ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks

 

>Mariannes franskkurser Holdundervisning i fransk. Forårshold 2022, startet uge 4-13 (2022) Generelt for begyndere-(let)øvede-(meget) avancerede. Mundtlig sprogfærdighed i fokus. Kursusprogram, se OVERSIGT og KURSUSBESKRIVELSER, læs igennem og søg vejledning om valg af niveau før tilmelding. Pt. max. 4 deltagere pr. hold. Afsluttede hold, sept. 2021-marts 2022 ses her. Kontakt gerne Marianne på M 26 19 16 64/F 35 83 34 52 eller mariannes-franskkurser@parkmail.dk  Andet kursus? Se Individuelt

Holdundervisningen foregår Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N, mellem Esromgade og Lundtoftegade i personligt indrettet, men professionelt lokale hos Marianne Rasmussen, med cyklesti til døren, 5 minutter fra NørreBRO St., med metro & S-tog/linje F Ny Ellebjerg-Hellerup.
På kurserne taler vi mest muligt fransk, grammatik og de basale trin undtaget, den eneste rigtige vej til at lære at tale & forstå talt fransk i sammenhæng. - Lær fransk hos fagfolk!
 
>Niveauer Læs om niveauer, indhold og kursusomfang nederst på siden
>Tilmelding/forretningsbetingelser, kontonr., betaling via din Netbank, kvittering/mødebekræftelse

OVERSIGT Mariannes franskkurser Forårskurser 2022, holdstart hhv uge 4-8-9-12-13
Kursusbeskrivelser? Klik på overskrifter. Kursuspriser ved 4 deltagere. Ved 3 delt. forhøjet pris. * = materialer fra lærer, incl. i pris, bøger ej. Påskeferie: 9/4-18/4/22, begge incl. Pinseferie: 6/6/22.

Kære ægte begynder. Der savnes tid til nyt begynderhold forår 2022. Findes den ej, må du desværre vente på Fransk 1 intensivt, begyndere, til september 2022. Annonceres i sæsonprogram 2022-23

Fransk 2 intensivt (A1 m. pil op) Forår 2022 : 14 gange - 28 lektioner, kr. 1785
Hold 7728. Onsdag 16.30-18.20. Startet: 23/3/2022. Slut: 29/6/2022. Fejl i slutdato rettet.

Fransk 3 intensivt (A2 m. lille pil op) Forår 2022 : 14 gange - 28 lektioner, kr. 1830*
Hold 7740. Mandag 19.10-21.00. Startet: 28/2/2022. Slut: 20/6/2022.

Fransk 4 forår 2022 (A3) : Udvidet til 16 gange-32 lektioner, pris iflg. aftale m de tilmeldte
Hold 7745. Torsdag 19.10-21.00. Startet: 27/1/2022. Slutter: 2/6 (juni) 2022.

Fransk 4-5 (A2/B1) Forår 2022 : 13 gange - 26 lektioner, kr. 1700*
Hold 7746. Tirsdag 19.10-21.00. Startet: 22/3/2022. Slut: 21/6/2022.

Fransk 7-8 (B1/B2) Forår 2022. Lukket hold : 11 gange - 22 lektioner, pris iflg. aftale
Hold 7748. Tirsdag 16.30-18.20. Startet: 22/3/2022. Slut: 7/6 (juni) 2022.

Fransk 9-10 (B2 m. lille pil op) Forår 2022 : 10 gange - 20 lektioner, kr. 1345*
Hold 7749. Mandag 16.30-18.20. Startet: 28/3/2022. Slut: 20/6/2022.

Fransk 11 (B2/C1) Forår 2022 : 16 gange - 32 lektioner, kr. 2085*
Hold 7750. Onsdag 19.10-21.00. Startet: 23/2/2022. Slut: 15/6/2022.

