ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks
 

>Mariannes franskkurser NYT Program 2024-2025, Holdundervisning i fransk start uge 36, dvs fra 2. september '24. Slut 19. febr. '25. Vil du lære mere fransk? Begynder, (let)øvet, (meget) avanceret? Mundtlig sprogfærdighed i fokus. Franskkurser hovedsæson 2024-25, C OVERSIGT & KURSUSBESKRIVELSER, læs igennem & søg vejledning om valg af niveau før tilmelding. Max. 6 deltagere pr. hold. Du kan kontakte Marianne på M 26 19 16 64/F 35 83 34 52/E-mail: marianne@franskkursus.dk  Igangvaerende foraarshold 2024 nederst. Andet? C Individuelt Velkommen!

Holdundervisningen foregår Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N, mellem Esromgade & Lundtoftegade i personligt indrettet, men professionelt lokale hos Marianne Rasmussen, med cyklesti til døren og 5 min. fra NørreBRO St. med metro & S-tog/linje F Ny Ellebjerg-Hellerup.
På kurserne taler vi mest muligt fransk,
de basale niveauer undtaget, den eneste rigtige vej til at lære at tale & forstå talt fransk i sammenhæng. - Lær fransk hos fagfolk!
 
>Niveauer Læs om niveauer, indhold og kursusomfang nederst på siden
>Tilmelding/forretningsbetingelser, kontonr., betaling via din Netbank, kvittering/mødebekræftelse

OVERSIGT Mariannes franskkurser Sæsonhold 2024-25, start uge 36,'24; slut uge 4 & 8,'25
Kursusbeskrivelser? Klik på overskrifter. Priser v. 4-6 deltagere. Færre delt. = Højere pris. *: materialer fra lærer, incl. i pris, bøger ej. Efterårsferie uge 42. Juleferie uge 52-1. Ingen vinterferie. ...

Fransk 1 intensivt fra sept. 2024 begyndere u. forkundskaber: 18 gange-45 lektioner, kr. 2945 :
Hold 9118. Mandag 18.10-20.30. Start: 2/9 (september) 2024. Slut: 20/1/2025. ...

Fransk 2 intensivt (A1 m. pil op) fra september 2024: 18 gange - 45 lektioner, kr. 2945 :
Hold 9120. Torsdag 16.10-18.30. Start : 5/9 (september) 2024. Slut: 23/1/2025. ...

Fransk 5 (pil mod B1) fra september 2024: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2925* :
Hold 9128. Onsdag 16.30-18.20. Start: 4/9 (september) 2024. Slut: 19/2/2025. ...

Fransk 5+ (B1) på Zoom fra sept. '24: x gange-xx lekt., lukket hold. Kursuspris iflg. aftale
Hold 9141. Torsdag 19.10-21.00. Start : 5/9 (september) 2024. Slutdato efterår 2024. ...

Fransk 8 (B1/B2 m. pil op) fra september 2024: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2925* :
Hold 9146. Tirsdag 19.10-21.00. Start: 3/9 (september) 2024. Slut: 18/2/2025. ...

Fransk 10 (pil mod B2) på Zoom fra september 2024: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2925* :
Hold 9149. Tirsdag 16.30-18.20. Start: 3/9 (september) 2024. Slut: 18/2/2025. ...

Fransk 14 (C1) fra september 2024: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2925* :
Hold 9150. Onsdag 19.10-21.00. Start: 4/9 (september) 2024. Slut: 19/2/2025. ...

Kursusbeskrivelser Mariannes franskkurser Sæsonhold 2024-25, start uge 36, 2024:

Fransk 1 intensivt fra sept. 2024 begyndere u. forkundskaber: 18 gange-45 lekt., kr. 2945
For dig der ikke har lært fransk før, derfor ingen A-betegnelse. Læs venligst hele kursusteksten!
Kurset foregår mandag kl. 18.10-20.30 og er med fremmøde. Startdato: 2. september 2024.
Der undervises 2,5 lektion pr. kursusgang, dvs. 2 x 50 minutter med 10 minutters pause imellem, samt, om muligt, 5 minutters pause før de sidste 25 minutters undervisning.
Fransk 1 intensivt er for begyndere uden forkundskaber i fransk, der har behov for at starte helt fra bunden med det allermest grundlæggende.
Ved at forberede dig og deltage kontinuerligt får du - i frisk tempo - en meget elementær indføring i udtalen, sprogets mest basale former og deres indbyrdes kombinationsmuligheder, samt et vist elementært ordforråd, så du selv kan lære at danne og udtrykke dig i meget enkle sætninger i en bunden samtale.
På dette begynderkursus bliver elementær grammatik, ordforråd og udtale primært indlært gennem mange intensive mundtlige øvelser i timerne med spørgsmål og svar udtænkt af Marianne.
I løbet af kurset bygger vi videre på det, du har lært på samme kursus - det er derfor vigtigt at du kan komme til undervisningen.
Du lærer at danne og forstå helt enkle sætninger på fransk i nutid og (nær) fremtid og når at "snuse" til 'førnutid'/'datid' så du efter endt kursus har et meget elementært fundament at bygge videre på.
Hjemme er det vigtigt at du øver dig i at læse den tekst, du har for, højt, og at du oversætter den så du ved hvad den fortæller. I timerne læser vi samme tekst højt for derefter gennem spørgsmål på fransk fra lærer - ud over hvad du finder i lærebogen - at indøve elementære færdigheder i at forstå og selv - under vejledning - danne enkle sætninger som svar.
Små hold som dette giver gode muligheder for i undervisningen at arbejde grundigt med din franske udtale: En præcis fransk udtale er en væsentlig forudsætning, ikke alene for at du selv kan gøre dig forståelig, men også for at du efterhånden kan lære selv at forstå meget enkelt talt fransk i sammenhæng.
Kommunikativt vil du i enkelt sprog lære høflig omgang med "de indfødte", at præsentere dig, stille og besvare meget enkle og basale spørgsmål og i generelle vendinger fortælle om bolig, familie, venner, arbejde, fritid, samt fx at købe ind på markedet i Frankrig.
Til støtte for indlæringen arbejder vi med udvalgte opgaver i Øvehæfte, dvs korte enkle udfyldningsøvelser, øvelser i sætningsdannelse og små oversættelser dansk-fransk, altsammen på elementært niveau.
Lærebøger i papirudgaver: Vibeke Gade: Franskbogen (tekstbog), 7. udgave, Systime 2020, og Franskbogen-Øvebog, 5. udg., 2010.
Du bedes venligst (an)skaffe bøgerne i de angivne udgaver før start. Som privatperson kan du købe direkte via https://www.systime.dk/franskbogen 
(Ønsker du adgang til bogens lydfiler mm., må du anskaffe I-bogsudgaven. Bemærk at vi på kurset IKKE benytter øvelser i I-bog, men øvelser i papirbogsudgaven, så vi alle arbejder med samme øvelser.)
Her på begynderkursus arbejder vi med udvalgt intensivt stof i kap. 1-21, begge incl.
Lærebogssystemet rækker til i alt ca. 90-100 lektioners undervisning på helt basale niveauer.
Kursusudbytte forudsætter kontinuerligt fremmøde og forberedelse. Det er normalt både morsomt og udbytterigt at lære sprog sammen med andre på samme niveau!
NB. Ved interesse udbydes Fransk 2 intensivt meget gerne fra ultimo januar/primo februar 2025.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9118Mandag 18.10-20.30. Start: 2/9 (september) 2024. Slut: 20/1/2025.
NB. Der undervises ikke i efterårsferien, uge 42, og ikke i juleferien, uge 52-1, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 2 intensivt (A1 m. pil op) fra september 2024: 18 gange - 45 lektioner, kr. 2945 :
Har du allerede lært det allermest elementære på ca. 40 lektioners (undervisningstimer) intensivt begynderkursus el. tilsv., svarende til væsentligt stof i Franskbogen & Franskbogen Øvehæfte, kap. 1-20? Og ønsker du at fastholde & på et intensivt kursus i frisk tempo bygge videre på det du lærte på begynderkurset. Læs venligst hele kursusbeskrivelsen igennem og søg gerne vejledning om valg af niveau før du beslutter dig!
Kurset foregår torsdag kl. 16.10-18.30 og er med fremmøde. Startdato: 5. september 2024.
Der undervises 2,5 lektion pr. kursusgang, dvs. 2 x 50 minutter med 10 minutters pause imellem, samt, om muligt, 5 minutters pause før de sidste 25 minutters undervisning.
På dette intensive Fransk 2-kursus bygger vi videre på din spæde elementære talefærdighed & forståelse af meget enkelt fransk og styrker og udvider ordforråd og kendskab til for niveauet relevant fransk grammatik og de kombinationsmuligheder det franske sprog giver.
Vi indlærer stadig i et vist omfang gennem bundne mundtlige strukturøvelser, læser begynderlærebogens små tekster højt og har samtale om dem i enkelt fransk sprog, altsammen understøttet af mindre skr. øvelser (udfyldning, omskrivning og små oversættelser til fransk) i Øvebog (papirudgave), som laves hjemme og gennemgås på tavlen i timerne.
Nyt vil hen ad vejen være lidt mere fri "samtale" som forberedelse til "det virkelige liv".
Grammatisk fortsætter vi med flere centrale verber, især uregelmæssige, i 'le présent' og går for alvor i gang med 'le passé composé' (svarer til hhv. dansk 'førnutid', samt afgrænset 'datid'), som du kan bruge når du vil fortælle hvad du har oplevet eller lavet siden sidst; personlige pronomener i akkusativ (objekt) og dativ (dativobjekt), 'y' (bla. der, dertil, denhen), 'le futur simple' (enkel fremtid), 'l'imparfait' (uafgrænset/igangværende, samt beskrivende 'datid'), og såfremt der er tid, også med sidste kapitel (37) i lærebøgerne hvis tema er 'le conditionnel' (ingen dansk pendant, svarer ofte til at skulle/at ville + infinitiv). Du kender nok allerede : Je voudrais une baguette, s'il vous plaît !
Lærebøger, begge på papir, bedes du venligst selv (an)skaffe før start. Du skal bruge Vibeke Gade: Franskbogen (tekstbog), 7. udgave. Systime, 2020, samt Franskbogen Øvebog, 5. udg., 2010, begge på papir. De kan bl.a. købes direkte via forlagets hjemmeside.
Vi arbejder med væsentligt stof i lærebøgernes kap. 21-37 (dog ikke kap. 35).
Udbytte af kurset forudsætter kontinuerligt hjemmearbejde og fremmøde på kurset.
Det er normalt både morsomt og udbytterigt at lære sprog sammen med andre på samme niveau!
NB. Ved interesse udbydes Fransk 3 meget gerne fra ultimo januar/primo februar 2025.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9120Torsdag 16.10-18.30. Start: 5/9 (september) 2024. Slut: 23/1/2025.
NB. Der undervises ikke i efterårsferien, uge 42, og ikke i juleferien, uge 52-1, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 5 (pil mod B1) fra september 2024 : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2925*

