ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks

 

>Mariannes franskkurser NYT program Holdundervisning i fransk hovedsæson 2022-2023, start uge 36 & 39, september 2022. Begyndere, (let)øvede & (meget) avancerede. Mundtlig sprogfærdighed i fokus. Kursusprogram, C OVERSIGT & KURSUSBESKRIVELSER, læs igennem & søg vejledning om valg af niveau før tilmelding. Max. 4-6 deltagere pr. hold. Afsluttede foraarshold 2022 ses her. Kontakt gerne Marianne på Mobil 26 19 16 64/F 35 83 34 52 eller mariannes-franskkurser@parkmail.dk  Franskkursus i august? Se Individuelt

Holdundervisningen foregår Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N, mellem Esromgade og Lundtoftegade i personligt indrettet, men professionelt lokale hos Marianne Rasmussen, med cyklesti til døren, 5 minutter fra NørreBRO St., med metro & S-tog/linje F Ny Ellebjerg-Hellerup.
På kurserne taler vi mest muligt fransk, grammatik og de basale trin undtaget, den eneste rigtige vej til at lære at tale & forstå talt fransk i sammenhæng. - Lær fransk hos fagfolk!
 
>Niveauer Læs om niveauer, indhold og kursusomfang nederst på siden
>Tilmelding/forretningsbetingelser, kontonr., betaling via din Netbank, kvittering/mødebekræftelse

OVERSIGT Mariannes franskkurser, holdstart september 2022, hhv. uge 36 & 39
Kursusbeskrivelser? Klik på overskrifter. Kursuspriser v. 4-6 deltagere. V. 3 delt. forhøjet pris. * = materialer fra lærer, incl. i pris, bøger ej. Efterårsferie uge 42. Juleferie uge 51-52. Ingen vinterferie.

Fransk 1 intensivt begyndere uden forkundskaber : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2800
Hold 7825. Fredag 10.30-12.20. Start: 30/9/2022. Slut: 17/3/2023. Fejl i startdato rettet.

Fransk 2-3 intensivt (A1/A2) : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2845*
Hold 7828. Onsdag 16.30-18.20. Start: 7/9 (september) 2022. Slut: 22/2/2023.

Fransk 3-4 (A2 m. stor pil op) : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2845*
Hold 7840. Mandag 19.10-21.00. Start: 5/9 (september) 2022. Slut: 20/2/2023.

Fransk 4-5 (A3/B1) : 22 gange - 44 lektioner : kr. 2845*
Hold 7845. Torsdag 19.10-21.00. Start: 29/9/2022. Slut: 16/3/2023.

Fransk 5 (B1) : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2845*
Hold 7846. Tirsdag 19.10-21.00. Start: 6/9 (september) 2022. Slut: 21/2/2023.

Fransk 8 (B1/B2) Lukket hold : 22 gange - 44 lektioner, pris iflg. aftale
Hold 7848. Tirsdag 16.30-18.20. Start: 27/9/2022. Slut: 14/3/2023.

Fransk 10 (B2) : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2845*
Hold 7849. Mandag 16.30-18.20. Start: 26/9/2022. Slut: 13/3/2023.

Fransk 12 (B2/C1 m. pil op): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2845*
Hold 7850. Onsdag 19.10-21.00. Start: 7/9 (september) 2022. Slut: 22/2/2023.

Kursusbeskrivelser Mariannes franskkurser Holdstart hhv uge 36 & 39 september 2022