Kursusbeskrivelser Mariannes franskkurser Forår 2022. Startet uge 4-8-9-12-13

Fransk 2 intensivt (A1 m. pil op) forår 2022: 14 gange - 28 lektioner, kr. 1785
Startet onsdag d. 23. marts 2022 kl. 16.30. Fysisk fremmøde.
Dette intensive kursus forudsætter blot forudgående deltagelse i ca. 44 undervisningstimers intensiv holdundervisning på basalt begynderniveau.
På Fransk 2 intensivt forår udbygger vi i frisk tempo kendskabet til grundlæggende fransk grammatik, sætningsdannelse og ordforråd, dvs elementære færdigheder i at læse, tale og forstå enkelt fransk sprog.
I et vist omfang indlærer vi stadig via bundne mundtlige øvelser, læser begynderlærebogens tekster højt for udtale og indhold og øver samtale på fransk.
Med udgangspunkt i Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., fortsætter vi med at udbygge kendskabet til le présent, arbejder grundigt med le passé composé (hhv. førnutid og "afgrænset datid") og lærer personlige pronomener som direkte objekt og dativobjekt, refleksive verber (sig), introducerer til brugen af être og avoir som hjælpeverber ved bøjning af verber i sammensat tid, 'y' (bl.a. der), samt fx indirekte tale, altsammen i praktisk anvendelse.
Hjemme løses til støtte for indlæringen udvalgte skr. opgaver i Øvehæfte i udfyldning, omskrivning, sætningsdannelse og oversættelse dansk-fransk. Øvelserne gennemgås i timerne.
Et nyt islæt vil være mere fri (elementær) (sam)tale og forståelse som forberedelse til "det virkelige liv", fx ugen der gik, ugen, der kommer, på café, samt at spørge om og anvise vej.
Vi vil arbejde med væsentlige intensivt stof i kap. 22 - ca. 31, begge incl., i Franskbogen (tekstbog), 7. udg., Systime 2020, og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., Systime 2010 - papirbøger så alle har samme udgaver. Du kan som privatperson købe begge via forlagets hjemmeside.
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af kurset.
Det er normalt både sjovt, hyggeligt og givende at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
NB. Der vil være mulighed for at fortsætte på næste niveau fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023. Startdato efter aftale.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7728 Onsdag 16.30-18.20. Startet: 23/3/2022. Slut: 29/6/2022. Fejl i slutdato rettet.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien, lør. d. 9/4 (april) til man. d. 18/4/2022, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 3 intensivt (A2 m. lille pil op) forår 2022
: 14 gange - 28 lektioner, kr. 1830*
(Startet på Zoom mandag d. 28.2. kl. 19.10. Fysisk fremmøde fra 14. marts 2022)
Har du deltaget i intensiv holdundervisning på elementære niveauer i ca. 115 undervisningstimer? Og har du lyst at lære mere? Har du efter begynderlærebogen (sv. til godt 90 timers intensiv undervisning) læst din første franske læse-let-bog og med udbytte deltaget i samtaletræning på fransk, samt arbejdet med mundtlige og skriftlige øvelser til repetition, styrkelse og uddybning af det grundlæggende (i alt yderligere 25 undervisningstimer)?
Er du således kommet i gang med i praksis at anvende (nogle af) de forskellige verbaltider du mødte i begynderbogen - ud over le présent og le futur proche, også le passé composé, l'imparfait, le futur simple, samt le conditionnel (at ville/skulle + infinitiv), objektspronomener og dativpronomener og måske også i et vist omfang 'y'? Er du begyndt at formulere dig en smule friere og også blevet bedre til at forstå lærers spørgsmål på fransk? Så læs videre her:
Med udgangspunkt i læsning af de første kapitler af schweiziske, men ungarskfødte Agota Kristof (1935-2011): Le grand cahier. Editions du Seuil. 1986. Points, dvs. poche-udgave - med rigelige gloser fra lærer (omdeles løbende) vil vi træne og udvikle din spirende elementære franske talefærdighed og forståelse af enkelt fransk i sammenhængende tale. (Det er planen at fortsætte med denne velkomponerede og velskrevne roman efter sommerferien på næste kursustrin.)
Romanen er en klassiker, et mesterværk, kompositorisk, sprogligt og indholdsmæssigt, hvis store temaer er hjemløshed, eksil og fremmedgørelse.
Agota Kristof flygtede selv i 1956 fra Ungarn og kom til Schweiz hvor hun og andre ungarske flygtninge blev modtaget med åbne arme og fik et sted at bo og et arbejde. På trods af dette forvandt hun aldrig rigtig tabet af sin familie, sit tilhørsforhold til et folk og til sit modersmål. Det eneste sprog hun ved ankomsten til Vesten kunne læse og skrive, var ungarsk, hvorfor hun måtte starte helt forfra som analfabet.
Le grand cahier handler ikke eksplicit om forfatterens eget liv. Det er historien om to drenge, bogens fortællere, der vokser op hos deres barske bedstemor et sted i det østlige europa i en totalitærstat besat af en fremmed magt.
*Gloser og grammatik m. øvelser fra lærer relevant for det annoncerede niveau, kr. 45, includeret i kursusgebyr, udleveres løbende på kurset ved fremmøde.
Mest muligt af undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på fransk.
For udbytte af kurset er kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde nødvendigt.
Det plejer at være både sjovt, hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
NB. Der vil være mulighed for at fortsætte og styrke og forbedre dit franske på nyt kursus fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023. Startdato efter aftale.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7740 Mandag 19.10-21.00. Startet: 28/2/2022. Slut: 20/6/2022.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien, 9/4 (april)-18/4/2022, begge incl., ejheller 2. Pinsedag 6/6.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4 forår 2022 (A3): Udvidet til 16 gange-32 lekt., forløb & pris iflg. aftale m de tilmeldte