Har du med godt sprogligt udbytte lært fransk fra bunden over ca. 4 lange kursussæsoner el. tilsv., sv. til i alt op mod 300 intensive lektioner (undervisningstimer) eller gennem kursusdeltagelse af væsentligt omfang for nylig genopfrisket slumrende basale færdigheder i fransk fra gymnasium el. tilsv.?
Kurset foregår onsdag kl. 16.30-18.20, er med fremmøde og starter d. 4. september 2024.
Har du efter de basale niveauer over længere tid læst og øvet samtale og "tekstanalyse" ud fra en ubearbejdet fiktionstekst af omfang og sværhedsgrad som Agota Kristof : Le grand cahier. Ed. du Seuil. 1986 - på i alt 168 sider? Det er bogen, igangværende forårshold i skrivende stund arbejder grundigt med.
Kan du "producere" 'le présent', 'le futur proche' (fremtid m. aller), 'le passé composé' (hhv 'førnutid' og afgrænset 'datid'), 'l'imparfait' (uafgrænset/igangværende/beskrivende 'datid'), 'le futur simple' (enkel fremtid) og 'le conditionnel' (at ville/skulle + infinitiv) & har du lært at stille spørgsmål, sv. til begynderlærebog, efterfølgende udvidet med mere krævende materialer og øvelser fra lærers hånd. Kan du også genkende og under vejledning danne og anvende 'le passé récent' i nutidsform?
Har du både mundtligt og skriftligt arbejdet grundigt med akkusativ- (objekt) & dativpronomener (dativobjekt), 'y' og 'en' og deres kombinationsmuligheder?
Og har du også lært og øvet spørgeord, samt relativpronomener?
Har du således opbygget en rigtig pæn grundlæggende færdighed i, ikke alene med spørgsmål i timen fra lærer at tale om læst tekst, men også, når tiden er til det - evt. efter opslag hjemme - mere spontant i alment sprog om aktuelle begivenheder, hverdagens oplevelser, film, teater, bøger, ferier & rejser?
I perioden fra start d. 4. september til og med sidste gang før jul, d. 18. december 2024, vil vi afslutte læsningen af og arbejdet med Le grand cahier, jfr. ovenfor.
Vi vil fortsat arbejde på at styrke og udvikle talefærdighed og forståelse af talt fransk, også gennem enkelte øvelser i lytteforståelse og/el. en fransk vise/sang, samt grammatik relevant for niveauet i form af skriftlige øvelser, som lærer udarbejder. Grammatik relevant for det annoncerede niveau vil også blive taget op i kontekst når vi taler & læser. Udtalen træner vi ved at læse nogle afsnit af dagens tekst højt.
Men vi vil naturligvis også, i det omfang tiden er til det, samtale om ugen, der gik, ugen der kommer, samt om muligt om andre (aktuelle) temaer inden for alment, ikke-fagspecifikt sprog eller i ny og næ spontant sammen læse en lille aktuel tekst.
Fra efter nytår, dvs fra onsdag d. 8 januar, går vi i gang med en ny fransk tekst.
Hjemmearbejde og kontinuerligt fremmøde nødvendigt for udbytte af kurset. Det plejer at være både sjovt og udbytterigt at lære fransk sammen med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, dog ikke grammatik, hvor vi benytter en kombination af franske & latinske begreber & betegnelser. Danske betegnelser er sjældent helt retvisende for sprog af en anden familie.
*Kursusmaterialer, kr. 45, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse.
NB. Nyt kursus i forlængelse arrangeres med glæde fra ultimo februar 2025.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9128 • Onsdag 16.30-18.20. Start: 4/9 (september) 2024. Slut: 19/2/2024.
NB. Der undervises ikke i efterårsferien, uge 42, og ikke i juleferien, uge 52-1, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 5+ (B1) på Zoom fra sept. 2024: x gange-xx lektioner, lukket hold, pris iflg. aftale
Har du, on and off, lært fransk på grundlæggende niveauer i ca. 350 lektioner eller gennem flere års kursusdeltagelse genopfrisket glemte gymnasiale færdigheder?
Selv om du ikke er meget læsende, vil du gerne både læse og tale om en fransk tekst, men også blive bedre til at tale mere spontant og få bedre greb om fransk grammatik som redskab til større forståelse og udtryksfærdighed.
Dette kursus foregår torsdag kl. 19.10-21.00 via Zoom, starter d. 5. september 2024, og ligesom da vi mødtes her i Hillerødgade 22, 4. th. på Nørrebro altid i en god og lattermild stemning.
Vi fortsætter med lidt mere spontan fransk samtale om hverdagens oplevelser, arbejde, fritid, ferier o.m.a. under vejledning af lærer, samt mindre oversættelser fra dansk til fransk bygget op omkring udvalgte grammatiske temaer.
Samtidig læser og samtaler vi om nogle få sider tekst ad gangen i Agota Kristof : La Preuve, fra det franske forlag, Editions du Seuil. Points-udgave, 1988. ISBN-13 978 2020239271.
Gloser revideres og fremsendes løbende elektronisk.
Agota Kristof fødtes i 1935 i Ungarn, levede efter flugten til Vesten i 1956 i Schweiz frem til sin død i 2011 og er først og fremmest kendt for den fremragende " Le grand cahier ", som vi læste over lang tid før vi gik i gang med La Preuve, hvis historie man som læser forestiller sig foregår i en østeuropæisk totalitærstat bag Jerntæppet i årene efter 2. verdenskrig.
Vi følger den tvilling, der blev alene tilbage ved slutningen af " Le grand cahier ".
Grammatik og mundtlige, samt mindre skriftlige øvelser i grammatik relevant for niveauet aftales og udarbejdes løbende.
Undervisningen, grammatik undtaget, foregår på fransk.
Nye kurser aftales med glæde i forlængelse i efterår 2024, efter nytår, fra januar 2025 m.v.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9141 • Torsdag 19.10-21.00. Start: 5/9 (september) 2024. Slut: Efterår 2024.
NB. Der undervises ikke i efterårsferien, uge 42 - og ikke i juleferien, uge 52-1, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 8 (B1/B2 m. pil op) fra september 2024: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2925*
Har du med godt sprogligt udbytte gennemført mindst 5 lange kursussæsoner, sv. til fx 400-450 undervisningstimers intensive franskkurser på grundlæggende niveauer eller gennem flere længevarende kurser genopfrisket og udviklet dit slumrende (højniveau)gymnasiefransk, og vil du gerne lære mere?
Dette kursus foregår tirsdag kl. 19.10-21.00, starter d. 3. september 2024 og er med fremmøde.
Har du læst og under vejledning talt på fransk om flere ubearbejdede franske romaner af stigende sværhedsgrad (med gloser fra lærer) og dermed opbygget en god læsefærdighed, et godt passivt, men også ganske godt aktivt ordforråd, en ganske god mundtlig sprogfærdighed, dvs færdighed i at tale og forstå fransk tale i sammenhæng, samt en god viden om fransk grammatik?
Har du også (haft) lejlighed til at bruge sproget på din årlige rejse sydpå?
Er du vild med fransk sprog og kultur og ønsker du at styrke dit franske og blive endnu bedre til at læse, tale og forstå alment fransk sprog? Så se her:
Som udgangspunkt for den lærerstyrede samtaletræning vil vil læse en ny(ere) ubearbejdet fransk roman. Bogtitel annonceres i løbet af sommeren, evt. tidlig eftersommer. Lærer udarbejder og omdeler løbende gloser i et vist omfang til hjælp for indenadslæsningen. (Læs mere nedenfor.)
Samtidig vil vi også, når tiden og stemningen er til fordybelse - i alment fransk sprog - indledningsvist samtale om aktuelle temaer, personligt og i verden omkring os, af og til, når muligt, suppleret med en kort tekst om et aktuelt tema. Også at tale om andet end forberedt tekst kan på en god aften bringe os vidt omkring tematisk og mht ordforråd, noget der i den grad kan bidrage til den gode, lyttende, konstruktive, fordomsfrie og lattermilde stemning, der kan være så befordrende for modet til at turde tale, også når man ikke føler jeg på helt sikker grund sprogligt, og for selve indlæringen.
Eller vi beslutter, måske fordi vi er lidt bagud, at bruge al tiden på detaljeret samtale om ugens tekst.
Vedr. glossarer til teksten, vi vil læse, kan du ikke forvente at finde alt dér. Alt findes ikke oversat på forhånd! At benytte en ordbog (fysisk eller virtuel efter dit valg) er ikke bare nødvendigt, men også meget lærerigt. Ordbogen skal have et tilstrækkeligt omfang - som fx Gyldendals Røde fransk-dansk (så længe I stadig benytter en tosproget ordbog) til at den rummer et antal potentielle betydninger for hvert enkelt opslagsord. Den konkrete betydning bliver til i kontekst. En helt dækkende oversættelse til dansk af hvert enkelt ord findes normalt først hvis man oversætter hele teksten i sammenhæng til mundret dansk. Det er ikke hensigten med et kursus som dette med fokus på mundtlig sprogfærdighed.
Vi aftaler og læser et antal sider pr. uge, der tager hensyn til at du har andet i dit liv.
Lærer kan evt. arrangere fælles bogkøb og lægge ud for alle på holdet, såfremt de, der ønsker at tilmelde sig, eksplicit bestiller, senest 15 dage før annonceret startdato. Som ved køb af andre fysiske varer afregnes venligst via Netbank umiddelbart efter at du har fået dit eksemplar i hånden.
Til støtte for udviklingen af læse-, talefærdighed og forståelse vil indgå præsentation eller repetition af nogle få grammatiske emner med mindre skriftlige øvelser, der er relevante for niveauet.
Et emne, der skal repeteres og yderligere indarbejdes, er konjunktiv, hvor man i dag i det talte sprog ud af de i alt blot 4 tempora (grammatiske tider) normalt næsten kun anvender 'le présent du subjonctif'. (I litterært skriftsprog ses alle 4 tempora.)
Din udtale er også vigtig, hvorfor den vil blive trænet gennem oplæsning af udvalgte korte tekstpassager, hvor du vil blive rettet/vejledt, ikke alene for at du selv kan blive mere bevidst om egen udtale, men også for at dine holdkammerater kan lære af det.
*Gloser & grammatik med øvelser, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende ved fremmøde. Kontinuerligt hjemmearbejde og fremmøde er vigtigt for udbytte af kurset. Det plejer at være både morsomt og givende at deltage i holdundervisning sammen med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse udbydes med fornøjelse fra ultimo februar 2025.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9146 • Tirsdag 19.10-21.00.
Start: 3/9 (september) 2024. Slut: 18/2/2025.
NB.
Der undervises ikke i efterårsferien, uge 42 - og ikke i juleferien, uge 52-1, begge incl.
………………………………..  ………………………………..


