. Slut: 26/11/2020.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4 (A2 m. stor pil op): 15 gange - 30 lektioner, ved 5-6 deltagere, kr. 1650*; ved blot 3-4 deltagere, forhøjet kursuspris, kr. 1785*
Kursus for dig der netop har frisket dit franske op på kurset ovenfor eller som gennem flere sæsoner på aftenkursus har repeteret og uddybet kendskabet til udvalgte dele af det grundlæggende. Det er nu flere år siden du for første gang afsluttede eller repeterede begynderlærebogen, men jo mere du lærer, desto klarere står det for dig at med ens viden vokser ens tvivl. Kort sagt: Du har behov for yderligere  gentagelse og repetition for at føle dig mere sikker på dette stadig ret basale niveau. Allerbedst ville det være om du turde kaste dig ud i det uden at frygte for fejl. Dette kursus kan ikke lave om på den personlighed du er. Men det at øve sig i at tale og forstå fransk i godt og muntert samvær med andre på samme sproglige niveau og under vejledning af lærer kan være en stor støtte.
Udgangspunkt for arbejdet med din mundtlige sprogfærdighed vil dels være mere fri samtale om aktuelle begivenheder, personligt og i verden omkring os, dels om enklere fransk(e) tekst(er) hvortil lærer løbende vil udarbejde gloser, der udleveres på holdet efterhånden som forløbet skrider frem. Mindre skriftlige øvelser til støtte for indlæringen fx små oversættelser fra dansk til fransk bygget op omkring udvalgt fransk grammatik. Oversættelsesøvelser kan vi også i fællesskab arbejde spontant med på kurset. Oversættelse er tidkrævende at sidde alene med derhjemme.
Det plejer at være både hyggeligt og morsomt at lære fransk sammen med andre på samme sproglige niveau.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enkelt fransk, dog ikke grammatik.
Kursusmaterialer, kr. 45*, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse.
Der vil være mulighed for forårskursus i forlængelse eller kursus fra september 2021.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5526 Torsdag 19.10-21.00. Start: 3/12 (december) 2020. Slut: 25/3/2021.
NB. Der undervises IKKE i juleferien i uge 52-53. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 7 (B1/B2) Max. 4 deltagere. Alle pladser optaget: 22 gange-44 lektioner, kr. 2595*
Giver læsning af god og gennemarbejdet litteratur dig stor glæde?
Har du med baggrund i gammelt gymnasie- eller HF-fransk efterhånden gået til fransk for din fornøjelse i 7-8 kursussæsoner?
Har du en generelt god læsefærdighed på fransk, et godt kendskab til fransk grammatik (dog mangler du stadig at lære at anvende (præsens) konjunktiv i praksis - det må vi have gjort noget ved snart) og på en god dag også en generelt pæn talefærdighed og en rimelig forståelse af talt fransk i sammenhæng, noget der ofte kniber lidt pga manglende træning i lytteforståelse?
Du har jo allerede tilkendegivet dit ønske om at fortsætte de frankofile og -fone fornøjelser i godt selskab på dit sædvanlige hyggelige franskhold, så nu til kursusindholdet:
På dette kursus vil vi som udgangspunkt for træning og udvikling af din mundtlige sprogfærdighed (tale og forståelse) læse en ny(ere) fransk roman (med gloser som lærer løbende vil udarbejde). Lærer vil hen over sommer importere, læse og vælge blandt mht omfang tematisk passende tekster.
Bogtitel kommer på et senere tidspunkt. Fælles bogkøb kan arrangeres. Lærer lægger gerne ud.
Færdigheden i mere spontan tale vil vi arbejde på at udvikle gennem mere fri samtale om emner af fælles interesse som bøger, musik/koncerter, film, teater, samfundsforhold o.m.a.
Øvelser i lytteforståelse vil indgå.
*Gloser og grammatik/øvelser fra lærer, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende på kurset ved fremmøde. Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst og som mindre selvstændige temaer, herunder øvelser i oversættelse fra dansk til fransk bygget op omkring udvalgte grammatiske emner.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk. På glædeligt gensyn.
NB. Der vil være mulighed for forårskursus fra midt marts 2021.