(Startet på Zoom tors d. 27. januar 2022 kl. 19.10 og udvidet fra 8 til 16 kursusgange. Fortsætter af praktiske grunde på Zoom.)
Har du over et par lange kursussæsoner genopfrisket gamle franskkundskaber fra HF el. gymnasium (2 skoleår) eller har du tilsvarende forkundskaber og færdigheder?
Har du - ud over hvad der svarer til en begynderlærebog af omfang og indhold som fx Franskbogen & Franskbogen.-Øvehæfte el. tilsvarende - læst en eller flere læse-let-bøger (m. rigelige gloser) og øvet samtale herom på fransk? Har du også en rimelig basal færdighed i at tale mere frit i alment sprog om dig selv, dit liv og hverdagens oplevelser, din fritid, samt fx rejser?
Har du lært, og kan du når du taler, anvende le présent, le futur proche (fremtid med aller), le passé composé (sv. til hhv. førnutid og afgrænset datid; kender du også reglerne for brugen af être og avoir som hjælpeverber?), samt under vejledning også l'imparfait (uafgrænset/igangværende, samt beskrivende datid), le futur simple og le conditionnel, personlige pronomener som objekt og dativobjekt, 'y' og 'en', samt spørgeord?
Men er du ikke meget læsende? Og har du på en god dag (aften) generelt lettere ved at tale end ved at læse og forstå? Men oplever du samtidig at du lærer noget (sætningsbygning, formlære og ordforråd af til hver kursusgang at læse en kortere tekst hjemme med henblik på oplæsning for at forbedre din udtale og med henblik på samtale på fransk i timerne? Ønsker du at fastholde (og repetere en smule), samt forbedre det franske du kan, er dette måske kurset for dig:
Udgangspunkt for arbejdet med talefærdighed, forståelse og grammatik, herunder sætningsbygning vil dels være mere fri samtale om aktuelle begivenheder, personligt og i verden omkring os, dels læsning af fransk tekst skrevet i stramt, ikke meget komplekst sprog, m. gloser, der udleveres løbende på kurset.
Mindre skriftlige øvelser fra lærers hånd til støtte for indlæringen vil indgå, herunder også små oversættelser dansk-fransk, bygget op omkring udvalgt fransk grammatik, som vi også kan arbejde mere spontant med sammen i timerne.
Grammatisk/sprogligt vil fokus være på brugen af hjælpeverberne être og avoir i forbindelse med bøjning af verber i le passé composé. Også det temmeligt abstrakte begreb "aspekt" vil vi arbejde med, dvs. hvornår "datid" skal gengives ved le passé composé, hvornår ved l'imparfait, noget vi kan træne i skr. øvelser.
Grammatik relevant for det annoncerede niveau vil blive taget op i kontekst når vi taler.
Hjemmearbejde og kontinuerligt fremmøde nødvendigt for udbytte af kurset. Det plejer at være både sjovt, hyggeligt og udbytterigt at lære fransk sammen med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, dog ikke grammatik.
Kursusmaterialer, kr. 45, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse.
OBS. Efter ønske undervises ikke torsdag d. 28. april og d. 19. maj.
NB.
Nyt kursus arrangeres med glæde i kursussæson 2022-2023 osv.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7745 Torsdag 19.10-21.00. Startet: 27/1/2022. Slut: 2/6 (juni) 2022.
NB. Der holdes IKKE vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4-5 (A2/B1) forår 2022 : 13 gange - 26 lektioner, kr. 1700*
Startet tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 19.10. Fysisk fremmøde.
Er du begejstret for det franske sprog, og vil du gerne lære mere?
Er du godt i gang, og har du med fornøjelse og udbytte deltaget i godt 200 undervisningstimer på basale niveauer, eller har du for nylig opfrisket lidt ældre gymnasiefransk til et vist, ikke meget avanceret niveau?
Ønsker du med fokus på mundtlig sprogfærdighed at fortsætte i godt selskab med andre på samme sproglige niveau, der deler din interesse, så læs mere her:
Med udgangspunkt i læsning af en fransksproget tekst (m. gloser fra lærer), samt mere fri samtale om aktuelle temaer, personligt (fx ugen der gik, ugen der kommer, på arbejde og i fritid, bøger du læser/har læst (på hvilket sprog du har læst er underordnet - det er din begejstring der tæller), samfundsforhold i bred forstand, samt aktuelt i verden omkring os, vil vi øve, styrke og forbedre den mundtlige sprogfærdighed, dvs tale, forståelse og grammatik (sætningsbygning og formlære med anvendelse af fx verbaltider).
Umiddelbart er det planen at fortsætte med Agota Kristof : Le grand cahier. Editions du Seuil. Points. 1986, som igangværende sæsonhold, Fransk 3-4, i skrivende stund, kapitel for kapitel - typisk med læsning af 2 korte kapitler til hver kursusgang - benytter som et velskrevet og solidt udgangspunkt for den bundne del af samtaletræningen.
Til støtte for udviklingen af den mundtlige sprogfærdighed fortsætter vi - i det omfang der er tid - med grammatik med øvelser relevant for det annoncerede niveau, ligesom spørgsmål til forberedt tekst er velkomne. Et givet emne kan også ved behov gennemgås kort i kontekst medens vi taler. Øvelser lavet hjemme gennemgås i timerne.
Din udtale er også vigtig, hvorfor den trænes gennem oplæsning, hvor du bliver rettet, ikke bare for at du selv kan blive mere bevidst om din egen udtale, men for at dine holdkammerater også kan lære noget.
*Gloser og grammatik med øvelser, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende ved deltagelse i kurset.
Fremmøde, deltagelse og hjemmearbejde er vigtigt for udbytte af kurset. Det plejer at være både sjovt, hyggeligt og givende at deltage i holdundervisning sammen med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse arrangeres med fornøjelse fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7746 Tirsdag 19.10-21.00. Startet: 22/3/2022. Slut: 21/6/2022.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien, lør. d. 9/4 (april) til man. d. 18/4/2022, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 7-8 (B1/B2) forår 2022. Lukket hold