Fransk 1 intensivt begyndere uden forkundskaber: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2800
(Ingen A-betegnelse - du har ikke forkundskaber i fransk før start.)
På dette intensive kursus for begyndere, der ikke har lært fransk før, får du ved at deltage kontinuerligt - i frisk tempo - en meget elementær indføring i udtale, sprogets mest basale former og deres indbyrdes kombinationsmuligheder, samt et vist elementært ordforråd.
Basal grammatik, ordforråd og udtale bliver indlært gennem mange intensive struktur- og taleøvelser i timerne. Efterhånden som kurset skrider frem, og vi bygger oven på det, du har lært indtil da, lærer du at danne og forstå helt enkle sætninger på fransk i nutid og (nær) fremtid og "snuse" til 'førnutid'/'datid' så du har et basalt fundament at bygge videre på.
Hjemme er det vigtigt at du øver dig i at læse den tekst, du har for, højt, og at du oversætter den. I timerne læser vi samme tekst højt for derefter gennem spørgsmål på fransk fra lærer at indøve elementære færdigheder i at danne og forstå enkle sætninger i samtale.
Små hold som dette giver gode muligheder for i undervisningen at arbejde grundigt med din franske udtale: En præcis fransk udtale er en væsentlig forudsætning, ikke alene for at du selv kan gøre dig forståelig, men også for at du efterhånden kan lære at forstå enkelt talt fransk i sammenhæng.
Kommunikativt vil du i meget enkelt sprog lære høflig omgang med "de indfødte", at præsentere dig, stille og besvare meget enkle og basale spørgsmål, i generelle vendinger fortælle om bolig, familie, venner, arbejde, fritid, samt fx at købe ind på markedet i Frankrig.
Til støtte for indlæringen indgår skriftligt arbejde med små enkle udfyldningsøvelser, sætningsdannelse og små oversættelser dansk-fransk, altsammen på elementært niveau.
Lærebøger: Vibeke Gade: Franskbogen (tekstbog), 7. udg., Systime 2020, og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., 2010, begge som bog på papir. Det giver erfaringsmæssigt større nærvær i undervisning på små hold med få deltagere.
Du bedes venligst selv (an)skaffe bøgerne i de angivne udgaver før start. Som privatperson kan du købe direkte via https://www.systime.dk/franskbogen (OBS! Skulle du evt. have 6. udg. af tekstbog liggende fra tidligere, kan du også bruge den. Kun tekst 6, samt kort over Frankrigs regioner pr. 1. januar 2016 er ændret i 7. udg.)
På dette kursus vil vi arbejde med udvalgt intensivt stof i kap. 1-21, begge incl. Lærebogssystemet rækker til i alt ca. 90-100 lektioners undervisning på elementære niveauer.
Kursusudbytte forudsætter fremmøde og forberedelse. Det er normalt sjovt og udbytterigt at lære sprog sammen med andre!
Kurset vil ved interesse kunne fortsætte som Fransk 2-intensivt-forår fra godt midt marts 2023.
NB. Leder med lys og lygte efter ledig tid til at udbyde begynderkursus en sen eftermiddag eller aften for jer der er optaget af arbejde i dagtimerne.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7825 • Fredag 10.30-12.20. Start: 30/9/2022. Slut: 17/3/2023.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 2-3 intensivt (A1/A2): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2845*
Har du for nylig med udbytte i frisk tempo gennemført op mod 80 undervisningstimers (à 50 minutter) intensiv holdundervisning i fransk for begyndere - eller tilsvarende?
Kan du med hjælp fra lærer forme og forstå meget enkle sætninger i 'le présent', 'le futur proche' (fremtid med aller) og 'le passé composé' med brug af et vist begrænset alment, ikke fag-specifikt ordforråd? Har du lært talord, bøjning af (visse) adjektiver i køn, tal og grad, ejefald og ejestedord og bla. også arbejdet med delingsartikel og udtryk for mængde? Er du kommet godt i gang med at anvende objektspronomener, dativpronomener og pronominaladverbiet 'y' (der, derhen, dertil, bl.a.)?
Ønsker du at styrke din viden og udvikle din basale sprogfærdighed, primært den mundtlige, herunder dit ordforråd? Så læs videre her:
På dette stadig basale niveau fortsætter vi med og afslutter Franskbogen (tekstbog), 7. udg., 2020 (el. evt. 6. udg.), og Franskbogen Øvehæfte, 5. udg., begge Systime 2010.
(Vedr. evt. køb via forlagets website, se venligst ovenfor i kursustekst til Fransk 1 intensivt.)
På første halvdel af Fransk 2-3 vil vi med en vis begrænset repetition, samt læsning af nogle få ekstra tekster i kopi arbejde med kapitel 32 - 37, begge incl., (dog ikke kap. 35) i tekstbog, samt Franskb. Øvehæfte, og således afslutte begynderlærebogen.
Kendskabet til 'le passé composé' (hhv. førnutid og afgrænset "datid") vil blive uddybet med en større gennemgang af brugen af hjælpeverberne 'être' og 'avoir'. Desuden vil vi gennemgå og arbejde med 'le passé récent' (nær fortid); 'le futur simple' (enkel fremtid); 'l'imparfait' (uafgrænset/igangværende/beskrivende "datid"), samt 'le conditionnel' (at ville/skulle + infinitiv).
Læsebogens tekster vil fortsat blive anvendt til oplæsning og træning af udtalen og som udgangspunkt for elementær fransk samtale og forståelse.
Et (for nogle måske) nyt islæt vil være mere "fri" (sam)tale som forberedelse til det virkelige liv.
Efter begynderlærebogen vil vi som udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed (talefærdighed, forståelse og grammatik med mundtlige og skriftlige øvelser) læse og tale om en læse-let-bog på papir m. gloser og øvelser fra lærers hånd. Disse materialer, kr. 45, incl. i kursuspris, vil løbende blive udleveret på kurset ved fremmøde.
Hjemmearbejde & fremmøde nødvendigt for udbytte af kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer at være både morsomt og hyggeligt at lære fransk sammen med andre på samme niveau.
Stadigt mere af undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på enkelt fransk.
Der vil være mulighed for at fortsætte på forårskursus fra start marts 2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7828 Onsdag 16.30-18.20. Start: 7/9 (september) 2022. Slut: 22/2/2023.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 3-4 (A2 m. stor pil op): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2845*
Har du med fornøjelse og udbytte for nylig lært fransk på basale niveauer i ca. 2 lange kursussæsoner, svarende til ca. 140 undervisningstimer? Har du for længst afsluttet en begynderlærebog af omfang som Franskbogen (m. Øvehæfte) og derefter som udgangspunkt for elementær samtaletræning læst en læse-let-bog og øvet basal samtale, siden også ubearbejdet fransk tekst (m. gloser)? Eller har du for år tilbage med udbytte lært det mere basale på HF/gymnasium el. tilsv. og for nylig frisket op gennem et længerevarende kursus? Har du ud over kursusdeltagelse, som beskrevet, indimellem også brugt dit franske lidt, således at sproget ikke er helt glemt?
Ønsker du at fastholde og udbygge din mere basale viden og dine færdigheder i fransk? Så se her:
På dette kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed (samtale, forståelse & grammatik) vil vi i frisk tempo med støtte i mindre skriftlige øvelser fra lærers hånd (udfyldning, omskrivning & evt. små oversættelser dansk-fransk, bygget op omkring udvalgt fransk grammatik), der generelt laves hjemme og gennemgås på holdet, (men som vi også kan arbejde med spontant i timerne) opfriske og uddybe kendskabet til udvalgte dele af mere grundlæggende fransk grammatik og sætningsbygning (dog ikke det allermest elementære som forudsættes bekendt), samt i mundtlige øvelser aktivere alment, ikke-fagspecifikt ordforråd.
Arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed vil dels ske gennem læsning (hjemme) af og fælles lærerstyret samtale i timerne om fransksproget fiktion skrevet i ikke meget komplekst sprog (med rigelige gloser fra lærer), dels gennem lidt mere fri samtale om ugens (aktuelle) begivenheder, personligt og i verden omkring os.
Vi fortsætter fra kapitel 17 (Le déserteur) i schweiziske, men ungarskfødte Agota Kristof (1935-2011): Le grand cahier. Editions du Seuil. Points. 1986.
Du har måske ikke læst de første 16 kapitler, men undervisningen vil blive tilrettelagt så alle på holdet kan få sprogligt og indholdsmæssigt udbytte af at deltage.
(Le grand cahier (Det store stilehæfte) er en klassiker og et mesterværk, kompositorisk, sprogligt og indholdsmæssigt, hvis store temaer er hjemløshed, eksil og fremmedgørelse. Agota Kristof flygtede i 1956 fra Ungarn og endte i Schweiz hvor hun og andre ungarske flygtninge blev modtaget med åbne arme og fik et sted at bo og et arbejde. På trods af dette forvandt hun aldrig rigtig tabet af sin familie, sit tilhørsforhold til et folk og til sit modersmål. Det eneste sprog hun ved ankomsten til Vesten kunne læse og skrive, var ungarsk, hvorfor hun måtte starte helt forfra som analfabet.)
Romanen handler ikke eksplicit om forfatterens eget liv, men er historien om to tvillingedrenge, bogens fortællere, der under en krig bor hos deres barske bedstemor et sted i det østlige Europa i en totalitærstat besat af en først én, siden en anden fremmed magt.
Grammatisk vil vi afslutte vores grundige arbejde med bundne personlige pronomener som objekt og dativobjekt, 'y' og 'en', med øvelser hvor disse alle elementer kombineres to og to.
Et nyt emne er spørgeord, dvs spørgende pronomener (stedord) og adverbier (biord) i direkte og indirekte tale, og vi vil arbejde med spørgsmåli direkte og indirekte tale.
Et andet emne kan fx være opfriskning og uddybning af 'le futur simple' og 'le conditionnel'.
Også relativpronomener ud over 'qui' (der, som) og 'que' (som) kan vi tage op.
Andre grammatiske temaer relevante for dette niveau vil blive taget op såfremt tiden er til det, generelt med mindre skriftlige øvelser, der gennemgås i timerne.
Kursusmaterialer (gloser og grammatik/øvelser), kr. 45*, includeret i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved fysisk fremmøde.
Har du ikke Le grand cahier i den nævnte udgave, bedes du venligst selv anskaffe den. Den kan normalt købes i Den franske Bogcafé i Fiolstræde 16. Hvis ikke, kan lærer evt. skaffe bogen hjem.
Forberedelse og fremmøde på kurset er forudsætninger for kursusudbytte.