Undervisningssted: Hos M. Ra smussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5528 Tirsdag 16.30-18.20. Start: 22/9/2020. Slut: 9/3 (marts) 2021.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 & IKKE i juleferien i uge 52-53. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 8 (niveau B2): 22 gange - 44 lektioner, ved 5-6 deltagere, kr. 2395*; ved blot 3-4 deltagere, forhøjet kursuspris, kr. 2595*
Som små seje bjergryttere (des grimpeurs) har to mangeårige deltagere på dette niveau (hvor forkundskaberne ud over gymnasialt niveau stammer fra mange års deltagelse i franskkurser, fra starten naturligvis med al nødvendig og relevant grammatik, men efterhånden med fokus på læsning af ubearbejdet fransk fiktion, primært romaner, men også noveller og samtale herom) holdt fast og insisteret på at ønske sig et nyt kursus.
Et kursus med udgangspunkt i læsning af og samtale om enkeltstående franske tekster, fortrinsvis noveller, der med deres komprimerede struktur kan give anledning til at dvæle ved teksten og dermed lægge op til tematiske diskussioner, samt mindre skriftlige øvelser til regelmæssig repetition af glemt grammatik.
Det er en tidkrævende udfordring at finde (og glossere) tilstrækkeligt mange tekster af kvalitet til brug for et længerevarende kursusforløb med fokus på at styrke og udvikle den mundtlig sprogfærdighed. Om det bliver tekster i kopi af forskellig oprindelse, eller det vil være muligt at finde en ny(ere) novellesamling, er for tidligt at sige her i juni måned.
Arbejdet med at søge og udvælge tekster foregår hen over sommeren. I løbet af kurset vil gloser løbende blive udarbejdet og tekster og gloser udleveret ved deltagelse.
Korte koncise regelmæssigt tilbagevendende skriftlige øvelser kræver også megen tid til udarbejdelse hos lærer. (Det er betydeligt lettere at skrive langt og detaljeret!) Og da gennemgang i timerne tager tid fra træning og udvikling af talefærdighed og den for flere udfordrende forståelse af talt fransk i sammenhæng, som vi også vil arbejde på at forbedre, vil vi derfor ofte i fællesskab arbejde mere spontant med øvelser i timerne. Der er blot én kursusgang med 2 x 50 minutters undervisning pr. uge.
*Gloser og grammatik/øvelser fra lærer, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende på kurset ved fremmøde. Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst og som mindre selvstændige temaer.
Kommer vi til at læse tekster i kopi, skal du regne med mindre udgift hertil oven i gloserne. Med en novellesamling skal du forvente udgift til anskaffelse. Lærer bestiller gerne og lægger ud.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk.
NB. Der vil være mulighed for forårskursus fra midt marts 2021.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5529 Mandag 16.30-18.20. Start: 21/9/2020. Slut: 8/3 (marts) 2021.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 & IKKE i juleferien i uge 52-53. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 9 (B2/C1): 22 gange - 44 lektioner, ved 5-6 deltagere, kr. 2395*; ved blot 3-4 deltagere, forhøjet kursuspris, kr. 2595*
Er deltagelse i dit franskkursus onsdag kl. 19.10-21.00 en fornøjelse du nødig vil gå glip af? Eller drømmer du om at finde det på én gang hyggelige, men også seriøse lille hold med solide franskkundskaber og færdigheder væsentligt ud over gymnasiets A-niveau (fra anden kursusdeltagelse over adskillige år, studieophold, praktik, rejser i fransktalende land eller tilsv.), dvs et hold med mangeårig erfaring med og solide færdigheder i at læse og tale om ubearbejdede franske tekster, især fiktion, men også mere spontant, en god forståelse af fransk tale i sammenhæng, et godt sammenhold og imødekommenhed over for nye deltagere, samt en god og lattermild stemning og dermed møde ligesindede at dele din begejstring for fransk sprog og kultur med?
Savner du, der ikke har lejlighed til at praktisere sproget til daglig, mulighed for at øve, forbedre og finpudse din mundtlige sprogfærdighed? Så læs videre her:
Udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed vil dels være læsning af og fælles samtale om en ny(ere) fransk roman (med gloser som lærer løbende vil udarbejde), dels som udgangspunkt for mere fri formulering aktuelle lytteindslag, notitser og mere spontant præsenterede emner, samt temaer af fælles interesse som bøger, uddannelse, arbejdsmarked, medier, film, teater, udstillinger og samfundsforhold i bred forstand etc.
Den frie samtale, hvor vi ofte kommer vidt omkring tematisk og mht ordforråd, bidrager erfaringsmæssigt i høj grad til den gode stemning på holdet.
Du er også meget velkommen til efter aftale at holde oplæg på fransk om et emne du brænder for.
Du behøver ikke være litterært interesseret for at få sprogligt udbytte af deltagelse i Mariannes franskkurser. Hovedformålet er ikke litterær analyse, men mest mulig øvelse i tale og forståelse.
Lærer vil hen over sommer importere, læse og vælge blandt mht omfang tematisk passende tekster.
Bogtitel kommer på et senere tidspunkt. Fælles bogkøb kan arrangeres. Lærer lægger gerne ud.
Grammatik primært som opklaringsspørgsmål til læst tekst, men enkelte udvalgte emner kan også være udgangspunkt for udarbejdelse af materialer med øvelser.
*Gloser og grammatik/øvelser, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende på kurset ved fremmøde.
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde forudsætninger for udbytte af kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed.
Undervisningen, dog normalt ikke grammatik, foregår på fransk.
Det plejer at være både hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau. Der vil være mulighed for forårskursus fra midt marts 2021.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5530 Onsdag 19.10-21.00. Start: 23/9/2020. Slut: 10/3 (marts) 2021.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien i uge 42 & IKKE i juleferien i uge 52-53. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fredags-fransk (C1)-Vild med fransk? 22 gange-44 lektioner, ved 5-6 deltagere, kr. 2395*; v. blot 3-4 delt., forhøjet kursuspris, kr. 2595*
Bliver du glad af at gå til fransk? Eller kunne du godt tænke dig det?
Har du deltaget i franskkurser i mange, mange år, med eller uden afbrydelser, og således modtaget struktureret undervisning i mundtlig sprogfærdighed på højt niveau og dermed udviklet både læse- og talefærdighed, forståelse af talt fransk, samt relevant morfologi og syntaks således at du - selv om du ikke til daglig har lejlighed til at anvende sproget og derfor af og til savner aktivt ordforråd eller glemmer at bruge (præsens) konjunktiv i que-sætning efter upersonligt udtryk - ret ubesværet kan udtrykke dig mundtligt, lytte, forstå og indgå i dialog på fransk uden at tænke meget over de grammatiske regler du engang har lært?
Er læsning af og fælles samtale på fransk om god og gennemarbejdet litteratur en fornøjelse? Finder du at fordybelse i fiktion - ud over stof til eftertanke og dybere og mere nuanceret indsigt i og større forståelse for andre måder at leve på - også tilfører dine franskkundskaber flere facetter, så se her:
På dette erfarne niveau væsentligt ud over gymnasiets A-niveau flyder talen (og forståelsen som regel også) normalt let og vi kommer derfor ofte omkring en bred palette af emner af fælles interesse.
Udgangspunkt for samtaletræningen vil ud over aktuelle temaer og ugen, der gik, være læsning af og samtale på fransk om en ny(ere) fransk roman med gloser som lærer løbende vil udarbejde.
Lærer vil hen over sommer importere, læse og vælge blandt mht omfang tematisk passende tekster.
Bogtitel kommer på et senere tidspunkt. Fælles bogkøb kan arrangeres. Lærer lægger gerne ud.
*Gloser og evt. grammatik/øvelser, samt enkelte aktuelle notitser og artikler, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende ved fremmøde på kurset.
Undervisningen, dog som regel grammatik undtaget, foregår på fransk.
Det plejer at være både hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau. Forårskursus fra midt marts 2021 muligt.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64Hold 5531.
Hold 5531 Fredag 10.10-12.00.
Start: 25/9/2020. Slut: 12/3 (marts) 2021.
NB.
Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 52-53. Ingen vinterferie.