: 11 gange - 22 lektioner, pris iflg. aftale
(Startet tirs d. 22 marts 2022 kl. 16.30. Efter aftale over Zoom)
Hygger du dig med dit franskkursus i godt selskab med en lille gruppe, der deler din interesse?
Og har du generelt stor glæde af at læse bøger, ikke mindst litteratur på dansk?
Har du gennem årene deltaget i mange franskkurser efter genopfriskning af dit gamle gymnasiefransk for snart længe siden? Er du efterhånden blevet rigtig god til at læse indenad på fransk selv om du indimellem af lutter iver efter at tale mere springer "mellemregningerne" over og misforstår dele af teksten?
Oplever du nu efter års kamp med et sprog som fransk, der er opbygget og afspejler virkeligheden så forskelligt fra og fortæller historier fra en så anderledes vinkel end fx dansk og engelsk at det omsider begynder at gå den rigtige vej? Det synes jeg og glæder mig til at tilbyde jer dette forårskursus:
Som udgangspunkt for samtaletræningen vil vi læse yderligere en miniatureroman af franske Emmanuèle Bernheim: Vendredi soir. Ed. Gallimard. Folio-udg. 1998. Lærer udarbejder løbende gloser.
Som altid bestiller jeg gerne fransk bog til holdet og lægger ud såfremt det ønskes.
I er jo efterhånden blevet ret "skrappe" til betingelseskonstruktioner med 'si', som vi har trænet meget, især mundtligt i efteråret.
Et andet relevant grammatisk emne, der er stort behov for når vi taler, er (præsens) konjunktiv. Om det kan nås på så kort et kursus, må tiden vise. Skriftligt forlæg er nødvendigt. Grammatik i øvrigt og spørgsmål herom i kontekst.
*Gloser o.a. fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende på kurset.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
I har ønsket ikke at være studieobjekt for andre, mere avancerede kursusdeltagere, for i stedet i trygge rammer på jeres eget lukkede hold - med godt humør - at kunne fighte, fejle og forbedre jeres færdigheder. Det kan jeg godt forstå.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse arrangeres med glæde fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7748 Tirsdag 16.30-18.20. Startet: 22/3/2022. Slut: 7/6 (juni) 2022.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien, lør. d. 9/4 (april) til man. d. 18/4/2022, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 9-10 (B2 m. lille pil op) forår 2022 : 10 gange - 20 lektioner, kr. 1345*
Startet mandag d. 28. marts 2022 kl. 16.30. Foregår efter aftale over Zoom.
Har du - uden at have en uddannelse i fransk - deltaget i mange franskkurser ud over gymnasialt niveau eller måske lært alt det du kan på aftenkurser?
Har du franskkundskaber og færdigheder i fransk et stykke ud over gymnasiets A-niveau? (det højeste inden for prøveforberedende undervisning, hvor det i ikke-prøveforberedende undervisning er niveau C, der er det højeste).
Har du læst så megen original fransksproget fiktion at du er ved at opdage hvor forskelligt det franske  sprog afspejler og gengiver virkeligheden (mere råt og utilsløret, kunne man måske sige), sammenlignet med hvad du måske er vant til fra original dansk og amerikansk/engelsk litteratur?
Har du efterhånden med støtte i glossarer fra lærer opnået en ganske god læsefærdighed på fransk, primært inden for fiktion, og kan du på en god dag (aften!) uden meget stort besvær udtrykke dig i alment, ikke fag-specifikt fransk? Og ønsker du at fastholde og udbygge din talefærdighed og forståelse, samt kendskabet til relevant grammatik (alt det man betegner "mundtlig sprogfærdighed"), så se her:
På dette korte kursus vil vi som udgangspunkt for den fælles samtaletræning på holdet dels samtale om aktuelle begivenheder og temaer, personligt og i verden omkring os, dels sammen arbejde med Eric-Emmanuel Schmitt : La trahison d'Einstein. Albin Michel. 2014. Edition brochée.
Det er en på én gang alvorlig, men også humoristisk komedie (skuespil) med generelt gode replikker og tilstrækkelig sproglig og tematisk substans til brug for undervisning og diskussion på fransk.
Om historien: Ved bredden af en sø i New Jersey møder en vagabond Albert Einstein: Et venskab opstår og udvikler sig i perioden fra 1934 til 1955, hvor tidens store spørgmål diskuteres: Pacifisme og militarisme, falske nyheder, antisemitisme, forfølgelse, migration, lukkede grænser, national identitet, forræderi, overvågning og sindelagskontrol. Einstein overvåges af FBI, der forsøger at tvinge vagabonden til at angive antifascistiske Einstein med de mange nationaliteter som forræder og bolschevik.
Teksten er så relativt kort at vi med lidt god vilje kan nå den på dette forårskursus' blot 10 kursusgange.
Gloser vil løbende blive udleveret på kurset.
For at sikre at alle deltagere har samme udgave og ombrydning når holdet starter på bogen, tilbyder lærer gerne den service at arrangere fælles køb af bog og lægger også gerne ud. Der afregnes venligst via Netbank straks efter at bog er udleveret. Ønsker du ikke at deltage i fælles bogkøb, må du venligst meddele mig det allersenest 15 dage før annonceret startdato og i øvrigt selv skaffe dit eksemplar.
Grammatik primært som opklaringsspørgsmål til læst tekst og i kontekst med vore franske samtaler.
*Gloser o.a. fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
Kontinuerlig deltagelse & hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af undervisningen.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse arrangeres med glæde fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7749 Mandag 16.30-18.20. Startet: 28/3/2022. Slut: 20/6/2022.
NB.
Der undervises ikke i Påskeferien, 9/4 (april)-18/4/2022, begge incl., & ikke 2. Pinsedag 6/6. ………………………………..  ………………………………..