Det plejer at være både sjovt & hyggeligt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enkelt fransk, dog ikke grammatik.
NB. Der vil være mulighed for at fortsætte på forårskursus fra slut februar 2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7840 Mandag 19.10-21.00. Start: 5/9 (september) 2022. Slut: 20/2/2023.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, og ikke i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4-5 (A3/B1) : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2845*
Efter ønske via Zoom.
Har du gået til fransk i din fritid i måske 3-4 sæsoner? Eller har du tidligere lært fransk i et par år på HF/gymnasium el. lign. og siden frisket det op gennem anden kursusdeltagelse?
Vil du gerne i gang igen, lære mere og forbedre dit franske? Så læs videre her:
Dette kursus adskiller sig fra øvrige udbudte ved at den praktiske tale generelt får lov at fylde mere end samtalen om læst tekst, men også ved at grammatik typisk består af praktiske øvelser, som vi laver sammen i timerne ud fra læreroplæg på tavlen. Forinden har deltagerne hjemme læst om det aftalte grammatiske emne.
En typisk dobbeltlektion (med ca. 5 minutters pause midtvejs) kan starte med at hver deltager med løbende spørgsmål fra Marianne eller forslag til sproglige forbedringer, herunder grammatik, har ordet for at fortælle om ugen, der gik, den, der kommer eller f. eks. oplevelser fra jobbet der egner sig til dette forum og evt. kan give anledning til kommentarer eller en lille diskussion.
Aftaler vi ikke andet, bruger vi ofte hele første lektion på "fri" fransk tale (som regel forberedt med opslag i ordbog).
Efter pausen arbejder vi med dagens tekst, hidtil enkeltstående kapitler (m. gloser) fra " Le grand cahier " og læser efter opklaringsspørgsmål højt for udtalen. Derefter samtale på fransk om hele (eller dele af) kapitlet, afhængigt hvad vi i øvrigt ønsker at nå.
Grammatik var oprindeligt som på andre hold teori og skriftlige opgaver at løse hjemme, nogle gange desværre ledsaget af dårlig samvittighed over ikke at have nået alt hjemmearbejdet.
I stedet arbejder vi nu sammen i timen om "spontane" mundtlige øvelser (forberedt af Marianne) som præsenteres på tavlen. Ofte vil det være enkle sætninger at oversætte fra dansk til fransk, bygget op omkring et grammatisk emne efter aftale, som deltagerne forinden har læst om i den grammatik, de har (vi har ikke aftalt en bestemt titel), i begynderlærebogen i evt.  materiale eller oversigt fra lærer.
Eksempelvis har vi bl.a. arbejdet med hjælpeverberne 'être' og 'avoir' ved bøjning af verber i 'le passé composé' (gælder alle sammensatte tider) og startede før sommerferien på det store, vanskeligt afgrænselige og abstrakte emne præpositioner (forholdsord), også med sætninger at oversætte fra dansk.
Formålet er ikke oversættelse i sig selv, men at blive mere bevidst om sproglige forskelle mellem dansk og fransk og dermed bedre til at udtrykke sig på fransk.
Nye emner, relevante(og realistiske) for det annoncerede niveau, aftales på holdet, herunder hvordan vi griber det an.
I sæson 2022-2023 er det umiddelbart planen at fortsætte med " Le grand cahier ". Editions du Seuil. Points (1986) (billigbog). Den kan normalt købes i Den franske Bogcafé i Fiolstræde 16.
Det er en fremragende tekst, også til undervisningsbrug, skrevet af ungarskfødte Agota Kristof (født 1935), der selv som flygtning i Schweiz havde gjort den erfaring at måtte starte helt forfra og lære et nyt sprog fra bunden, fransk, der på smertelig vis kom til at fortrænge modersmålet.
Lærer optager efter aftale undervisningen på Zoom, og du kan efterfølgende få tilsendt link til den enkelte optagelse. Typisk er det dog blot lærer, der benytter optagelserne som et godt arbejdsredskab (også til at vende tilbage til evt. spontant opståede spørgsmål) når næste lektion skal forberedes.
Hvad siger I derude, der går og drømmer om at tage det franske op igen?
I behøver  blot en god, stabil Internetforbindelse, mulighed for at gå i enrum i 2 lektioner torsdag kl. 19.10-21.00, samt tid til forberedelse.
Ses vi? Det håber jeg (vi)!
Såfremt lærer foreslår køb af fransk bog, skal du regne med udgift til anskaffelse.
Gloser og andet fra lærers hånd, kr. 45*, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive mailet på et tidspunkt før/efter timerne. Deltagelse & forberedelse forudsætninger for kursusudbytte.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enklere fransk, dog ikke grammatik.
NB. Kurset kan ved interesse fortsætte som forårskursus fra godt midt marts 2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7845 • Torsdag 19.10-21.00. Start: 29/9/2022. Slut: 16/3/2023.
NB. Der undervises ikke i efterårsferien i uge 42 og ikke i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 5 (B1) : 22 gange - 44 lektioner, kr.  2845*
Er du vild med fransk? Og har du lyst at lære mere i en god og lattermild stemning?
Har du for nylig med fornøjelse lært fransk på grundlæggende niveauer i 3-4 lange kursussæsoner eller for længere tid siden på gymnasialt niveau i 3 skoleår el. tilsv. og frisket op for nylig? Så se her:
Fokus i dette kursus er på mundtlig sprogfærdighed, dvs. talefærdighed, forståelse og grammatik med fortrinsvis skriftlige øvelser, der laves hjemme og gennemgås på tavlen i timerne.
Udgangspunkt for arbejdet med din mundtlige sprogfærdighed vil være læsning af og samtale om en ubearbejdet fransk fiktionstekst (med gloser fra lærer), men også mere spontane samtaler om aktuelle temaer, personligt og i verden omkring os. Om du fortæller på fransk om ugen, der gik, den der kommer, arbejde, fritid, natur, have, ferier, rejser, samfundsforhold, historie og/eller bøger du har læst eller læser (uanset sprog), så er det din begejstring og dit engagement, der tæller.
Romanen, vi vil læse, er Olivia Elkaim, journalist og romanforfatter, født i Noisy-le-Grand i 1976 : Le tailleur de Relizane. Editions Stock. Points. 2020 (Solid billigbogsudgave.)
Det er historien om forfatterens farforældre (fra byen Relizane), algierske jøder og pieds-noirs, der som ikke-arabere med deres to drenge (den ene blev senere far til Olivia) i en tid med nationalistisk terror fra både algiersk og fransk side i 1962 måtte flygte fra Algeriet og om det usle liv og den modvilje, der ventede dem i Frankrig.
Det hører med til historien om jøderne i Algeriet at de i 1870 (er det korrekte årstal) alle pr. dekret var blevet tildelt fransk statsborgerskab, som de blev frataget af Marskal Pétains regime (1940-1944), der reducerede dem til jødiske indfødte.
I år er det for øvrigt 60 år siden Algeriet fik sin selvstændighed.
Gloser til romanen vil lærer udarbejde løbende og omdele ved fremmøde på holdet.
Fælles bogkøb kan arrangeres såfremt det ønskes. Lærer lægger gerne ud. Der afregnes venligst når I ved kursusstart har fået bog i hånden.
Grammatik relevant for dette niveau vil blive præsenteret og indlært gennem skriftlige øvelser, så vidt muligt i sammenhæng med den tekst vi læser eller foranlediget af de morsomme og hyggelige franske samtaler vi har på holdet.
Ud over brugen af de franske hjælpeverber 'être' og 'avoir' ved bøjning af verber i sammensat tid, er et andet emne efter ønske konjunktiv (le subjonctif), som lærer, der er vild med verber (tempus og modus) er ret optaget af.
Andre for niveauet (realistiske & relevante) emner efter aftale på holdet.
*Glose, grammatik og øvelser, kr. 45, incl. i kursuspris, bog ikke includeret, udleveres løbende på kurset ved fremmøde.
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde er nødvendigt for udbytte af kurser som dette med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer da også at være både hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk. Vi ses!
NB. Der vil være mulighed for forårskursus med start d. 28 februar 2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7846 • Tirsdag 19.10-21.00. Start: 6/9 (september) 2022. Slut: 21/2/2023.
NB. Der undervises ikke i efterårsferien i uge 42 og ikke i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 8 (B1/B2) Lukket hold: 22 gange - 44 lektioner, kursuspris iflg. aftale
Efter ønske foregår dette holds undervisning via Zoom.
Kan du lide at læse og forsvinde dybt ind i god fransk fiktion? Har du - uden at være flyvefærdig - efterhånden læst mange forskellige fiktionstekster på fransk? Har du generelt en rigtig pæn færdighed i at læse indenad på fransk og tale om forberedt tekst?
Men ønsker du først og fremmest at blive mere sikker og bedre til at tale fransk? Vil du gerne i hyggeligt selskab med andre kloge mennesker læse og tale om en tekst, der flugter med det sted, du selv oplever at være på fransk, så du kan koncentrere dig om din mundtlige sprogfærdighed, dvs. tale, forståelse & grammatik.
Har du med fornøjelse over måske 10 lange kursussæsoner opfrisket og bygget videre på gammelt gymnasiefransk? Har du en generelt god læsefærdighed på fransk, et godt kendskab til fransk grammatik (dog har du stadig til gode at lære at anvende (præsens) konjunktiv i praksis - det må vi snart have gjort noget ved!) og på en god dag også en pæn talefærdighed og en rimelig forståelse af talt fransk i sammenhæng, noget der måske ofte kan knibe en smule pga manglende træning i lytteforståelse?
På dette kursus vil vi som udgangspunkt for træning og udvikling af din mundtlige sprogfærdighed læse en ny(ere) fransk roman (med gloser som lærer løbende vil udarbejde).
Bogtitel annonceres senere i august når bog er fundet og læst.
Rent praktisk vil det næppe give megen mening om lærer tilbyder at skaffe franske bøger til et hold med undervisning via Zoom!
Færdigheden i mere spontan tale vil vi fortsat udvikle gennem mere fri samtale om emner af fælles interesse som bøger, film, musik, teater, samfundsforhold o.m.a. - eller bare tilværelsen som sådan.
*Gloser, grammatik & evt. øvelser fra lærer, kr. 45, incl. i kursuspris, mailes løbende på kurset når tiden er til det. Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst og/eller som mindre selvstændige temaer.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk.
NB. Der vil være mulighed for forårskursus fra godt midt marts 2023.