Fransk 10 (pil mod B2) på Zoom fra september 2024: 22 gange-44 lektioner, kr. 2925*
Har du franskkundskaber og -færdigheder et pænt stykke ud over gymnasialt niveau el. tilsv., opfrisket, vedligeholdt og udviklet gennem adskillige sæsoners kursusdeltagelse og læsning af ubearbejdet fransk fiktion (m. gloser), samtale herom, samt relevant grammatik - måske suppleret med ferierejser og ophold i Frankrig?
På niveauer som dette kan det være svært at definere præcist hvor megen forudgående undervisning der skal til for at kunne deltage med udbytte. Men læs venligst hele kursusbeskrivelsen igennem og søg gerne vejledning om valg af niveau før tilmelding.
Kurset foregår på Zoom tirsdag kl. 16.30-18.20. Startdato er d. 3. september 2024.
For at deltage i dette kursus behøver du blot - ud over matchende forkundskaber, niveau og lyst til at deltage kontinuerligt - en god stabil Internetforbindelse, den bog jeg vælger, ordbøger, samt et link fra Mariannes franskkurser!
Som udgangspunkt for den lærerstyrede samtaletræning, dvs tale, forståelse og relevant grammatik vil vi læse en ny(ere) fransksproget roman - titel annonceres i løbet af sommeren, evt. tidlig eftersommer - det nås desværre ikke før. P.t. kræver igangværende undervisning megen tid.
Gloser i et vist omfang til teksten, der vælges, vil løbende blive udarbejdet og uge for uge fremsendt elektronisk. Men du må også benytte en ordbog af et vist omfang.
Sideløbende vil vi også samtale mere spontant (gerne efter relevante opslag!) om aktuelle temaer af fælles interesse, personligt og i verden omkring os som samfundsforhold, bøger, teater, film, udstillinger, rejser o.m.a. (Sport har lærer desværre ikke ekspertise indenfor!)
Grammatik vil primært blive taget op i sammenhæng med vore samtaler og med udgangspunkt i læst tekst. Skal vi fx repetere et for talen relevant emne som konjunktiv, vil det være nødvendigt at udarbejde og fremsende mere omfattende materialer til præsentation/repetition og øvelser.
*Gloser o.a. fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursusgebyr, fremsendes, som nævnt, løbende,
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af undervisningen.
Kunne du have lyst at være med? Tøv ikke med at skrive eller ringe.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse tilbydes gerne fra ultimo februar 2025.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9149 • Tirsdag 16.30-18.20. Start: 3/9 (september) 2024. Slut: 18/2/2025.
NB. Der undervises ikke i efterårsferien, uge 42 - og ikke i juleferien, uge 52-1, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 14 (C1) fra september 2024: 22 gange - 44 lektioner, kr. 2925*
Har du relativt solide franskkundskaber væsentligt ud over gymnasiets A-niveau (i ikke-prøveforberedende regi som her = niveau C), dvs at du efter studentereksamen el. tilsv. med godt sprogligt udbytte har deltaget i yderligere adskillige sæsoners franskundervisning på højt niveau med fokus på mundtlig sprogfærdighed (tale, forståelse og for niveauet relevant grammatik) med udgangspunkt i læsning af ubearbejdet fransksproget fiktion? Du har måske også et kortere fransksproget studieophold i din sproglige bagage? Men det er ikke et must!
Drømmer du om at finde det hyggelige, men også seriøse lille hold med gode franskkundskaber og imødekommenhed over for hinanden og nytilkomne, altsammen i en god og lattermild stemning?
Ønsker du, der ikke til daglig har lejlighed til at praktisere sproget, med udgangspunkt i læsning af fransksproget litteratur, også gennem lidt mere spontan samtale at fastholde, forbedre og finpudse den mundtlige sprogfærdighed.
Det primære udgangspunkt for arbejdet med den mundtige sprogfærdighed, dvs. dialogbaseret samtaletræning, vil være læsning af og samtale om den yderst velskrevne og velkomponerede flere gange prisbelønnede debutroman af Eric Chacour, født 1983 i Montréal i Québec i en kristen fransktalende syrisk-libanesisk familie af ægyptisk oprindelse : Ce que je sais de toi. 2023, i Frankrig udkommet på forlaget Philippe Rey samme år.
Eric Chacour har levet en stor del af sit liv i Frankrig, hvor han, der i øvrigt arbejder inden for finansverdenen, også skrev de første sider af sin debutroman.
Det er en fængslende historie, der udspiller sig i perioden 1961-2001. Den begynder i Kairo (Le Caire) i Ægypten, hvor Tarek, der fødes og vokser op i det kristne fransktalende borgerskab, uddanner sig til læge (ingen spørger hans lillesøster hvad hun gerne vil) for en dag at kunne overtage sin fars praksis. Han gifter sig med armenske Mira, der længe har haft et godt øje til ham. Men et år senere slår lynet ned og Tarek bliver dybt betaget af unge muslimske Ali, der er så forskellig fra ham selv. Efter voldsomme begivenheder må Tarek flygte til Montréal, hvor han senere får mulighed for igen at arbejde som læge.
Som noget ganske særligt er romanens første del fortalt i du-form (hvem er det mon, der taler til Tarek?), anden del i jeg-form.
Romanen har, som nævnt, modtaget adskillige litterære priser, bl.a. " Le Prix Fémina des Lycéens " i nov. 2023, " Le Prix des 5 continents de la Francophonie " i marts 2024 og endelig her d. 15. maj " Le Prix des libraires 2024 ".
For at lette din forberedelse udarbejder lærer uge for uge mindre glossarer til hjælp for din indenadslæsning, gloser som løbende omdeles på kurset.
Men for at lære sprog på dette niveau må du helt ned i "maskinrummet" til ordenes mulige betydninger på fransk. Det er en uomgængelig nødvendighed at du selv benytter en ordbog af væsentligt omfang, allerhelst en ensproget fransk-fransk ordbog. Læs mere nedenfor.
Ud over vore samtaler om den valgte roman, stræber vi også efter at nå mere spontan fransk samtale om aktuelle emner, personligt og i verden omkring os, samt, om muligt, enkelte korte artikler.
Udtalen plejer vi gennem højtlæsning af uddrag af forberedt tekst.
Er der tid, kan der evt. også indgå grammatik i form af kortere indslag med skriftligt oplæg til mundtlige øvelser, præsentationer, som det i parentes bemærket tager lang tid at udarbejde.
I den valgte roman læser vi til hver uge et antal sider, der tager højde for at du har andet i dit liv. Men vi skal naturligvis nå at læse bogens ca. 290 sider på kurset.
OBS! Vil du lære mere fransk på dette niveau, er det nødvendigt at du kommer i gang med at anvende en tilstrækkeligt omfattende ensproget fransk-fransk ordbog, fysisk eller digital efter dit valg. Ved opslag i fransk-fransk ordbog, lærer du blandt de potentielle betydninger, ordbogen præsenterer og definerer, ofte med både citater og eksempler at finde og vælge den konkrete betydning hvori ordet/udtrykket ses anvendt i den kontekst, du søger at forstå.
Personligt benytter jeg Le petit Robert de la langue francaise, der opdateres hvert år.
På Nettet findes også mindre elektroniske udgaver af flere ensprogede franske ordbøger.
Nogle få grammatiske temaer kan evt., som nævnt, tages op. Grammatik i øvrigt som opklaringsspørgsmål til læst tekst og i sammenhæng med vore fælles samtaler.
*Gloser og evt. skr. oplæg til små mundtlige øvelser i grammatik fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, udarbejdes og udleveres løbende ved fremmøde.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
Kontinuerligt fremmøde og hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af kursus og samtaletræning. Det plejer at være både morsomt og udbytterigt at deltage i franskundervisning med andre på samme sproglige niveau. NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse tilbydes gerne fra ultimo februar 2025.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9150 • Onsdag 19.10-21.00. Start: 4/9 (september) 2024. Slut: 19/2/2025.
NB. Der undervises ikke i efterårsferien, uge 42 - og ikke i juleferien, uge 52-1, begge incl.
________________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser, 20., 24. & 25. maj; 3. juni 2024. Forbehold tages for rettelse af fejl og mangler, ændring af tekst, herunder tilføjelse af bogtitler når flere nye franske/fransksprogede romaner er læst.
__________________________________________________________________________