Fransk 11 forår 2022 (B2/C1) : 16 gange - 32 lektioner, kr. 2085*
(Startet på Zoom onsdag d. 23.2.2022 kl. 19.10. Fysisk fremmøde fra ons d. 16. marts)
Er deltagelse i dit franskkursus onsdag aften kl. 19.10-21.00 en fornøjelse du nødig vil gå glip af?
Eller går du ikke til fransk lige nu, men drømmer om at finde det hyggelige, men også seriøse lille hold med solide franskkundskaber og imødekommenhed over for hinanden og for nye kursister, altsammen i en god og lattermild stemning?
Har du forkundskaber, dvs læse- og talefærdighed, samt forståelse af talt fransk og kendskab til grammatik væsentligt ud over gymnasiets A-niveau (fra anden kursusdeltagelse over adskillige år, evt. studieophold, praktik, rejser i fransktalende land el. tilsv.) og stor kærlighed til fransk sprog og litteratur?
Ønsker du, der ikke til daglig har lejlighed til at praktisere sproget, at fastholde og finpudse den mundtlige sprogfærdighed med udgangspunkt i læsning af fransk litteratur, men også gennem mere fri samtale, som gør at vi kommer vidt omkring tematisk, personligt og i verden omkring os, samt mht aktivt ordforråd og bidrager til den gode stemning, så læs videre her:
Som udgangspunkt for vore fælles franske samtaler vil vi læse fransk-marokkanske Leïla Slimani (født i Rabat i Marokko i 1981) : Chanson Douce. Gallimard. 2016. Folio, dvs. i poche-udgaven med gloser, der løbende udarbejdes og omdeles ved fremmøde på holdet, men også tale mere frit om (ugens) aktuelle emner, personligt og i verden omkring os.
For denne sin anden roman modtog Slimani, ligeledes i 2016, " Le Prix Goncourt ".
Det er en psykologisk thriller og en grum historie, inspireret af en notits fra "dagsnytrubrikken" om et dobbelt barnemord i New York i 2012. Slimanis roman foregår i et moderne klasseopdelt Frankrig, hvor et yngre yuppi-par, " des bobos ", begge med store ambitioner og godt gang i karrieren får behov for en pålidelig fuldtidsbarnepige. Allerede på bogens første side afsløres tragedien, der bliver enden på det hele. Hvordan det kunne gå så galt, forsøger resten af romanen at afdække.
Romanen er ikke meget vanskelig sprogligt for erfarne læsere på jeres niveau, men kræver stor opmærksomhed på detaljer og nuancer. Og dens komposition er udfordrende.
Vedr. brug af ordbøger: For at bedre forståelsen af begrebet "betydning" og det forhold at der ikke til alle de ord og vendinger, du måtte støde på, findes på forhånd givne gloser og gengivelser, der passer til enhver kontekst, er det en god idé at komme i gang med selv at anvende en god ensproget fransk-fransk ordbog af et omfang som " Le Petit Robert de la langue francaise ". Du vælger selv mediet.
Grammatik primært som opklaringsspørgsmål til læst tekst & i kontekst som vi også praktiserer det p.t. Enkelte udvalgte grammatisk-sproglige emner relevante for niveauet kan tages op med skr. øvelser.
*Gloser o.a. fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, udarbejdes og udleveres løbende v. fremmøde.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
Kontinuerligt fremmøde og hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af undervisningen. Det plejer både at være sjovt, hyggeligt og meget givende at deltage i franskundervisning sammen med andre på samme  sproglige niveau.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse arrangeres med fornøjelse fra september 2022. Opslås i sæsonprogram 2022-2023.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 7750 Onsdag 19.10-21.00. Startet: 23/2/2022. Slut: 15/6/2022.
NB. Der undervises ikke i påskeferien, lør d. 9/4 til man. d. 18/4/2022, begge incl.
__________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser d. 28.-30. november; 5. december 2021; 22. & 28. januar, d. 8., 19. & 25. februar; d. 6.;11.;18.; 25.; 27. marts: 1., 8. & 18. april 2022. Forbehold tages for rettelse af fejl, evt. ændring af start & slut, deltagerantal, timetal & pris for visse hold, samt Force Majeure.
___________________________________________________________