________________________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser d. 22. & 23. juni, samt 8. juli  2020. Forbehold tages for rettelse af fejl, evt. ændring af start & slut, deltagerantal, timetal & pris for visse hold, samt Force Majeure.
________________________________________________________________________________


Kursusbeskrivelser Mariannes franskkursers Coronaforsinkede forårshold '20 i d fri hen over sommer

Fransk 2 intensivt forår (A1/A2): 14 gange - 28 lektioner, kr. 1690
Start pga Covid-19 udsat til tirs d. 2. juni 2020. Vi går ud i det fri hen over sommeren.

Dette intensive kursus forudsætter blot forudgående deltagelse i ca. 44 undervisningstimers intensiv begynderundervisning.
Her på Fransk 2 intensivt forår udbygger vi i frisk tempo kendskabet til grundlæggende fransk grammatik, sætningsdannelse og ordforråd og dermed de elementære færdigheder i at læse, tale og forstå enkelt fransk sprog.
Vi indlærer i et vist omfang stadig via bundne mundtlige øvelser, læser begynderlærebogens tekster højt (for udtalen) og øver samtale på fransk.
Til støtte for indlæringen arbejdes hjemme med små udvalgte skr. øvelser i Franskbogen Øvehæfte i udfyldning, omskrivning, sætningsdannelse og oversættelse dansk-fransk.
Med udgangspunkt i Øvehæfte fortsætter vi grammatisk med at udbygge kendskabet til le présent, arbejder grundigt med le passé composé og lærer personlige pronomener som (direkte) objekt og dativobjekt, 'y' (bla. der), samt fx indirekte tale, altsammen i praktisk anvendelse.
Et nyt islæt vil være mere fri (elementær) (sam)tale og forståelse som forberedelse til "det virkelige liv", om fx ugen der gik, ugen der kommer, på café, samt at spørge om og anvise vej.
Vi vil arbejde med væsentligt intensivt stof i kap. 22-ca. 32, begge incl., i Franskbogen, (tekstbog), 6. udg., & Franskbogen Øvehæfte, 5. udg., (papirbøger så alle har samme udgaver), begge Systime 2010. For anskaffelse af lærebøgerne, se venligst link ovenfor under Fransk 1 intensivt.
Kursusudbytte forudsætter kontinuerlig deltagelse, samt hjemmearbejde. Det er normalt både sjovt, hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
NB. Der vil være mulighed for at fortsætte og blive endnu bedre til fransk fra efter sommerferien. Næste niveau opslås i sæsonprogram 2020-2021.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5501 • Tirsdag 19.10-21.00. Start udsat til: 9. juni 2020. Slut: August 2020.
NB.
Der undervises IKKE d. 23. juni, Skt. Hansaften.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 7 (B1/B2) : 12 gange - 24 lektioner, kr. 1495*
Startet tirsdag d. 3. marts kl. 17.00-18.50. Afsluttet maj 2020.