Igangvaerende foraarshold 2024,
startet uge 9, 10, 14 & 16; slutter hhv. uge 22, 25, 26 & 27

Fransk 1 intensivt, begyndere uden forkundskaber fra febr.'24: 16 gange-40 lekt., kr. 2595
Startet torsdag d. 29. februar '24 kl. 16.10-18.30. Undervisning med fremmøde.
NB. Der undervises 2,5 lektion pr. kursusgang, dvs. 2 x 50 minutter med 10 minutters pause imellem, derefter 5 minutters pause og til slut 25 minutters undervisning.
Fransk 1 intensivt er for begyndere uden forkundskaber i fransk (derfor ingen A-betegnelse) og for dig der har lært fransk på begynderniveau for så længe siden at du har erkendt at du skal starte fra bunden igen med det allermest grundlæggende.
Ved at deltage kontinuerligt får du - i frisk tempo - en meget elementær indføring i udtalen, sprogets mest basale former og deres indbyrdes kombinationsmuligheder, samt et vist elementært ordforråd, kort sagt lærer du selv at danne og sige meget enkle sætninger.
På dette begynderkursus bliver elementær grammatik, ordforråd og udtale primært indlært gennem mange intensive mundtlige øvelser i timerne med spørgsmål og svar udtænkt af Marianne.
I løbet af kurset bygger vi videre på det, du har lært på samme kursus - det er derfor vigtigt at du kan komme til undervisningen.
Du lærer at danne og forstå helt enkle sætninger på fransk i nutid og (nær) fremtid og når at "snuse" til 'førnutid'/'datid' så du efter endt kursus har et meget elementært fundament at bygge videre på.
Hjemme er det vigtigt at du øver dig i at læse den tekst, du har for, højt, og at du oversætter den. I timerne læser vi samme tekst højt for derefter gennem spørgsmål på fransk fra lærer - ud over hvad du finder i lærebogen - at indøve elementære færdigheder i at forstå og selv - under vejledning - danne enkle sætninger som svar.
Små hold som dette giver gode muligheder for i undervisningen at arbejde grundigt med din franske udtale: En præcis fransk udtale er en væsentlig forudsætning, ikke alene for at du selv kan gøre dig forståelig, men også for at du efterhånden kan lære selv at forstå meget enkelt talt fransk i sammenhæng.
Kommunikativt vil du i enkelt sprog lære høflig omgang med "de indfødte", at præsentere dig (i nutid), stille og besvare meget enkle og basale spørgsmål og i generelle, ikke fagspecifikke vendinger fortælle om bolig, familie, venner, arbejde, fritid, samt fx at købe ind på markedet i Frankrig.
Til støtte for indlæringen arbejder vi med udvalgte opgaver i Øvehæfte, dvs korte enkle udfyldningsøvelser, øvelser i sætningsdannelse og små oversættelser dansk-fransk, altsammen på elementært niveau.
Lærebøger i papirudgaver.: Vibeke Gade: Franskbogen (tekstbog), 7. udgave, Systime 2020, og Franskbogen-Øvebog, 5. udgave, 2010.
Du bedes venligst (an)skaffe bøgerne i de angivne udgaver før start. Som privatperson kan du købe direkte via https://www.systime.dk/franskbogen
Her på begynderkursus arbejder vi med udvalgt intensivt stof i kap. 1-20, begge incl. (Rettet 22.1.24.)
Lærebogssystemet rækker til i alt ca. 90-100 lektioners undervisning på helt basale niveauer.
Kursusudbytte forudsætter kontinuerligt fremmøde og forberedelse. Det er normalt både morsomt og udbytterigt at lære sprog sammen med andre på samme niveau!
NB. Ved interesse udbydes Fransk 2 intensivt fra september 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9020 • Torsdag 16.10-18.30. Startet: 29/2/2024. Slut: 27/6/2024.
NB. Der undervises ikke i påskeferien 23/3-1/4 (april) og ikke Kr. Himmelfartsdag d. 9/5/2024.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4 (A2/B1) fra februar 2024 : 16 gange - 32 lektioner, kr. 2120*
Startet onsdag d. 28. februar '24 kl. 16.30-18.20. Undervisning m. fremmøde.
Har du for nylig med fornøjelse og godt sprogligt udbytte lært fransk fra bunden over fx 3 lange kursussæsoner, sv. til i alt godt 200 intensive undervisningstimer eller gennem kursusdeltagelse af væsentligt omfang for nylig genopfrisket slumrende basale færdigheder i fransk tilbage fra gymnasiet?
Har du for længst afsluttet en begynderlærebog af omfang og indhold sv. til fx Franskbogen & Franskb.-Øvebog, læst & øvet samtale ud fra en eller flere læse-let-bøger og lært mere grammatik, indøvet gennem omfattende mundtlige og skriftlige øvelser, og er du godt i gang med under vejledning at læse din første ubearbejdede roman (m. rigelige gloser fra lærer), gengive handling og udlægge tekst på fransk?
Har du således opbygget en pæn grundlæggende færdighed i, ikke alene at tale om læst tekst, men også - evt. efter opslag hjemme - mere frit i alment sprog om aktuelle begivenheder, hverdagens oplevelser, ferier og rejser?
Kan du producere le présent, le futur proche (fremtid med aller), le passé récent (nær fortid med venir bøjet i le présent + præpositionen 'de' + infinitiv); le passé composé (førnutid, samt afgrænset datid), l'imparfait (uafgrænset/igangværende, samt beskrivende datid), le futur simple & le conditionnel, personlige pronomener som objekt og dativobjekt, 'y' og 'en', samt fx spørgeord? Så se her:
På forårskurset fortsætter vi med at læse og samtale om Agota Kristof : Le grand cahier. Editions du Seuil. Points. 1986. ISBN 978-2-02-02396-4, hvor jeg forventer at vi slut februar 2024, ved start på forårskursus, vil være nået godt og vel halvvejs i bogens i alt 62 korte kapitler.
Bogen fås som andre bøger fra franske forlag normalt i Den franske Bogcafé, Fiolstræde 16, Kbh. K.
Med udgangspunkt i læsning af og samtale om denne helt særlige roman vil vi arbejde på at styrke og udvikle talefærdighed og forståelse af talt fransk, også gennem enkelte øvelser i lytteforståelse og/el. en fransk vise/sang, samt grammatik relevant for niveauet.
Men vi vil naturligvis også, i det omfang tiden er til det, samtale om ugen, der gik, ugen der kommer, samt om muligt om andre (aktuelle) temaer inden for alment, ikke-fagspecifikt sprog.
Skriftlige øvelser i grammatik fra lærers hånd til støtte for indlæringen vil indgå. Et nyt emne vil fx være relativpronomener (der, som, hvis ... .)
Grammatik relevant for det annoncerede niveau vil også blive taget op i kontekst når vi taler & læser. Udtalen træner vi ved at læse nogle afsnit af dagens tekst højt.
Hjemmearbejde og kontinuerligt fremmøde nødvendigt for udbytte af kurset. Det plejer at være både sjovt og udbytterigt at lære fransk sammen med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, dog ikke grammatik.
*Kursusmaterialer, kr. 45, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse.
NB. Nyt kursus arrangeres med glæde i kursussæson 2024-2025 osv.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9028 • Onsdag 16.30-18.20. Startet: 28/2/2024. Slut: 19/6/2024.
NB. Der undervises ikke i påskeferien 23/3-1/4 (apr.) 2024, begge incl., & ikke 2. pinsedag 20/5.
NB. Der undervises Grundlovsdag, onsdag d. 5. juni 2024.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 5 (pil mod B1) på Zoom, fra jan. '24 : 8 gange - 16 lektioner, lukket hold, pris iflg. aftale
Startet torsdag d. 11. januar, slut 7. marts. Af praktiske årsager undervises via Zoom - ligesom da vi mødtes her fysisk, altid i en god, gensidigt tillidsfuld og lattermild stemning.
Har du tidligere lært fransk på HF/gymnasium og gennem yderligere adskillige sæsoners kursusdeltagelse (godt 300 lektioner) genopfrisket basal grammatik, læse- og talefærdighed, samt forståelse af talt fransk i sammenhæng?
Er du vild med fransk og Frankrig?
Har du efterhånden fået en ganske god forståelse af grundlæggende fransk grammatik og selv om du ikke er meget læsende, også en ret pæn færdighed i at læse og tale om ubearbejdet fransk fiktion (m. rigelige gloser fra lærer)? Kan du også i lidt mere spontant sprog (alment fransk sprog) fortælle om oplevelser, du har haft eller planlægger, professionelt og privat?
Ønsker du at styrke og forbedre din mundtlige sprogfærdighed, dvs. tale og forståelse med for niveauet relevant grammatik? Så se her:
Som udgangspunkt for og rød tråd i kurset, som kan fortsætte i mindre blokke året rundt, så længe det skal være, dog ikke i juli, har vi aftalt at læse og tale om Agota Kristof (født 1935 i Ungarn; død 2011 i Schweiz) : La preuve. Ed. du Seuil. Points-udgave, 1988. ISBN-13: 978 2020239271.
Gloser revideres og fremsendes løbende elektronisk.
I dette 2. bind af trilogien, der startede med 'Le grand cahier', som vi netop har læst, fortsætter historien bag jerntæppet.
Vi vil fra uge til uge forberede et begrænset antal sider med henblik på oplæsning (af en bid af teksten) for træning af den franske udtale, men især for samtale på fransk.
Grammatisk vil fokus være på verber og verbaltider (du er allerede ret skrap til brugen af hjælpeverberne être og avoir), pronomener (ikke personlige og spørgende, dem har vi tidligere arbejdet grundigt med), men andre, fx relativpronomener (der, som, hvis m.fl.), der såfremt emnet er "lille" nok og ikke har brug for at blive sat ind i en større sproglig sammenhæng, kan præsenteres kort på tavlen, hvor vi også vil forsøge at lave øvelser i den præsenterede grammatik.
Ved mere komplekse grammatiske emner som fx demonstrative pronomener (celui-ci, -là, de ..., qui/que, dont ...) kan egne materialer med øvelser, efter aftale, fremsendes i elektronisk form.
Grammatik i øvrigt i kontekst med tekst og samtale.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
NB. Nyt kursus i forlængelse kan oprettes efter ønske og kan fortsætte så længe det ønskes, også meget gerne i kursussæson 2024-2025 mv.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9038 • Torsdag 19.10-21.00. Startet: 11/1 (januar) 2024. Slut: 7/3 (marts) 2024.
NB. Der undervises ikke d. 29. februar og ikke i Påskeferien 23/3-1/4 (apr.) 2024.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 5 (pil mod B1) fra marts 2024: 11 gange - 22 lektioner, kr. 1730*