Afsluttede hold, sept. 2021-marts 2022, startet uge 35-36-39, september 2021
Juleferie: Uge 51-52, fra lør d.18. dec. til søn d.2. januar 2022, begge incl. Ingen vinterferie.

Fransk 1 intensivt begyndere uden forkundskaber: 22 gange-44 lektioner, kr. 2750
(Ingen A-betegnelse - du har ikke forkundskaber i fransk før start.)
Startet onsdag d. 29. sept. 2021; slut d. 16. marts 2022. For så vidt muligt at sikre gennemførelse fortsætter vi på Zoom nogle uger ind i februar 2022.
På dette intensive kursus for begyndere får du ved at deltage kontinuerligt i frisk tempo en meget elementær indføring i udtale, sprogets mest basale former og deres indbyrdes kombinationsmuligheder, samt et vist elementært ordforråd.
Basal grammatik, ordforråd og udtale bliver indlært gennem mange intensive struktur- og taleøvelser i timerne. Efterhånden som kurset skrider frem, og vi bygger flere klodser oven på det, du har lært, lærer du at danne og forstå helt enkle sætninger på fransk i nutid og (nær) fremtid og "snuse" til 'førnutid'/'datid' så du har et basalt grundlag at bygge videre på.
Korte begynderbogstekster, forberedt hjemme, vil vi sammen læse højt for at indøve en god udtale og lære at indgå i meget enkel samtale med forståelse af enkelt talt fransk.
Små hold som dette giver gode muligheder for i timerne at arbejde grundigt med din franske udtale: En præcis fransk udtale er en væsentlig forudsætning, ikke alene for at du selv kan gøre dig forståelig, men også for at du efterhånden kan lære at forstå enkelt talt fransk i sammenhæng.
Kommunikativt vil du i meget enkelt sprog lære høflig omgang med "de indfødte", at præsentere dig, stille og besvare meget enkle og basale spørgsmål, fortælle om bolig, familie, venner, arbejde, fritid, samt fx at købe ind på markedet i Frankrig.
Til støtte for indlæringen indgår skriftligt arbejde med enkle udfyldningsøvelser, sætningsdannelse og små oversættelser dansk-fransk, altsammen på elementært niveau.
Lærebøger: Vibeke Gade: Franskbogen (tekstbog), 7. udgave, Systime 2020, og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., 2010, begge som bog på papir. Du bedes venligst selv (an)skaffe bøgerne i de angivne udgaver før start. Som privatperson kan du købe direkte via forlagets webshop.
På dette kursus vil vi arbejde med udvalgt intensivt stof i kap. 1-21, begge incl. Lærebogssystemet rækker til i alt ca. 90-100 lektioners undervisning på elementære niveauer.
Kursusudbytte forudsætter fremmøde og forberedelse. Det er sjovt og udbytterigt at lære sprog sammen med andre!
Kurset vil ved interesse kunne fortsætte som Fransk 2-intensivt-forår fra slut marts 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
NYT Hold 6728 • Onsdag 16.30-18.20. Startet: 29/9/2021. Slut: 16/3/2022.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 2-3 intensivt (A1/A2): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Startet mandag d. 6. sept. 2021 kl. 19.10.
Slut d. 21.2. 2022. For så vidt muligt at sikre gennemførelse fortsætter vi på Zoom nogle uger ind i februar 2022.
Har du med fornøjelse og udbytte i frisk tempo gennemført ca. 70 lektioners (à 50 minutter) intensiv holdundervisning i fransk for (ægte) begyndere - eller tilsvarende for ikke alt for længe siden?
Kan du med hjælp fra lærer forme og forstå meget enkle sætninger i le présent, le futur proche og le passé composé med brug af et vist begrænset alment, ikke fag-specifikt ordforråd? Har du lært talord, bøjning af (visse) adjektiver i køn, tal og grad, ejefald og ejestedord og bla. også arbejdet med delingsartikel og udtryk for mængde? Er du kommet godt i gang med at anvende objektspronomener, samt dativpronomener og pronominaladverbiet 'y' (der, derhen, dertil, bl.a.)?
Ønsker du at styrke din viden og udvikle dine basale sprogfærdigheder, primært den mundtlige, herunder dit ordforråd? Så læs videre her:
På dette stadig elementære niveau fortsætter vi med Franskbogen (tekstbog), 6. udg., og Franskbogen Øvehæfte, 5. udg., begge Systime 2010. På kursets første halvdel godt og vel vil vi med en vis begrænset repetition, samt læsning af nogle få ekstra tekster i kopi arbejde med kapitel 32-37, begge incl. i tekstbog, samt Franskbogen Øvehæfte, og således afslutte begynderlærebogen. 
Kendskabet til le passé composé (hhv. førnutid og afgrænset "datid") vil blive uddybet med en større gennemgang af brugen af hjælpeverberne être og avoir; le passé récent (nær fortid); le futur simple (enkel fremtid); l'imparfait (uafgrænset/igangværende/beskrivende "datid"), samt le conditionnel (at ville/skulle + infinitiv).
Læsebogens tekster vil fortsat blive anvendt til oplæsning og træning af udtalen, samt som udgangspunkt for træning af fransk tale og forståelse.
Et (for nogle måske) nyt islæt vil være mere "fri" (sam)tale som forberedelse til det virkelige liv.
Efter begynderlærebogen vil vi som udgangspunkt for arbejdet med din mundtlige sprogfærdighed (talefærdighed, forståelse og grammatik med mundtlige og skr. øvelser) læse og tale om en læse-let-bog med gloser og øvelser fra lærers hånd. Disse materialer, kr. 45, incl. i kursuspris, vil løbende blive udleveret på kurset ved fremmøde.
Hjemmearbejde & fremmøde nødvendigt for udbytte af kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer at være både morsomt og hyggeligt at lære fransk sammen med andre på samme niveau.
Stadigt mere af undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på enkelt fransk.
Der vil være mulighed for at fortsætte på forårskursus fra slut februar 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6740 Mandag 19.10-21.00. Startet: 6/9 (september) 2021. Slut: 21/2/2022.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 3-4 (A2 m. lille pil op): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Startet tirsdag d. 28. sept. 2021; slut d. 15. marts 2022. For så vidt muligt at sikre gennemførelse fortsætter vi på Zoom nogle uger ind i februar 2022.
Har du for nylig lært fransk på basale niveauer i ca. 3 kursussæsoner, svarende til ca. 160 undervisningstimer? Har du for nogen tid siden afsluttet en begynderlærebog af et vist omfang og som udgangspunkt for elementær samtaletræning læst først en læse-let-bog, siden også ubearbejdet fransk tekst (m. gloser)? Eller har du for år tilbage med fornøjelse og godt udbytte lært det mere basale på HF/gymnasium eller tilsvarende? Har du ud over kursusdeltagelse, som nævnt, indimellem også brugt dit franske en smule, således at sproget ikke er helt glemt? Og ønsker du at fastholde og bygge videre på denne mere basale viden og dine basale færdigheder? Så se her:
På dette kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed vil vi i frisk tempo med støtte i mindre skriftlige øvelser fra lærers hånd (udfyldning, omskrivning & evt. oversættelse dansk-fransk, bygget op omkring udvalgt fransk grammatik), der laves hjemme og gennemgås på holdet, opfriske og uddybe kendskabet til udvalgte dele af mere basal grammatik og sætningsbygning (dog ikke det allermest elementære), samt i mundtlige øvelser aktivere alment, ikke-fagspecifikt ordforråd.
Arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed (dvs. tale, forståelse og grammatik) vil dels ske gennem læsning (hjemme) af og fælles samtale på fransk om fransksproget fiktion skrevet i ikke alt for komplekst sprog (m. rigelige gloser fra lærer), dels gennem mere fri samtale i timerne om ugens (aktuelle) begivenheder, personligt og i verden omkring os.
Som udgangspunkt for læsning og samtale på fransk vil vi benytte schweiziske, men ungarskfødte Agota Kristof (1935-2011): Le grand cahier. Editions du Seuil. 1986.