Holder du af at læse litteratur, også på fransk, selv om du endnu ikke er "flyvefærdig" og generelt har behov for gloser fra lærer?
Har du gået til fransk i måske 7-8 kursussæsoner og derigennem opfrisket og bygget videre på gamle gymnasiale forkundskaber?
Har du en generelt god læsefærdighed, et godt kendskab til fransk grammatik (dog endnu ikke anvendelsen af (præsens) konjunktiv) og på en god dag også en pæn og efterhånden lidt mere fri talefærdighed, samt en vis forståelse af talt fransk i sammenhæng?
Ønsker du i hyggeligt selskab med ligesindede at fastholde og udbygge din mundtlige sprogfærdighed (tale og forståelse med grammatik), så læs videre her:
På dette kursus vil vi som udgangspunkt for træning af mundtlig sprogfærdighed, dvs. samtale og forståelse læse ny(ere) fransk fiktion. Det kunne være en kortere roman, uddrag eller enkeltstående franske tekster som noveller, altsammen med gloser fra lærer, der som altid dybt engageret - også i igangværende undervisning -  er i gang med at finde og læse gode franske tekster.
Som udgangspunkt for læsning og samtale vil vi læse udvalgte noveller fra " 13 à table ", Pocket, 2020-udgaven. Temaet for årets noveller er " le voyage ". For hver solgt bog kan " Les Restos du Coeur ", skabt af komikeren Coluche i 1985, dele fire måltider ud til fattige og nødlidende franskmænd. På kurset suppleres læsningen evt. med 1-2 andre tekster i kopi.
*Gloser og evt. øvelser fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, udarbejdes og udleveres løbende ved fremmøde på holdet.
Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst, samt integreret i den praktiske træning i mundtlig sprogfærdighed. Øvelser til repetition og præsentation og indlæring af nyt kan indgå.
Undervisningen, grammatik undtaget, foregår på fransk.
Fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt at dele de frankofone udfordringer med andre på samme sproglige niveau.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5506 Tirsdag 17.00-18.50. Startet: 3/3/2020. Afsluttet: 26/5/2020.
NB. Der undervises IKKE i påskeferien 4/4-13/4/2020, begge inclusive.
.………………………………..  ………………………………..

Fransk 8 (B2 m. pil op) : 6 gange - 12 lektioner, kr. 755*
Startet mandag d. 20. april 2020 som virtuel undervisning på email. Afventer.

Har du et rigtigt pænt sprogligt fundament fra mange års deltagelse i franskkurser (ud over gymnasialt niveau) - med fokus på læsning af fiktion og samtale herom, men også mere fri tale?
Ønsker du yderligere at fastholde og udbygge dine færdigheder i at læse, tale og forstå talt fransk?
Og finder du at det giver flere facetter til din læsning og forståelse, samt styrker dit aktive ordforråd at dele læseoplevelsen med andre på samme sproglige niveau? Så se her:
På dette ganske korte forårskursus vil vi som udgangspunkt for træning af samtalefærdighed og forståelse læse nogle få nye franske noveller med gloser fra lærer i et vist omgang.
Grammatik i form af opklaringsspørgsmål til læst tekst.
Er der interesse herfor, vil vi også for at fremme forståelsen af talt fransk i sammenhæng se uddrag af fransk tv.
*Tekster i kopi, samt gloser fra lærers hånd, kr. 30, incl. i kursuspris, udleveres løbende ved fremmøde på kurset.
Undervisningen, evt. grammatik undtaget, foregår på fransk.
Bienvenue !

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5507 Mandag 17.00-18.50. Start: 20/4/2020. Slut: 25/5/2020. ...
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 8-9 (B2/C1) : 12 gange - 24 lektioner, kr. 1495*
Start pga Covid-19 udsat til ons d. 27. maj 2020. Vi går ud i det fri hen over sommeren.