Undervisningssted: Hos M. Ra smussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7848 Tirsdag 16.30-18.20. Start: 27/9/2022. Slut: 14/3/2023.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 10 (B2): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2845*
Dette kursus foregår af praktiske årsager via Zoom.

Har du forkundskaber og færdigheder i fransk et pænt stykke ud over gymnasialt niveau, opfrisket, vedligeholdt og udviklet gennem adskillige sæsoners kursusdeltagelse - og/eller øvet og forbedret på rejser til og ophold i Frankrig?
Ønsker du at deltage kontinuerligt i et længerevarende franskkursus som dette? Men er du jævnligt forhindret i fysisk fremmøde eller har du ikke altid mod på at springe på cykel el. metro i myldretiden? Har du endvidere en god, stabil Internetfornindelse, er dette kursus måske noget for dig?
Har du en god læsefærdighed inden for fransk fiktion og en pæn mundtlig sprogfærdighed, dvs. tale & forståelse af fransk tale i sammenhæng, samt viden om og færdighed i sætningsbygning og grammatik i øvrigt?
Ønsker du i hyggeligt selskab med andre, der deler din interesse, at fastholde og udbygge dine færdigheder i at læse, tale og forstå talt fransk i sammenhæng? Så se her.
Udgangspunkt for vore franske samtaler vil være læsning af en ny(ere) fransk roman (med gloser, som lærer løbende vil udarbejde), hvor vi hjemme til hver uge vil læse et passende antal sider, der tager hensyn til at du har andet i dit liv.
Også emner af fælles interesse som (andre) bøger, musik, film, teater, rejser, samfundsforhold, natur mv., samt for enkeltes vedkommende, sport (!), vil danne udgangspunkt for samtale på holdet.
Bogtitel annonceres senere i august når bog er fundet og læst.
Rent praktisk vil det næppe give megen mening om lærer tilbyder at skaffe franske bøger til et hold med undervisning via Zoom!
*Gloser og grammatik/øvelser fra lærer, kr. 45, incl. i kursuspris, (bøger ikke incl.), udarbejdes og fremsendes løbende på mail efterhånden som kurset skrider frem.
Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst og som mindre selvstændige temaer.
Kontinuerlig deltagelse og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det er normalt både underholdende og udbytterigt at deltage sammen med andre på samme sproglige niveau og/eller med tilsvarende stor almenviden og erfaring.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk.
NB. Der vil være mulighed for forårskursus fra godt midt marts 2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7849 Mandag 16.30-18.20. Start: 26/9/2022. Slut: 13/3/2023.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 12 (B2/C1 m. pil op): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2845*
Er deltagelse i dit franskkursus onsdag aften kl. 19.10-21.00 en fornøjelse du nødig vil gå glip af? Eller har du en drøm om at finde det på én gang hyggelige og imødekommende, men også seriøse lille hold med solide franskkundskaber, viden og færdigheder, herunder læsefærdighed, væsentligt ud over gymnasiets A-niveau (fra fx Mariannes franskkurser, anden kursusdeltagelse over adskillige år, evt. studieophold, praktik, rejser i fransktalende lande el. tilsv.) og stor kærlighed til fransk sprog og kultur?
På dette niveau har man mange års erfaring med og, som nævnt, solide færdigheder i at læse og tale om ubearbejdet fransk fiktion (dog stadig med gloser fra lærer) og en generelt pæn færdighed i mere spontan tale og forståelse af fransk tale i sammenhæng.
Hvorfor Marianne mener at fiktion fremmer færdighederne i fransk?
Fiktion skaber et rum fjernt fra " moi - ici - maintenant " med mulighed for at gå helt "off-line" og fordybe sig, udvikle større empati og forståelse for andre måder at leve og indrette sig på end hvad vi kender fra os selv, vores familie og venner her. Læsning af fiktion bidrager også til at skærpe din bevidsthed om hvordan forskellige sproglige registre anvendes i forskellige sociale sammenhænge og til forskellige formål.
Du behøver ikke at være forfatter eller uddannet i litteraturvidenskab for at få sprogligt udbytte og glæde af deltagelse i et kursus som dette, men må have gode franskkundskaber, lyst til og erfaring med at læse ubearbejdet fransk sprog. Hovedformålet er ikke litterær analyse, men mest mulig øvelse i praktisk talefærdighed og forståelse af talt fransk.
Savner du, der ikke har lejlighed til at praktisere sproget til daglig, desuden mulighed for at øve, styrke & finpudse tale, forståelse & grammatik sammen med andre med forkundskaber som beskrevet? Så er dette kursus måske noget for dig:
Udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed vil være læsning af og fælles samtale om ny(ere) fransk fiktion (gloser arbejder lærer løbende), men også inden for visse tidsmæssige rammer lidt mere fri samtale om aktuelle emner, personligt og i verden omkring os, dvs temaer af fælles interesse som bøger, medier, film, udstillinger, rejser, samfundsforhold mv. i bred forstand etc.
Lærer forsøger om muligt at vælge litteratur der åbner mulighed for perspektivering (eller digression!) til samfundsforhold og nyere historie, i det land bogens handling foregår, primært Frankrig, noget jeg mener at enhver der går til fransk burde have et vist kendskab til (samt ordforråd indenfor. NB. Ikke jura!)
Den frie samtale, hvor vi ofte kommer vidt omkring tematisk og mht ordforråd, bidrager erfaringsmæssigt i høj grad til den gode stemning.
Bøger: Vi starter med (ikke-fiktion!), nemlig "den lille ny" fra Annie Ernaux, født 1940 i Lillebonne i Normandiet : " Le jeune homme ". Gallimard, maj 2022, en jeg-fortælling om en kærlighedshistorie som den dengang 54-årige Annie Ernaux havde med en tredive år yngre mand, som havde skrevet til hende at han ønskede at møde hende. Oplevelsen bragte forfatteren tilbage til dengang hun var en ikke særligt pæn pige og til den samfundsklasse hun og hendes forældre var en del af.
For svar på nogle af de spørgsmål læsning af " Le jeune homme " rejser vil vi dernæst læse og analysere " La Place  ", Gallimard. Folio, 1. januar 1986 (først udkommet 1983), prix Renaudot 1984, historien om hendes far, dernæst den noget mere dystre, " Une femme ". Gallimard. Folio, 1987, om forfatterens stærke mor og hendes udvikling fra arbejderklasse til forretningsdrivende, begge bøger som Annie Ernaux ikke betragter som romaner.
Stilistisk taler hun selv om " une écriture plate " og sammenligner med de breve hun i sin ungdom skrev til sine forældre for at fortælle hvordan det gik hende.
Mod slutningen af kærlighedshistorien begyndte Annie Ernaux at skrive " L'événement ". Gallimard. Folio, 2000, om den illegale abort hun fik tilbage i 1963 (1964) før den unge mand var overhovedet var født. (I Frankrig blev aborten fri (abort, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse) i 1975, i Danmark i 1973.)
Denne titel vil være den fjerde og sidste af Annie Ernaux, vi læser på kurset.
Herefter håber jeg at kunne byde på en ny ("ægte") roman af en anden fransk forfatter. Mere herom på et senere tidspunkt.
Hvorom alting er, skal du forvente udgift til anskaffelse af franske bøger.
OBS! Ikke alle titler fås her i Kbh. Ønskes det, arrangerer lærer gerne fælles bogkøb og lægger ud frem til kursusstart.
Grammatik primært som opklaringsspørgsmål til læst tekst, men enkelte udvalgte emner kan også være udgangspunkt for udarbejdelse af materialer med øvelser.
*Gloser og grammatik/øvelser, kr. 45, incl. i kursuspris, bog ikke incl., udleveres løbende på kurset ved fremmøde.
Kontinuerligt fremmøde & hjemmearbejde er nødvendigt for udbytte af kurser som dette med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer for øvrigt at være både hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen, dog normalt ikke grammatik, foregår på fransk.
Der vil være mulighed for forårskursus med start fra onsdag d. 1. marts 2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7850 Onsdag 19.10-21.00. Start: 7/9 (september) 2022. Slut: 22/2/2023.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
_______________________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser  29. & 30. maj: 2., 9., 10. juni; 6., 14. & 22. juli; 1., 2. & 4. august 2022. Forbehold tages for rettelse af fejl, justeringer, tilføjelser & ændringer af kursusbeskrivelser.
______________________________________________________________________