Der er tale om en klassiker, et mesterværk, kompositorisk, sprogligt og indholdsmæssigt, hvis store temaer er hjemløshed, eksil og fremmedgørelse. Agota Kristof flygtede i 1956 fra Ungarn og kom til Schweiz hvor hun og andre ungarske flygtninge blev modtaget med åbne arme og fik et sted at bo og et arbejde. På trods af dette forvandt hun aldrig rigtig tabet af sin familie, sit tilhørsforhold til et folk og til sit modersmål. Det eneste sprog hun ved ankomsten til Vesten kunne læse og skrive, var ungarsk, hvorfor hun måtte starte helt forfra som analfabet. Romanen, Le grand cahier, handler ikke eksplicit om forfatterens eget liv. Det er historien om 2 drenge, bogens fortællere, der vokser op hos deres barske bedstemor et sted i det østlige europa i en totalitærstat besat af en fremmed magt.
Grammatisk vil vi arbejde med en vis repetition af bundne personlige pronomener som objekt og dativobjekt, samt pronominaladverbierne 'y' og 'en'. Et andet emne vil være spørgende pronomener i direkte og indirekte tale, samt direkte og indirekte spørgsmål. Relativpronomener ud over: qui (der, som) og que (som) kunne være et andet emne. Uregelmæssige verber, samt visse af indikativs verbaltider trænger måske også til at blive støvet af og aktiveret. Andre grammatiske temaer relevante for dette niveau kan tages op. Altsammen med mindre skriftlige øvelser, der gennemgås i timerne.
Forberedelse og fremmøde på kurset er forudsætninger for kursusudbytte.
Kursusmaterialer (gloser og grammatik/øvelser), kr. 45*, includeret i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset v. deltagelse. Skal vi læse en bog, må du regne med mindre udgift til anskaffelse. 
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enkelt fransk, dog ikke grammatik.
Der vil være mulighed for at fortsætte på forårskursus fra godt midt marts 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6744 Tirsdag 19.10-21.00. Startet: 28/9/2021. Slut: 15/3/2022.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, og ikke i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4 - Efteraar (A2 m. stor pil op) : (Udvidet til) 10 gange-20 lektioner, pris iflg. aftale
Startet torsdag d. 2. september 2021. Slut d. 18. nov. 2021. Afviklet via Zoom.
Er du vild med at gå til fransk? Gerne i hyggeligt selskab med en lille gruppe, der deler din interesse?
Ønsker du at øve, fastholde og fortsætte med det grundlæggende fransk, du har lært?
Har du efter begynderlærebogen, som er afsluttet for flere år siden, bygget videre på det elementære og trænet og udviklet din basale mundtlige sprogfærdighed gennem lidt mere fri samtale og ved at læse og tale på fransk om en læse-let-bog med understøttende grammatik fra lærers hånd i form af skriftlige øvelser som udfyldning og omskrivning? Har du også prøvet at læse ubearbejdet fransk tekst (m. gloser) skrevet i ikke alt for komplekst sprog og deltaget i samtaletræning herom på fransk.
Har du bla. behov for at repetere og øve udvalgte verbaltider (dog ikke konjunktiv, som ikke er på programmet endnu), samt for kort genopfriskning af bundne personlige pronomener som objekt og dativobjekt, pronominaladverbierne 'y' (bla. der, derhen, dertil) og 'en' (bla. derfra m.fl.), hvis anvendelser er lidt mere komplekse, samt fx spørgeord og spørgende sætninger? Så se her:
På dette kursus vil træning og udvikling af mundtlig sprogfærdighed, samt grammatik med mindre skr. øvelser (omskrivning og besvarelse af spørgsmål m/u nægtelse) have fokus. For på så relativt kort et efterårskursus som dette også at have tid til mere spontan og fri samtale på fransk vil vi nøjes med at læse uddrag af nogle få kapitler af en fiktionstekst med substans, skrevet i klart og ikke alt for kompliceret sprog (m. rigelige gloser fra lærer), en tekst der er velegnet til træning af den mundtlige sprogfærdighed. Skr. øvelser lavet hjemme gennemgås i timerne.
Kursusmaterialer, kr. 45*, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse. Fremmøde og forberedelse er forudsætninger for kursusudbytte.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enklere fransk, dog ikke grammatik.
NB. Efter aftale lægger vi 2 kursusgange til, hhv. torsdag d. 4. & 18. november 2021.
Nyt kursus udbydes med start ultimo januar 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6745 Torsdag 19.10-21.00. Startet: 2/9 (september) 2021. Slut: 18/11/2022.
NB.
Der undervises ikke i efterårsferien i uge 42.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 7-8 (B1/B2) Lukket hold: 22 gange-44 lektioner, kursuspris iflg. aftale
Startet tirsdag d. 28. sept. 2021. Slut 15. marts 2022.
Efter aftale via Zoom.
Kan du lide at læse fiktion, også på fransk? Har du - uden at være flyvefærdig - efterhånden været udsat for lidt af hvert tekstmæssigt? Har du således generelt en rigtig pæn færdighed i at læse indenad på fransk?
Men ønsker du først og fremmest at blive mere sikker og bedre til at tale fransk? Vil du gerne i hyggeligt selskab med ligesindede læse tekst(er), der i højere grad flugter med det sted, du selv oplever at være på fransk, så du har overskud til at koncentrere dig om din mundtlige sprogfærdighed, dvs. tale, forståelse og grammatik.
Har du med fornøjelse over måske 9 lange kursussæsoner genopfrisket og bygget videre på gammelt gymnasiefransk? Har du en generelt god læsefærdighed på fransk, et godt kendskab til fransk grammatik (dog har du stadig til gode aktivt at lære at anvende (præsens) konjunktiv i praksis - det må vi snart have gjort noget ved) og på en god dag også en pæn talefærdighed og en rimelig forståelse af talt fransk i sammenhæng, noget der ofte kan knibe lidt mere pga manglende træning i lytteforståelse?
På dette kursus vil vi som udgangspunkt for træning og udvikling af din mundtlige sprogfærdighed læse en ny(ere) fransk roman (med gloser som lærer løbende vil udarbejde).
Allerførst vil vi læse en miniatureroman af franske Emmanuèle Bernheim: Le cran d'arrêt. Ed. Denoël, 1985, Folio/Pocheudgave, Gallimard, 1985, som vi vil arbejde med de første 2-3 måneder.
Bernheim (1955-2017) skrev ud over en række filmmanuskripter blot i alt 6 bøger, heraf 5 korte romaner eller novellas.
" Le cran d'arrêt "
er historien om en yngre kvinde, hovedperson og 3. personsfortæller, der bor i Paris og har for vane at gå omkring med en springkniv i sin håndtaske (forstå det hvem der kan!) En dag, da hun som sædvanlig har taget metroen hjem fra arbejde, opdager hun at hendes hænder er fulde af blod, kniven i tasken ligeså. Hvem har hun stukket ned? Har hun slået nogen (en mand?) ihjel? Det sætter hun sig for at opklare.
Har I mod på det, kan vi efter denne, Emmanuèle Bernheims første roman, fx fortsætte med nr. 2, " Un couple ". Gallimard. 1987, Folioudgave, og/eller " Vendredi soir ". Gallimard. 1998, Folio. I foråret læste vi jo Bernheims roman nr. 3, den prisbelønnede " Sa femme " fra 1993, som takket være jeres læsefærdighed, livserfaring og humor resulterede i mange gode samtaler om kvinde- (& mande-) liv og parforhold.
Lærer sørger efter aftale for bøger.
Færdigheden i mere spontan tale vil vi arbejde på at udvikle gennem mere fri samtale om emner af fælles interesse som bøger, film, musik, teater, samfundsforhold o.m.a.
Øvelser i lytteforståelse kan indgå. Men I kan også vælge at træne på egen hånd.
*Gloser, grammatik & øvelser (i mindre omfang) fra lærer, kr. 45, incl. i kursuspris, udleveres løbende på kurset. Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst og som mindre selvstændige temaer, herunder mulighed for (spontane) mundtlige øvelser i oversættelse dansk-fransk bygget op omkring udvalgte grammatiske emner.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk. På glædeligt gensyn.
NB. Der vil være mulighed for forårskursus fra godt midt marts 2022.