St
artet mandag d. 4. marts 2024 kl. 19.10-21.00. Undervisning m. fremmøde.
Har du for nylig med udbytte gennemført ca. 4 lange sæsoners intensive franskkurser på basale niveauer, sv. til mindst 300 timers undervisning? Eller har du evt. gennem længerevarende undervisning genopfrisket gammelt næsten glemt gymnasiefransk?
Kan du nu under vejledning producere og efter oplæg fra lærer anvende centrale franske verber i væsentlige tempora/tider i indikativ (fortællemåde) som le présent, le futur proche (fremtid m. aller), le passé composé, l'imparfait, samt le futur simple & le conditionnel, gennemgået på Fransk 2 el. tilsv.?
Har du også lært at anvende personlige pronomener/stedord som objekt & dativobjekt, samt deltaget i grundig gennemgang af og praktiske øvelser i 'y' og 'en'? Kan du forstå og selv anvende spørgeord?
Har du endvidere efter den egentlige begynderundervisning med lærebog og øvebog af væsentligt omfang for nylig med udbytte læst og deltaget i fransk samtale om en læse-let-bog, desuden over lang tid arbejdet med og talt på fransk om en længere ubearbejdet roman, samt nogle siders ubearbejdet sagprosa, altsammen med rigelige gloser fra lærer, bør du være rimeligt godt "klædt på" til dette forårskursus.
Men falder den mundtlige sprogfærdighed, dvs. færdigheden i at tale og forstå fransk tale i sammenhæng (m. relevant grammatik) dig stadig sværere end at læse fransk (hvilket er ganske naturligt), så se her:
På dette kursus vil vi - primært gennem fælles samtale om kortere enkeltstående franske fiktionstekster med gloser fra lærer som hjælp til at læse indenad) - arbejde på at opbygge, styrke og forbedre basal talefærdighed og forståelse af enklere talt fransk med nødvendig grammatik.
At lære at tale og ikke mindst at forstå fransk tale er for de fleste en stor udfordring, der kræver tilsvarende stor tålmodighed. De fleste, der lærer fransk, oplever at "møde muren" når de efter begynderlærebog, læse-let-tekst og anden enklere fransk tekst skal i gang med at læse og samtale om ubearbejdet fransk.
Det kan være ganske grænseoverskridende at kaste sig ud (på det dybe vand) og i situationen forsøge at forstå og derefter danne først enkle, siden mere komplekse sætninger på fransk som svar på lærers spørgsmål på fransk. Bla. derfor er det nyttigt at tage udgangspunkt i samme franske tekst, som alle har forberedt hjemme. Det er naturligvis også et mål at forbedre evnen til mere spontan fransk tale som svar på spørgsmål fra andre.
Også den gode og velvillige stemning på dit hold er vigtig.
For større fleksibilitet i tilrettelægning og afvikling af kursusforløb vil vi - som udgangspunkt for vore fælles franske samtaler - læse korte(re) enkeltstående franske tekster, primært enklere noveller og evt. uddrag af romaner med gloser fra lærers hånd. I praksis vil sådanne enkeltstående tekster blive udleveret løbende fra uge til uge ved deltagelse i kurset.
Grammatik og sproglige øvelser relevante for niveauet kan bla. være relativpronomener (der, som, hvis etc.)
*Gloser, grammatik & øvelser, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende v. fremmøde på kurset.
Undervisningen, grammatik undtaget, foregår på fransk.
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde er nødvendigt på kurser som disse med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer at være både morsomt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme fransksproglige niveau.
NB.
Læs venligst kursusbeskrivelsen grundigt igennem & søg gerne vejledning om valg af niveau før tilmelding. PS. Nyt kursus i forlængelse tilbydes meget gerne i sæson 2024-2025.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9040 • Mandag 19.10-21.00. Startet: 4/3 (marts) 2024. Slut: 17/6/2024.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien 23/3-1/4 (apr.) '24 & efter aftale heller ikke d. 8. april, d. 6. maj & ikke 2. Pinsedag 20/5/2024.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 5+ (B1) på Zoom
, fra april 2024: 8 gange - 16 lektioner, lukket hold, pris iflg. aftale
Dette forårshold startede torsdag d. 4. april 2024 kl. 19.10-21 & sluttede 6. juni 2024.
Undervisningen foregår af praktiske årsager på Zoom og ligesom da vi mødtes her i Hillerødgade 22, 4. th. på Nørrebro altid i en god og lattermild stemning.
Vi fortsætter med en kombination af fri fransk samtale under vejledning af lærer, sproglige øvelser, herunder mindre oversættelser fra dansk til fransk bygget op omkring udvalgte grammatiske temaer, samt læsning af og samtale om Agota Kristof : La Preuve.
Agota Kristof fødtes i 1935 i Ungarn og døde i 2011 i Schweiz og er først og fremmest kendt for den fremragende " Le grand cahier ", som vi læste over lang tid før vi gik i gang med La Preuve, hvis historie man som læser forestiller sig foregår bag Jerntæppet i årene efter 2. verdenskrig i et ikke-navngivet land. Vi følger den tvilling, der blev alene tilbage ved slutningen af Le grand cahier.
La Preuve læser vi i mindre bidder i uforkortet udgave fra det franske forlag, Editions du Seuil. Points-udgave, 1988. ISBN-13: 978 2020239271.
Gloser revideres og fremsendes løbende elektronisk.
Grammatik og mundtlige, samt mindre skr. øvelser i grammatik relevant for niveauet aftales og udarbejdes løbende.
Undervisningen, grammatik undtaget, foregår på fransk.
Nye kurser aftales meget gerne i forlængelse, dog ikke i juli måned, ligesom kurset kan fortsætte i sæson 2024-2025 etc.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9041 • Torsdag 19.10-21.00.
Startet: 4/4 (april) 2024. Slut ændret til: 6/6/2024.
NB.
Der undervises ikke Kr. Himmelfart, torsdag d. 9. maj 2024.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 7 (B1/B2) fra februar 2024 : 16 gange - 32 lektioner, kr. 2120*
Startet tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 19.10-21.00. Undervisning med fremmøde.
Har du med fornøjelse og godt sprogligt udbytte for nylig gennemført ca. 5 lange kursussæsoner, sv. til 350-400 undervisningtimers intensive franskkurser på grundlæggende niveauer eller gennem flere længerevarende kurser genopfrisket dele af dit slumrende gymnasiefransk?
Har du ved at læse og tale på fransk om flere ubearbejdede franske romaner af stigende sværhedsgrad (m. gloser fra lærer) fået opbygget en god læsefærdighed, et pænt passivt, men også et pænt aktivt ordforråd, en rigtig pæn mundtlig sprogfærdighed, dvs. færdighed i at tale og forstå fransk tale i sammenhæng, samt en god viden om fransk grammatik?
Har du også (haft) lejlighed til at bruge sproget på din årlige rejse sydpå?
Er du generelt vild med fransk sprog og kultur og ønsker du at styrke dit franske og blive endnu bedre til at læse, tale og forstå alment fransk sprog? Så læs videre her:
Som udgangspunkt for samtaletræningen vil vi læse en nyere ubearbejdet fransk roman (m. rigelige gloser der løbende udarbejdes af lærer og omdeles på holdet v. kontinuerligt fremmøde), se detaljer nedenfor, men også, i det omfang tiden er til det med blot 2 x 50 minutters undervisning sammen hver uge - i alment fransk sprog - tale om aktuelle emner, personligt og, om muligt, i verden omkring os.