Afsluttede foraarshold 2022 Mariannes franskkurser. Startet uge 4-13; slut juni 2022

Fransk 2 intensivt (A1 m. pil op) forår 2022: 14 gange - 28 lektioner, kr. 1785
Startet onsdag d. 23. marts 2022. Fysisk fremmøde. Slut d. 29. juni 2022.
Dette intensive kursus forudsætter blot forudgående deltagelse i ca. 44 undervisningstimers intensiv holdundervisning på basalt begynderniveau.
På Fransk 2 intensivt forår udbygger vi i frisk tempo kendskabet til grundlæggende fransk grammatik, sætningsdannelse og ordforråd, dvs elementære færdigheder i at læse, tale og forstå enkelt fransk sprog.
I et vist omfang indlærer vi stadig via bundne mundtlige øvelser, læser begynderlærebogens tekster højt for udtale og indhold og øver samtale på fransk.
Med udgangspunkt i Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., fortsætter vi med at udbygge kendskabet til le présent, arbejder grundigt med le passé composé (hhv. førnutid og "afgrænset datid") og lærer personlige pronomener som direkte objekt og dativobjekt, refleksive verber (sig), introducerer til brugen af être og avoir som hjælpeverber ved bøjning af verber i sammensat tid, 'y' (bl.a. der), samt fx indirekte tale, altsammen i praktisk anvendelse.
Hjemme løses til støtte for indlæringen udvalgte skr. opgaver i Øvehæfte i udfyldning, omskrivning, sætningsdannelse og oversættelse dansk-fransk. Øvelserne gennemgås i timerne.
Et nyt islæt vil være mere fri (elementær) (sam)tale og forståelse som forberedelse til "det virkelige liv", fx ugen der gik, ugen, der kommer, på café, samt at spørge om og anvise vej.
Vi vil arbejde med væsentlige intensivt stof i kap. 22 - ca. 31, begge incl., i Franskbogen (tekstbog), 7. udg., Systime 2020, og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., Systime 2010 - papirbøger så alle har samme udgaver. Du kan som privatperson købe begge via forlagets hjemmeside.
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af kurset.
Det er normalt både sjovt, hyggeligt og givende at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
NB. Der vil være mulighed for at fortsætte på næste niveau fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023. Startdato efter aftale.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7728 • Onsdag 16.30-18.20. Startet: 23/3/2022. Slut: 29/6/2022. Fejl i slutdato rettet.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien, lør. d. 9/4 (april) til man. d. 18/4/2022, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 3 intensivt (A2 m. lille pil op) forår 2022 : 14 gange - 28 lektioner, kr. 1830*
Startet mandag d. 28. februar 2022. Fysisk fremmøde. Slut d. 20. juni 2022.
Har du deltaget i intensiv holdundervisning på elementære niveauer i ca. 115 undervisningstimer? Og har du lyst at lære mere? Har du efter begynderlærebogen (sv. til godt 90 timers intensiv undervisning) læst din første franske læse-let-bog og med udbytte deltaget i samtaletræning på fransk, samt arbejdet med mundtlige og skriftlige øvelser til repetition, styrkelse og uddybning af det grundlæggende (i alt yderligere 25 undervisningstimer)?
Er du således kommet i gang med i praksis at anvende (nogle af) de forskellige verbaltider du mødte i begynderbogen - ud over le présent og le futur proche, også le passé composé, l'imparfait, le futur simple, samt le conditionnel (at ville/skulle + infinitiv), objektspronomener og dativpronomener og måske også i et vist omfang 'y'? Er du begyndt at formulere dig en smule friere og også blevet bedre til at forstå lærers spørgsmål på fransk? Så læs videre her:
Med udgangspunkt i læsning af de første kapitler af schweiziske, men ungarskfødte Agota Kristof (1935-2011): Le grand cahier. Editions du Seuil. 1986. Points, dvs. poche-udgave - med rigelige gloser fra lærer (omdeles løbende) vil vi træne og udvikle din spirende elementære franske talefærdighed og forståelse af enkelt fransk i sammenhængende tale. (Det er planen at fortsætte med denne velkomponerede og velskrevne roman efter sommerferien på næste kursustrin.)
Romanen er en klassiker, et mesterværk, kompositorisk, sprogligt og indholdsmæssigt, hvis store temaer er hjemløshed, eksil og fremmedgørelse.
Agota Kristof flygtede selv i 1956 fra Ungarn og kom til Schweiz hvor hun og andre ungarske flygtninge blev modtaget med åbne arme og fik et sted at bo og et arbejde. På trods af dette forvandt hun aldrig rigtig tabet af sin familie, sit tilhørsforhold til et folk og til sit modersmål. Det eneste sprog hun ved ankomsten til Vesten kunne læse og skrive, var ungarsk, hvorfor hun måtte starte helt forfra som analfabet.
Le grand cahier handler ikke eksplicit om forfatterens eget liv. Det er historien om to drenge, bogens fortællere, der vokser op hos deres barske bedstemor et sted i det østlige europa i en totalitærstat besat af en fremmed magt.
*Gloser og grammatik m. øvelser fra lærer relevant for det annoncerede niveau, kr. 45, includeret i kursusgebyr, udleveres løbende på kurset ved fremmøde.
Mest muligt af undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på fransk.
For udbytte af kurset er kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde nødvendigt.
Det plejer at være både sjovt, hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
NB. Der vil være mulighed for at fortsætte og styrke og forbedre dit franske på nyt kursus fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023. Startdato efter aftale.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7740 • Mandag 19.10-21.00. Startet: 28/2/2022. Slut: 20/6/2022.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien, 9/4 (april)-18/4/2022, begge incl., ejheller 2. Pinsedag 6/6.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4 forår 2022 (A3): Udvidet til 16 gange-32 lekt., forløb & pris iflg. aftale m de tilmeldte
Startet på Zoom tors d. 27. januar 2022. Slut d. 2. juni 2022.
Har du over et par lange kursussæsoner genopfrisket gamle franskkundskaber fra HF el. gymnasium (2 skoleår) eller har du tilsvarende forkundskaber og færdigheder?
Har du - ud over hvad der svarer til en begynderlærebog af omfang og indhold som fx Franskbogen & Franskbogen.-Øvehæfte el. tilsvarende - læst en eller flere læse-let-bøger (m. rigelige gloser) og øvet samtale herom på fransk? Har du også en rimelig basal færdighed i at tale mere frit i alment sprog om dig selv, dit liv og hverdagens oplevelser, din fritid, samt fx rejser?
Har du lært, og kan du når du taler, anvende le présent, le futur proche (fremtid med aller), le passé composé (sv. til hhv. førnutid og afgrænset datid; kender du også reglerne for brugen af être og avoir som hjælpeverber?), samt under vejledning også l'imparfait (uafgrænset/igangværende, samt beskrivende datid), le futur simple og le conditionnel, personlige pronomener som objekt og dativobjekt, 'y' og 'en', samt spørgeord?
Men er du ikke meget læsende? Og har du på en god dag (aften) generelt lettere ved at tale end ved at læse og forstå? Men oplever du samtidig at du lærer noget (sætningsbygning, formlære og ordforråd af til hver kursusgang at læse en kortere tekst hjemme med henblik på oplæsning for at forbedre din udtale og med henblik på samtale på fransk i timerne? Ønsker du at fastholde (og repetere en smule), samt forbedre det franske du kan, er dette måske kurset for dig:
Udgangspunkt for arbejdet med talefærdighed, forståelse og grammatik, herunder sætningsbygning vil dels være mere fri samtale om aktuelle begivenheder, personligt og i verden omkring os, dels læsning af fransk tekst skrevet i stramt, ikke meget komplekst sprog, m. gloser, der udleveres løbende på kurset.
Mindre skriftlige øvelser fra lærers hånd til støtte for indlæringen vil indgå, herunder også små oversættelser dansk-fransk, bygget op omkring udvalgt fransk grammatik, som vi også kan arbejde mere spontant med sammen i timerne.
Grammatisk/sprogligt vil fokus være på brugen af hjælpeverberne être og avoir i forbindelse med bøjning af verber i le passé composé. Også det temmeligt abstrakte begreb "aspekt" vil vi arbejde med, dvs. hvornår "datid" skal gengives ved le passé composé, hvornår ved l'imparfait, noget vi kan træne i skr. øvelser.
Grammatik relevant for det annoncerede niveau vil blive taget op i kontekst når vi taler.
Hjemmearbejde og kontinuerligt fremmøde nødvendigt for udbytte af kurset. Det plejer at være både sjovt, hyggeligt og udbytterigt at lære fransk sammen med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, dog ikke grammatik.
Kursusmaterialer, kr. 45, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse.