Er deltagelse i dit franskkursus onsdag kl. 19.10-21.00 en fornøjelse du nødig vil gå glip af?
Eller drømmer du om at finde det hyggelige, men også seriøse lille hold med gode franskkundskaber og imødekommenhed over for "nye" deltagere?
Har du forkundskaber, læse- og talefærdighed, samt forståelse af talt fransk og kendskab til fransk grammatik væsentligt ud over gymnasiets A-niveau, herunder erfaring med at læse fransk fiktion på et vist niveau?
Og ønsker du at fastholde og finpudse din mundtlige sprogfærdighed med udgangspunkt i læsning af fransk litteratur, men også gennem mere fri samtale, som gør at vi kommer vidt omkring tematisk og mht aktivt ordforråd og bidrager til den gode stemning? Så læs videre her:
Som udgangspunkt for vore franske samtaler vil vi læse ny(ere) fransk fiktion med gloser, der løbende udarbejdes af lærer og udleveres på kurset ved fremmøde.
P.t. "hyggelæser" vi en kærlighedsroman af Colombe Schneck : La Tendresse du crawl. Grasset. 2019, i et vist omfang suppleret med mere substantiel fransk litteratur.
Relevant grammatik med udgangspunkt i vore franske samtaler og i læst tekst. Primært i form af opklaringsspørgsmål i kontekst og mens vi taler. Mindre præsentationer med øvelser kan evt. udarbejdes.
*Gloser, evt. grammatik/øvelser, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende ved fremmøde.
Kontinuerligt fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt at dele udfordringer og sproglige erfaringer med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5508 Onsdag 19.10-21.00. Start udsat til: 27. maj 2020. Slut: August 2020.
………………………………..  ………………………………..

Vild med fransk forår (C1) : 8 gange -16 lektioner, kr. 985*
Oprettes desværre ikke pga nedlukningen af Danmark.

På dette niveau flyder den franske tale let, og vi kommer derfor ofte omkring en bred palette af emner og oplevelser.
Forkundskaber og færdigheder er væsentligt ud over gymnasialt niveau. Du har på fritidsbasis måske gået til fransk i mange år - eller måske du drømmer om det? Du har en rigtig god talefærdighed og forståelse og en fortrinlig læsefærdighed, primært inden for fiktion, men har også en vis erfaring med at læse sagprosa. Har du deltaget i Mariannes franskkurser, har du været forkælet med gloser fra lærers hånd, et tidskrævende arbejde, jeg forventer at fortsætte med.
På dette korte forårskursus forventer jeg at vi - som udgangspunkt for vore franske samtaler - vil læse ny(ere) enkeltstående franske tekster (primært fiktion) med en vis begrænset mængde gloser. Er der interesse herfor kan vi ud over den frie samtale om "løst og fast" også se enkelte uddrag af fransk tv.
*Gloser og evt. andet, kr. 25, incl. i kursusgebyr, udarbejdes og udleveres løbende ved fremmøde.
Skal vi læse en bog, arrangerer lærer gerne fælles køb. Du skal i så fald regne med udgift til køb.
Kontinuerligt fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det plejer at være både sjovt og hyggeligt at dele udfordringer og sproglige erfaringer med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, evt. grammatik undtaget.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 5510 Fredag 10.10-12.00.
Start: 27/3/2020. Slut: 29/5/2020.
NB.
Der undervises IKKE i påskeferien 4/4-13/4/2020, begge incl. og ikke St. Bededag 8. maj.
____________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser 24.-29. nov. 2019, samt senest 1. maj & 5. juni 2020. Forbehold tages for rettelse af fejl, evt. ændring af start- & slut, deltagerantal, timetal & pris for visse hold.