Når der er tid, kommer vi under indledende generel runde ved fælles hjælp vidt omkring tematisk og mht ordforråd, noget der i den grad bidrager til den gode, lyttende, konstruktive, fordomsfrie og lattermilde stemning, der kan være så befordrende for modet til at turde tale, også selv om man ikke føler sig på helt sikker grund sprogligt, og for selve indlæringen.
Eller vi beslutter, måske fordi vi er kommet lidt bagud, at bruge al tiden på detaljeret samtale om ugens tekstpassage.
Mht bog faldt valget på belgiske Amélie Nothomb, født 1966 : Premier sang. Forlaget Albin Michel, 2021, hæftet udgave (broché). Første udgave af bøger i Frankrig er altid hæftet. Det var også i den udgave jeg selv læste romanen da den udkom. Det er Amélie Nothombs roman nr. 30 af i alt 32. Den 3. november samme år modtog forfatteren " le Prix Renaudot ", Frankrigs næstmest prestigiøse litterære pris for denne roman.
Det er en hyldest til forfatterens far, Patrick Nothomb, der døde 17. marts 2020 på første dag af Belgiens Coronanedlukning, af en aneurisme, uden at familien kunne komme til at sige farvel.
I Premier sang beretter faderen som fiktionens jeg-fortæller om sin opvækst hos morforældrene, afbrudt af sommer- og juleferier hos den ekcentriske farfader, digter og baron, men også om mødet med kærligheden, om hvordan han blev diplomat og om sin første udsendelse i 1964 til det, vi i dag kender som " La République Démocratique du Congo " (på "dansk" DRC) eller " le Congo-Kinshasa ", efter landets hovedstad, få år efter uafhængigheden fra Belgien. Ved historiens slutning er Amélie Nothomb måske selv på vej, men endnu ikke kommet til verden.
(La RDC er det land i verden, hvor tilvæksten af fransktalende er størst. Mht samlet antal fransktalende er landet nr. 2 efter Frankrig. I la RDC tales i alt 200 forskellige sprog, heraf fire med status som nationale. Fransk er officielt sprog.)
Romanen er en både morsom og gribende fortælling om starten på et eventyrligt liv og en roman med en gådefuld start (ramme). Som næsten altid når jeg læser Nothombs fiktion (har langt fra læst alt!), blev jeg fanget ind allerede fra bogens første sætning.
- Og så er den ikke længere end at vi kan nå den på forårskurset!
For at få sprogligt udbytte af deltagelse i dette kursus må du være bekendt med bla. " le passé simple ", det litterære skriftsprogs afgrænsede/afsluttede datid, som på fransk bidrager til at skabe "fiktionseffekten". Når du taler, skal du i stedet anvende til 'le passé composé'.
Du må endvidere have adgang til en ordbog (fysisk eller virtuel efter dit valg) af et tilstrækkeligt omfang - som fx Gyldendals Røde Fransk-dansk - til at den rummer et antal potentielle betydninger for hvert enkelt opslagsord. Den konkrete betydning bliver til i kontekst. En helt dækkende oversættelse til dansk af hvert enkelt ord findes normalt først hvis man oversætter hele teksten i sammenhæng til mundret dansk. Det er ikke hensigten med et kursus som dette med fokus på mundtlig sprogfærdighed.
Vi aftaler og læser et antal sider pr. uge, der tager hensyn til at du har andet i dit liv, ligesom lærer løbende udarbejder og omdeler gloser til hjælp for indenadslæsningen på kurset.
Lærer kan evt. arrangere fælles bogkøb og lægge ud for alle på holdet, såfremt de der ønsker at tilmelde sig, eksplicit bestiller, allersenest 15 dage før annonceret startdato. Som ved køb af alle fysiske varer afregnes venligst via Netbank umiddelbart efter at du har fået dit eksemplar i hånden.
Til støtte for udviklingen af læse-, talefærdighed & forståelse vil indgå præsentation af nogle få grammatiske emner med mindre skr. øvelser relevante for niveauet.
Et stort emne, som vi måske ikke når igennem på igangværende sæsonkursus, er konjunktiv, hvor man i dag i det talte sprog ud af konjunktivs i alt blot 4 tempora (grammatiske tider) normalt stort set kun anvender 'le présent du subjonctif'.
Din udtale er også vigtig, hvorfor den vil blive øvet gennem oplæsning af udvalgte korte tekstpassager, hvor du vil blive rettet, ikke alene for at du selv kan blive mere bevidst om egen udtale, men også for at dine holdkammerater kan lære af det.
*Gloser & grammatik m. øvelser, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende v. fremmøde.
Fremmøde, deltagelse og hjemmearbejde er vigtigt for udbytte af kurset. Det plejer at være både sjovt og givende at deltage i holdundervisning sammen med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse udbydes med fornøjelse fra september 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9046 • Tirsdag 19.10-21.00. Startet: 27/2/2024. Slut: 18/6/2024.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien, 23/3-1/4 (april) 2024, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 10 (pil mod B2) på Zoom, fra apr. 2024 : 10 gange - 20 lektioner, kr. 1395*
Starter tirsdag d. 16. april '24 kl. 16.30-18.20.
OBS. Der undervises rent undtagelsesvist mandag d. 22. april og ikke tirsdag d. 23. april. Tirsdag d. 30. april udgår endvidere og erstattes af tirsdag d. 25. juni, som bliver kursets nye slutdato.
Der undervises via Zoom - så behøver du ikke beregne tid til transport.
Har du gennem flere års kursusdeltagelse for nylig genopfrisket gammelt gymnasiefransk og siden da gennem yderligere kurser og evt. ferierejser vedligeholdt og styrket læse- og talefærdighed, samt den udfordrende forståelse af talt fransk i sammenhæng?
Ønsker du gennem fri tale, men især læsning af og lidt mere bundet samtale om en fransk fiktionstekst (en roman hvis jeg kan finde en der er kort nok til så kort et kursus) at fastholde og forbedre talefærdighed og forståelse, samt kendskabet til relevant grammatik (dvs. mundtlig sprogfærdighed), så læs videre her:
På dette lille forårskursus vil vi som udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed læse og tale om en roman af forfatteren og psykoanalytikeren Philippe Grimbert, født i Paris i 1948 : Un secret. Grasset et Fasquelle, 2004, i Livre de Poche-udgaven, ISBN 978-2-253-11718-6, som også er den udgave gloserne er udarbejdet og vil blive revideret til. 
Un secret er en relativt kort roman i 5 dele med mange korte kapitler (men vi får en smule travlt!), der i fiktionens form tager udgangspunkt i forfatterens egen barndom og opvækst. Han, der blev døbt katolsk så sent at han selv bagefter erindrede det, voksede op i en ikke-praktiserende jødisk familie i Paris i årene efter 2. verdenskrig. Som lille skrøbeligt og meget ensomt barn opfandt han en storebror, der var alt det, han ikke selv (syntes han) var: stor, stærk, smuk og højtelsket af sin forældre, en bror, der fulgte ham overalt og som han hele tiden talte om. Ret tidligt fik den lille dreng en fornemmelse af at familien skjulte noget for ham. Da han var 15, afslørede en nær ven en dag den tragiske familiehemmelighed, som hans kærlige forældre havde fortiet for ham. For at beskytte dem afslørede han dog først nogle år senere - efter selv at have søgt flere oplysninger om familiens historie - at han kendte til hemmeligheden.