OBS. Efter ønske undervises ikke torsdag d. 28. april og d. 19. maj.
NB. Nyt kursus arrangeres med glæde i kursussæson 2022-2023 osv.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7745 • Torsdag 19.10-21.00. Startet: 27/1/2022. Slut: 2/6 (juni) 2022.
NB. Der holdes IKKE vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4-5 (A2/B1) forår 2022 : 13 gange - 26 lektioner, kr. 1700*
Startet tirsdag d. 22. marts 2022. Fysisk fremmøde. Slut d. 21. juni 2022.
Er du begejstret for det franske sprog, og vil du gerne lære mere?
Er du godt i gang, og har du med fornøjelse og udbytte deltaget i godt 200 undervisningstimer på basale niveauer, eller har du for nylig opfrisket lidt ældre gymnasiefransk til et vist, ikke meget avanceret niveau?
Ønsker du med fokus på mundtlig sprogfærdighed at fortsætte i godt selskab med andre på samme sproglige niveau, der deler din interesse, så læs mere her:
Med udgangspunkt i læsning af en fransksproget tekst (m. gloser fra lærer), samt mere fri samtale om aktuelle temaer, personligt (fx ugen der gik, ugen der kommer, på arbejde og i fritid, bøger du læser/har læst (på hvilket sprog du har læst er underordnet - det er din begejstring der tæller), samfundsforhold i bred forstand, samt aktuelt i verden omkring os, vil vi øve, styrke og forbedre den mundtlige sprogfærdighed, dvs tale, forståelse og grammatik (sætningsbygning og formlære med anvendelse af fx verbaltider).
Umiddelbart er det planen at fortsætte med Agota Kristof : Le grand cahier. Editions du Seuil. Points. 1986, som igangværende sæsonhold, Fransk 3-4, i skrivende stund, kapitel for kapitel - typisk med læsning af 2 korte kapitler til hver kursusgang - benytter som et velskrevet og solidt udgangspunkt for den bundne del af samtaletræningen.
Til støtte for udviklingen af den mundtlige sprogfærdighed fortsætter vi - i det omfang der er tid - med grammatik med øvelser relevant for det annoncerede niveau, ligesom spørgsmål til forberedt tekst er velkomne. Et givet emne kan også ved behov gennemgås kort i kontekst medens vi taler. Øvelser lavet hjemme gennemgås i timerne.
Din udtale er også vigtig, hvorfor den trænes gennem oplæsning, hvor du bliver rettet, ikke bare for at du selv kan blive mere bevidst om din egen udtale, men for at dine holdkammerater også kan lære noget.
*Gloser og grammatik med øvelser, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende ved deltagelse i kurset.
Fremmøde, deltagelse og hjemmearbejde er vigtigt for udbytte af kurset. Det plejer at være både sjovt, hyggeligt og givende at deltage i holdundervisning sammen med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse arrangeres med fornøjelse fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7746 • Tirsdag 19.10-21.00. Startet: 22/3/2022. Slut: 21/6/2022.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien, lør. d. 9/4 (april) til man. d. 18/4/2022, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 7-8 (B1/B2) forår 2022. Lukket hold : 11 gange - 22 lektioner, pris iflg. aftale
Startet tirs d. 22 marts 2022. Slut d. 7. juni 2022. På Zoom.
Hygger du dig med dit franskkursus i godt selskab med en lille gruppe, der deler din interesse?
Og har du generelt stor glæde af at læse bøger, ikke mindst litteratur på dansk?
Har du gennem årene deltaget i mange franskkurser efter genopfriskning af dit gamle gymnasiefransk for snart længe siden? Er du efterhånden blevet rigtig god til at læse indenad på fransk selv om du indimellem af lutter iver efter at tale mere springer "mellemregningerne" over og misforstår dele af teksten?
Oplever du nu efter års kamp med et sprog som fransk, der er opbygget og afspejler virkeligheden så forskelligt fra og fortæller historier fra en så anderledes vinkel end fx dansk og engelsk at det omsider begynder at gå den rigtige vej? Det synes jeg og glæder mig til at tilbyde jer dette forårskursus:
Som udgangspunkt for samtaletræningen vil vi læse yderligere en miniatureroman af franske Emmanuèle Bernheim: Vendredi soir. Ed. Gallimard. Folio-udg. 1998. Lærer udarbejder løbende gloser.
Som altid bestiller jeg gerne fransk bog til holdet og lægger ud såfremt det ønskes.
I er jo efterhånden blevet ret "skrappe" til betingelseskonstruktioner med 'si', som vi har trænet meget, især mundtligt i efteråret.
Et andet relevant grammatisk emne, der er stort behov for når vi taler, er (præsens) konjunktiv. Om det kan nås på så kort et kursus, må tiden vise. Skriftligt forlæg er nødvendigt. Grammatik i øvrigt og spørgsmål herom i kontekst.
*Gloser o.a. fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende på kurset.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
I har ønsket ikke at være studieobjekt for andre, mere avancerede kursusdeltagere, for i stedet i trygge rammer på jeres eget lukkede hold - med godt humør - at kunne fighte, fejle og forbedre jeres færdigheder. Det kan jeg godt forstå.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse arrangeres med glæde fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7748 Tirsdag 16.30-18.20. Startet: 22/3/2022. Slut: 7/6 (juni) 2022.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien, lør. d. 9/4 (april) til man. d. 18/4/2022, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 9-10 (B2 m. lille pil op) forår 2022 : 10 gange - 20 lektioner, kr. 1345*
Startet mandag d. 28. marts 2022. Over Zoom. Slut d. 20. juni 2022.
Har du - uden at have en uddannelse i fransk - deltaget i mange franskkurser ud over gymnasialt niveau eller måske lært alt det du kan på aftenkurser?
Har du franskkundskaber og færdigheder i fransk et stykke ud over gymnasiets A-niveau? (det højeste inden for prøveforberedende undervisning, hvor det i ikke-prøveforberedende undervisning er niveau C, der er det højeste).
Har du læst så megen original fransksproget fiktion at du er ved at opdage hvor forskelligt det franske  sprog afspejler og gengiver virkeligheden (mere råt og utilsløret, kunne man måske sige), sammenlignet med hvad du måske er vant til fra original dansk og amerikansk/engelsk litteratur?
Har du efterhånden med støtte i glossarer fra lærer opnået en ganske god læsefærdighed på fransk, primært inden for fiktion, og kan du på en god dag (aften!) uden meget stort besvær udtrykke dig i alment, ikke fag-specifikt fransk? Og ønsker du at fastholde og udbygge din talefærdighed og forståelse, samt kendskabet til relevant grammatik (alt det man betegner "mundtlig sprogfærdighed"), så se her:
På dette korte kursus vil vi som udgangspunkt for den fælles samtaletræning på holdet dels samtale om aktuelle begivenheder og temaer, personligt og i verden omkring os, dels sammen arbejde med Eric-Emmanuel Schmitt : La trahison d'Einstein. Albin Michel. 2014. Edition brochée.
Det er en på én gang alvorlig, men også humoristisk komedie (skuespil) med generelt gode replikker og tilstrækkelig sproglig og tematisk substans til brug for undervisning og diskussion på fransk.
Om historien: Ved bredden af en sø i New Jersey møder en vagabond Albert Einstein: Et venskab opstår og udvikler sig i perioden fra 1934 til 1955, hvor tidens store spørgmål diskuteres: Pacifisme og militarisme, falske nyheder, antisemitisme, forfølgelse, migration, lukkede grænser, national identitet, forræderi, overvågning og sindelagskontrol. Einstein overvåges af FBI, der forsøger at tvinge vagabonden til at angive antifascistiske Einstein med de mange nationaliteter som forræder og bolschevik.
Teksten er så relativt kort at vi med lidt god vilje kan nå den på dette forårskursus' blot 10 kursusgange.
Gloser vil løbende blive udleveret på kurset.
For at sikre at alle deltagere har samme udgave og ombrydning når holdet starter på bogen, tilbyder lærer gerne den service at arrangere fælles køb af bog og lægger også gerne ud. Der afregnes venligst via Netbank straks efter at bog er udleveret. Ønsker du ikke at deltage i fælles bogkøb, må du venligst meddele mig det allersenest 15 dage før annonceret startdato og i øvrigt selv skaffe dit eksemplar.
Grammatik primært som opklaringsspørgsmål til læst tekst og i kontekst med vore franske samtaler.
*Gloser o.a. fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
Kontinuerlig deltagelse & hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af undervisningen.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse arrangeres med glæde fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7749 Mandag 16.30-18.20. Startet: 28/3/2022. Slut: 20/6/2022.
NB.
Der undervises ikke i Påskeferien, 9/4 (april)-18/4/2022, begge incl., & ikke 2. Pinsedag 6/6. ………………………………..  ………………………………..