__________________________________________________________________________

>Niveauer, indhold, timetal & priser definerer hver enkelt kursusudbyder inden for den ikke-prøveforberedende undervisning på sin måde med henvisning til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, hvor Niveau A er det mest elementære og C det mest avancerede.
NB.
Fransk 1 intensivt for begyndere har ikke anden niveaubetegnelse da der ikke forudsættes forkundskaber & færdigheder i fransk ved start.
For spørgsmål om valg af niveau
hos Mariannes franskkurser er du velkommen til at kontakte Marianne Rasmussen på F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64. Tlf.-tider? Se Praktisk. Eller du kan skrive til mariannes-franskkurser@parkmail.dk
Indplacering sker ud fra korrekt oplysning om dine forkundskaber og færdigheder og - for dig der er ude over begynderniveauerne - også gerne via samtale på fransk med din kommende underviser. Det er dit ansvar at give retvisende oplysning om dine forkundskaber og at læse kursusbeskrivelse for det hold, du tilmelder dig, grundigt, herunder også info om dag, tid og sted.
>Tilmelding/forretningsbetingelser: Tilmelding/indbetaling kan - efter aftale om indplacering på passende niveau - ske ved at du i god tid før startdato via DIN Netbank, fx, indbetaler det annoncerede kursusgebyr på nedennævnte konto, som tilhører Mariannes franskkurser ved Marianne Rasmussen. Deltagerne optages på holdene efter aftale, generelt i den rækkefølge indbetalingerne registreres på kontoen.
• Du kan overføre 1) via Netbank til reg. 0274 kt. nr. 1664 9619, eller evt., om nødvendigt, 2) pr. giro til samme konto, girokontonr. 1664 9619. 
Kontaktdata: Du bedes venligst oplyse navn, fysisk adresse, mobiltlf.-nr. og e-mail til mariannes-franskkurser@parkmail.dk eller fx på tlf.
• Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig som kursist, og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi aftaler kun undervisning for og med navngivne kursister og betalere. NB. Vi benytter ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine data med nogen.
Har du betalt på en af førnævnte måder, har du gyldig kvittering for indbetaling til kontonnr. ovenfor, som tilhører Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen.
Kursusgebyret dækker den fysiske undervisning, der foregår på det hold, du er tilmeldt, intet andet.
Spørgsmål om Netbank må du venligst rette til dit pengeinstitut.
Betalingsfrist: I god tid før startdato og senest 6 dage fra den dato, du tilkendegiver dit ønske om plads på et givet hold og oplyser dine kontaktdata. Har du tilkendegivet dit ønske om tilmelding, må du indbetale det annoncerede kursusgebyr.
Kvittering for modtaget kursusgebyr/mødebekræftelse sendes som ekstra service pr. e-mail ca. 6-10 dage efter at din indbetaling er modtaget på nævnte konto, dog ikke hvis indbetaling modtages efter startdato. Fremmøde kun iflg. aftale.
Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes.
Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin på de længerevarende sæsonhold efter aftale senest finde sted inden kursets 3. undervisningsgang, og du kan højst skifte én gang.
Oprettes det hold, du har tilmeldt dig, ikke pga manglende tilslutning, får du naturligvis hele dit indbetalte kursusgebyr tilbage såfremt der ikke er et andet hold der kan passe.
Bøger til de niveauer, der er ude over begynderbog, bestiller jeg gerne hjem fra Frankrig og lægger ud for. Såfremt du ikke allersenest 15 dage før startdato har meddelt mig at du selv ønsker at skaffe din bog, må du venligst betale for det eksemplar af den annoncerede franske bog, jeg har bestilt til dig og betalt for. Når du har fået din bog i hånden, beder jeg dig venligst refundere mig mit udlæg. Det kan ske via Netbank, jfr. kontonr. ovenfor, eller kontant til mig mod kvittering.
Vibeke Gade: Franskbogen, 6. udg., & Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., Systime 2010, som  benyttes på de elementære niveauer, beder jeg dig venligst selv skaffe. Som privatperson kan du med fordel købe direkte via forlaget Systimes hjemmeside eller i en fysisk boghandel.
__________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser  juni - august - september 2019
__________________________________________________________________

• Link til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, side 43, virker desværre ikke:
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF ...

 

Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     mariannes-franskkurser@parkmail.dk