Romanen har modtaget flere litterære priser, i 2004, Gymnasieelevernes Goncourt-pris, i 2005 Le Grand Prix des lectrices de Elle.
I 2007 skabte den franske filminstruktør, Claude Miller, sin version af romanen under samme titel.
Gloser til romanen vil løbende, uge for uge, blive fremsendt elektronisk.
Men vi vil også samtale om aktuelle begivenheder og temaer af fælles interesse, personligt og i verden omkring os.
Grammatik vil primært blive taget op i sammenhæng med vore samtaler og med udgangspunkt i læst tekst. Skal vi i gang med (at repetere) et emne som konjunktiv, vil det være nødvendigt at udarbejde og fremsende mere omfattende materialer til præsentation og øvelser.
*Gloser o.a. fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursusgebyr, fremsendes, som nævnt, løbende.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af undervisningen. På dette hold er den niveaumæssige spredning større end ellers. Men fælles er stor imødekommenhed og interesse for Frankrig og fransk sprog & kultur.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse tilbydes gerne fra september 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9049 Tirsdag 16.30-18.20. Startet: 16/4/2024. Slutdato ændret til: 2/7 (juli) 2024.
NB.
Der undervises ikke tirsdag d. 23. & d. 30. april 2024.
I stedet undervises mandag d. 22. april & tirsdag d. 25. juni d.å., ny slutdato.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 13/14 (C1) fra februar 2024 :
16 gange - 32 lektioner, kr. 2120*
Startet onsdag d. 28. februar '24 kl. 19.10-21.00. Undervisning m. fremmøde.
Elsker du at læse og forsvinde ind i god, velskrevet fiktion, også på fransk?
Har du solide franskkundskaber væsentligt ud over gymnasiets A-niveau (i ikke-prøveforberedende regi som her: niveau C), dvs at du efter studentereksamen el. tilsv. med godt sprogligt udbytte har deltaget i yderligere adskillige sæsoners franskundervisning på højt niveau med fokus på mundtlig sprogfærdighed (tale, forståelse & for niveauet relevant grammatik) med udgangspunkt i læsning af ubearbejdet fransksproget fiktion?
Du har måske også et kortere fransksproget studieophold i fransktalende land i din sproglige bagage? Men det er ikke et must!
Drømmer du om at finde det hyggelige, men også seriøse lille hold med solide franskkundskaber og imødekommenhed over for hinanden og nye kursister, altsammen i en god og lattermild stemning?
Ønsker du, der ikke til daglig har lejlighed til at praktisere sproget, at fastholde, forbedre og finpudse den mundtlige sprogfærdighed med udgangspunkt i læsning af fransk(sproget) litteratur, men også gennem mere lidt mere fri samtale, som gør at vi kommer vidt omkring tematisk, personligt og i verden omkring os, samt mht ordforråd og i høj grad bidrager til den gode stemning, så læs videre her:
Udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed, dvs dialogbaseret samtaletræning, vil være læsning af og samtale om Pierric Bailly (født 1982 i Champagnole i Jurabjergene i "amtet" Le Jura i det nordøstlige Frankrig) : Le roman de Jim. Forlaget P.O.L. 2021 (hæftet udgave (broché)), Baillys 6. af nu i alt 7 romaner.
Det er en historie om faderskab og -kærlighed. Hvem er et barns far: Den der opfostrer barnet eller den der sår frøet?
En ung mand på 25 møder og flytter ind hos 40-årig højgravid kvinde, hvis barn han sammen med hende opfostrer og knytter så tætte bånd til at barnet opfatter ham som og kalder ham 'papa'. Romanen beretter om mere end 20 år i den unge mands liv, om tilværelsen som ufaglært løsarbejder, om natur, miljø og foto, men især om faderskab som andet og mere end blodets bånd, samt en machiavellisk plan.
En efter min mening velkomponeret, frisk, men også meget rørende historie (melodrama?!) med overraskende vendepunkter.
For at lette din forberedelse udarbejder lærer uge for uge en vis mængde gloser til hjælp for din indenadslæsning, gloser som løbende omdeles på kurset. Du er dog også nødt til selv at benytte en ordbog af væsentligt omfang. Læs mere nedenfor.
Vi stræber efter - inden for vore blot 2 x 50 minutters ugentlig undervisning - at nå både mere fri fransk tale & samtale om forberedt stof. Udtalen plejer vi gennem højtlæsning af uddrag af forberedt tekst. Efter deltagerønske indgår også, når tiden er til det, grammatik i form af kortere indslag m. skr. oplæg til mundtlige øvelser, præsentationer, som det i parentes bemærket tager lang tid at udarbejde.
Til hver uge læser vi et antal sider, der tager højde for at du har andet i dit liv. Det skulle gerne være en fornøjelse at gå til fransk i din fritid.
Parallelt med arbejdet med bogen vil vi, jfr. ovenfor, også tale mere frit om (ugens) aktuelle emner, personligt & i verden omkring os.
OBS. Vil du videre, kan det anbefales at du begynder systematisk at anvende en god ensproget fransk ordbog. Ved opslag i fransk-fransk ordbog, lærer du - blandt de potentielle betydninger, ordbogen præsenterer og definerer, ofte med både citater og eksempler - at finde og vælge den konkrete betydning som ordet/udtrykket ses anvendt i i den kontekst du søger at forstå.
Personligt kan jeg anbefale den fremragende Le petit Robert de la langue francaise, der opdateres hvert år. På Nettet findes også mindre elektroniske udgaver af flere ensprogede franske ordbøger.
På kurset vil nogle få grammatiske temaer blive taget op i kortform. Grammatik i øvrigt gerne som opklaringsspørgsmål til læst tekst og i sammenhæng med vore fælles samtaler.
*Gloser og evt. skr. oplæg til små mundtlige øvelser i grammatik fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, udarbejdes og udleveres løbende ved fremmøde.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
Kontinuerligt fremmøde og hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af kursus og samtaletræning. Det plejer at være både sjovt og udbytterigt at deltage i franskundervisning sammen m. andre på samme sproglige niveau.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse tilbydes gerne fra september 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9050 • Onsdag 19.10-21.00. Startet: 28/2/2024. Slutdato ændret til: 26/6/2024.
NB. Der undervises ikke i påskeferien 23/3-1/4 (april) 2024, begge incl.
NB. Der undervises Grundlovsdag, onsdag d. 5. juni 2024.
_____________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser d. 26. & 27. nov., 1., 3., 8.,16., 22. & 30. dec. '23; d. 6. & 11., 18., 20., 21., 22., 27. & 29. januar, 16. & 22. febr.; d. 1., 8., 9., 16., 18., 23. & 31. marts, 5., 12. & 19. april, d. 4., 10. & 19. maj; 7. juni 2024. Forbehold tages for rettelse af fejl & mangler & ændring af tekst.
________________________________________________________________________