Fransk 11 forår 2022 (B2/C1) : 16 gange - 32 lektioner, kr. 2085*
Startet onsdag d. 23. febr. 2022
. Fysisk fremmøde. Slut d. 15. juni 2022.
Er deltagelse i dit franskkursus onsdag aften kl. 19.10-21.00 en fornøjelse du nødig vil gå glip af?
Eller går du ikke til fransk lige nu, men drømmer om at finde det hyggelige, men også seriøse lille hold med solide franskkundskaber og imødekommenhed over for hinanden og for nye kursister, altsammen i en god og lattermild stemning?
Har du forkundskaber, dvs læse- og talefærdighed, samt forståelse af talt fransk og kendskab til grammatik væsentligt ud over gymnasiets A-niveau (fra anden kursusdeltagelse over adskillige år, evt. studieophold, praktik, rejser i fransktalende land el. tilsv.) og stor kærlighed til fransk sprog og litteratur?
Ønsker du, der ikke til daglig har lejlighed til at praktisere sproget, at fastholde og finpudse den mundtlige sprogfærdighed med udgangspunkt i læsning af fransk litteratur, men også gennem mere fri samtale, som gør at vi kommer vidt omkring tematisk, personligt og i verden omkring os, samt mht aktivt ordforråd og bidrager til den gode stemning, så læs videre her:
Som udgangspunkt for vore fælles franske samtaler vil vi læse fransk-marokkanske Leïla Slimani (født i Rabat i Marokko i 1981) : Chanson Douce. Gallimard. 2016. Folio, dvs. i poche-udgaven med gloser, der løbende udarbejdes og omdeles ved fremmøde på holdet, men også tale mere frit om (ugens) aktuelle emner, personligt og i verden omkring os.
For denne sin anden roman modtog Slimani, ligeledes i 2016, " Le Prix Goncourt ".
Det er en psykologisk thriller og en grum historie, inspireret af en notits fra "dagsnytrubrikken" om et dobbelt barnemord i New York i 2012. Slimanis roman foregår i et moderne klasseopdelt Frankrig, hvor et yngre yuppi-par, " des bobos ", begge med store ambitioner og godt gang i karrieren får behov for en pålidelig fuldtidsbarnepige. Allerede på bogens første side afsløres tragedien, der bliver enden på det hele. Hvordan det kunne gå så galt, forsøger resten af romanen at afdække.
Romanen er ikke meget vanskelig sprogligt for erfarne læsere på jeres niveau, men kræver stor opmærksomhed på detaljer og nuancer. Og dens komposition er udfordrende.
Vedr. brug af ordbøger: For at bedre forståelsen af begrebet "betydning" og det forhold at der ikke til alle de ord og vendinger, du måtte støde på, findes på forhånd givne gloser og gengivelser, der passer til enhver kontekst, er det en god idé at komme i gang med selv at anvende en god ensproget fransk-fransk ordbog af et omfang som " Le Petit Robert de la langue francaise ". Du vælger selv mediet.
Grammatik primært som opklaringsspørgsmål til læst tekst & i kontekst som vi også praktiserer det p.t. Enkelte udvalgte grammatisk-sproglige emner relevante for niveauet kan tages op med skr. øvelser.
*Gloser o.a. fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, udarbejdes og udleveres løbende v. fremmøde.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
Kontinuerligt fremmøde og hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af undervisningen. Det plejer både at være sjovt, hyggeligt og meget givende at deltage i franskundervisning sammen med andre på samme  sproglige niveau.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse arrangeres med fornøjelse fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7750 Onsdag 19.10-21.00. Startet: 23/2/2022. Slut: 15/6/2022.
NB. Der undervises ikke i påskeferien, lør d. 9/4 til man. d. 18/4/2022, begge incl.
_______________________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser d. 28.-30. november; 5. december 2021; januar, februar; marts: 1., 8. & 18. april 2022; juni 2022. Forbehold tages for rettelse af fejl, evt. ændring af start & slut, deltagerantal, timetal & pris for visse hold, samt Force Majeure.