>Niveauer, indhold, timetal & priser definerer hver enkelt kursusudbyder inden for den ikke-prøveforberedende undervisning på sin måde med henvisning til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, hvor Niveau A er det mest elementære og C det mest avancerede.
NB.
Fransk 1 intensivt for begyndere uden forkundskaber har ikke anden niveaubetegnelse da der ikke forudsættes forkundskaber & færdigheder i fransk ved start.
For spørgsmål om valg af niveau
hos Mariannes franskkurser er du velkommen til at kontakte Marianne Rasmussen på F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64. Se Praktisk. Du kan også skrive til marianne@franskkursus.dk el. evt. til mariannesfranskkurser@gmail.com
Indplacering
sker ud fra korrekt oplysning om dine forkundskaber og færdigheder og - for dig der er ude over begynderniveauerne - også gerne via samtale på fransk med din kommende underviser. Det er dit ansvar at give retvisende oplysning om dine forkundskaber og at læse kursusbeskrivelse for det hold, du tilmelder dig, grundigt, herunder også info om dag, tid og sted.
>Tilmelding/forretningsbetingelser: Tilmelding/indbetaling kan - efter aftale om indplacering på passende niveau - ske ved at du i god tid før startdato via DIN Netbank, fx, indbetaler det annoncerede kursusgebyr på nedennævnte konto, som tilhører Mariannes franskkurser ved Marianne Rasmussen. Deltagerne optages på holdene efter aftale, generelt i den rækkefølge indbetalingerne registreres på kontoen.
• Du kan overføre 1) via Netbank til reg. 0274 kt. (00)16649619, eller evt., om nødvendigt, 2) pr. giro til samme konto, girokontonr. 16649619. 
Kontaktdata: Du bedes venligst oplyse navn, fysisk adresse, mobiltlf.-nr. og e-mail til Marianne på NY e-mail: marianne@franskkursus.dk eller fx på tlf.
• Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig som kursist, og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi aftaler kun undervisning for og med navngivne kursister og betalere. NB. Vi benytter ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine data med nogen.
Når dit kursusgebyr er modtaget og set på min bankkonto, er du tilmeldt Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen.
Kursusgebyret dækker den fysiske undervisning, der foregår på det hold, du er tilmeldt, eller den onlineundervisning, der måtte være aftalt eller nødvendiggjort af forhold vi mennesker ingen indflydelse har på, inden for den annoncerede periode fra start- til slutdato, ferier og fridage undtaget, intet andet.
Spørgsmål om Netbank må du venligst rette til dit pengeinstitut.
Betalingsfrist: I god tid før startdato og senest 6 dage fra den dato, du tilkendegiver dit ønske om plads på et givet hold og oplyser dine kontaktdata. Har du tilkendegivet dit ønske om tilmelding, må du indbetale det annoncerede kursusgebyr. Ønsker du at tilmelde dig et kursus efter startdato, må du betale kursusgebyr hurtigst muligt. Pft.
Kvittering for modtaget kursusgebyr/mødebekræftelse sendes som ekstra service pr. e-mail nogle dage efter at din indbetaling er modtaget på nævnte konto, dog ikke hvis indbetaling modtages efter startdato. Fremmøde kun iflg. aftale.
Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes.
Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin på de længerevarende sæsonhold efter aftale senest finde sted inden kursets 3. undervisningsgang, og du kan højst skifte én gang.
Oprettes det hold, du har tilmeldt dig, ikke pga manglende tilslutning, får du naturligvis hele dit indbetalte kursusgebyr tilbage såfremt der ikke er et andet hold der kan passe.
Bøger til de niveauer, der er ude over begynderbog, bestiller lærer - såfremt bøgerne ikke fås her i København - gerne hjem fra Frankrig og lægger ud for. Har du ikke allersenest 15 dage før startdato  meddelt mig at du selv ønsker at skaffe din bog, må du venligst betale for det eksemplar af annonceret fransk titel, jeg har bestilt til dig og betalt for. Når du har fået din bog i hånden, beder jeg dig venligst refundere mig mit udlæg. Det kan ske via Netbank, jfr. konto-nr. ovenfor, eller kontant til mig mod kvittering. Men du må betale med lige penge.
Vibeke Gade: Franskbogen, hhv. 7. udg., 2020, og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., Systime 2010, som  benyttes på de elementære niveauer, bedes du venligst selv skaffe. Som privatperson kan du med fordel købe direkte via forlaget Systimes webshop eller i en fysisk boghandel.
__________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser   2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 etc.
__________________________________________________________________

• For Link til download af Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (s.43), se archive

 
Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     marianne@franskkursus.dk