_______________________________________________________________________________

>Niveauer, indhold, timetal & priser definerer hver enkelt kursusudbyder inden for den ikke-prøveforberedende undervisning på sin måde med henvisning til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, hvor Niveau A er det mest elementære og C det mest avancerede.
NB.
Fransk 1 intensivt for begyndere uden forkundskaber har ikke anden niveaubetegnelse da der ikke forudsættes forkundskaber & færdigheder i fransk ved start.
For spørgsmål om valg af niveau
hos Mariannes franskkurser er du velkommen til at kontakte Marianne Rasmussen på F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64. Tlf.-tider? Se Praktisk. Eller du kan skrive til mariannes-franskkurser@parkmail.dk
Indplacering sker ud fra korrekt oplysning om dine forkundskaber og færdigheder og - for dig der er ude over begynderniveauerne - også gerne via samtale på fransk med din kommende underviser. Det er dit ansvar at give retvisende oplysning om dine forkundskaber og at læse kursusbeskrivelse for det hold, du tilmelder dig, grundigt, herunder også info om dag, tid og sted.
>Tilmelding/forretningsbetingelser: Tilmelding/indbetaling kan - efter aftale om indplacering på passende niveau - ske ved at du i god tid før startdato via DIN Netbank, fx, indbetaler det annoncerede kursusgebyr på nedennævnte konto, som tilhører Mariannes franskkurser ved Marianne Rasmussen. Deltagerne optages på holdene efter aftale, generelt i den rækkefølge indbetalingerne registreres på kontoen.
• Du kan overføre 1) via Netbank til reg. 0274 kt. (00)16649619, eller evt., om nødvendigt, 2) pr. giro til samme konto, girokontonr. 16649619. 
Kontaktdata: Du bedes venligst oplyse navn, fysisk adresse, mobiltlf.-nr. og e-mail til mariannes-franskkurser@parkmail.dk eller fx på tlf.
• Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig som kursist, og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi aftaler kun undervisning for og med navngivne kursister og betalere. NB. Vi benytter ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine data med nogen.
Når dit kursusgebyr er modtaget og set på min bankkonto, er du tilmeldt Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen.
Kursusgebyret dækker den fysiske undervisning, der foregår på det hold, du er tilmeldt, eller den onlineundervisning, der måtte være aftalt eller nødvendiggjort af forhold vi mennesker ingen indflydelse har på, inden for den annoncerede periode fra start- til slutdato, ferier og fridage undtaget, intet andet.
Spørgsmål om Netbank må du venligst rette til dit pengeinstitut.
Betalingsfrist: I god tid før startdato og senest 6 dage fra den dato, du tilkendegiver dit ønske om plads på et givet hold og oplyser dine kontaktdata. Har du tilkendegivet dit ønske om tilmelding, må du indbetale det annoncerede kursusgebyr. Ønsker du at tilmelde dig et kursus efter startdato, må du betale kursusgebyr hurtigst muligt. Pft.
Kvittering for modtaget kursusgebyr/mødebekræftelse sendes som ekstra service pr. e-mail nogle dage efter at din indbetaling er modtaget på nævnte konto, dog ikke hvis indbetaling modtages efter startdato. Fremmøde kun iflg. aftale.
Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes.
Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin på de længerevarende sæsonhold efter aftale senest finde sted inden kursets 3. undervisningsgang, og du kan højst skifte én gang.
Oprettes det hold, du har tilmeldt dig, ikke pga manglende tilslutning, får du naturligvis hele dit indbetalte kursusgebyr tilbage såfremt der ikke er et andet hold der kan passe.
Bøger til de niveauer, der er ude over begynderbog, bestiller lærer gerne hjem fra Frankrig og lægger ud for. Såfremt du ikke allersenest 15 dage før startdato har meddelt mig at du selv ønsker at skaffe din bog, må du venligst betale for det eksemplar af den annoncerede franske bog, jeg har bestilt til dig og betalt for. Når du har fået din bog i hånden, beder jeg dig venligst refundere mig mit udlæg. Det kan ske via Netbank, jfr. konto-nr. ovenfor, eller kontant til mig mod kvittering.
Vibeke Gade: Franskbogen, hhv. 7. udg., 2020, og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., Systime 2010, som  benyttes på de elementære niveauer, bedes du venligst selv skaffe. Som privatperson kan du med fordel købe direkte via forlaget Systimes webshop eller i en fysisk boghandel.
__________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser   2019, 2020, 2021, 2022.
__________________________________________________________________

• Link til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, side 43, virker desværre ikke:
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF ...

 

Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     mariannes-franskkurser@parkmail.dk