Undervisningssted: Hos M. Ra smussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6748 Tirsdag 16.30-18.20. Startet: 28/9/2021. Slut: 15/3/2022.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 9 (B2 m. lille pil op): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Startet mandag d. 27. sept. 2021. Slut d. 14. marts 2022.
For så vidt muligt at sikre gennemførelse fortsætter vi på Zoom nogle uger ind i februar 2022.
Har du - uden at have en uddannelse i fransk - forkundskaber et pænt stykke ud over gymnasialt niveau, erhvervet og udviklet gennem adskillige sæsoners kursusdeltagelse?
Har du en rigtig god læsefærdighed inden for fransk fiktion og en god mundtlig sprogfærdighed, dvs. tale, forståelse af fransk tale i sammenhæng og viden om og færdighed i sætningsbygning og grammatik i øvrigt?
Ønsker du i hyggeligt selskab med andre, der deler din interesse, at fastholde og udbygge dine færdigheder i at læse, tale og forstå talt fransk på et vist niveau i sammenhæng?
Udgangspunkt for vore franske samtaler vil være læsning af en ny(ere) fransk roman (m. gloser, som lærer løbende vil udarbejde), hvor vi hjemme til hver uge vil læse et passende antal sider, der tager hensyn til at du har andet i dit liv.
Også emner af fælles interesse som (andre) bøger, musik, film, teater, rejser, samfundsforhold mv. vil danne udgangspunkt for vore fælles samtaler.
Sæsonens første tekst bliver franske Jean-Claude Grumbergs (født i Paris i 1939, fader død i kz-lejr) smukke lille fortælling : La plus précieuse des marchandises. Un conte. Editions du Seuil. 2019, samme år belønnet med de franske boghandleres specialpris.
I form af et eventyr, hvis tema er " La Shoah " fortælles historien om, hvordan en far på vej mod Auschwitz i desperation vælger at forsøge at redde den ene af sine to babytvillinger fra døden ved at kaste hende ud ad vinduet på godsvognen hvor han og hans lille familie befinder sig.
Når vi har afsluttet denne lille fortælling omkring midt november, vil vi bevæge os til en anden verdensdel. Valget faldt på vietnamesisk-canadiske Kim Thúy, født 1968 i Saigon, dvs. under Vietnamkrigen og bosat i Le Québec siden 1978 : Ru. Liana Levi. Piccolo. 2010 (den franske udgivelse). Det er en poetisk og rørende roman om at være flygtningebarn, sanset gennem forfatteren, men uden at være selvbiografisk. Kim Thúy er født i en fransktalende vietnamesisk overklassefamile, hvor begge forældre talte fransk, børnene ikke. Store dele af historien er brudstykker af erindringer om livet i det gamle land, Vietnam, andre dele handler om livet i det nye land, hvor de som flygtninge blev modtaget med stor medmenneskelighed og rørende omsorg, men også måtte (lære at) arbejde hårdt for at opretholde livet.
*Gloser og grammatik/øvelser fra lærer, kr. 45, incl. i kursuspris, (bøger ikke incl.), udarbejdes og udleveres løbende på kurset ved fremmøde.
Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst og som mindre selvstændige temaer.
Er der interesse herfor, kan vi sammen - for at fremme forståelsen af talt fransk i sammenhæng og blive klogere på verden omkring os - se og tale om (uddrag) af fransk tv.
Fremmøde og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk.
NB. Der vil være mulighed for forårskursus fra godt midt marts 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6749 Mandag 16.30-18.20. Startet: 27/9/2021. Slut: 14/3/2022.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 10 (B2/C1): 22 gange - 44 lektioner, kr. 2795*
Startet ons. d. 1. sept. 2021 kl. 19.10. Slut d. 16. febr. 2022. For at sikre gennemførelse, i januar-februar 2022 på Zoom.
Er deltagelse i dit franskkursus onsdag kl. 19.10-21.00 en fornøjelse du nødig vil gå glip af? Eller har du en drøm du om at finde det på én gang hyggelige, men også seriøse lille hold med solide franskkundskaber, viden og færdigheder væsentligt ud over gymnasiets A-niveau (fra anden kursusdeltagelse over adskillige år, evt. studieophold, praktik, rejser i fransktalende land eller tilsv.) og stor kærlighed til fransk sprog og kultur? På dette hold har man mangeårig erfaring med og solide færdigheder i at læse og tale om ubearbejdede franske tekster, især fiktion, men også mere spontant, en god forståelse af fransk tale i sammenhæng, et godt sammenhold, men også stor imødekommenhed over for nye deltagere, altsammen i en god og lattermild stemning.
Savner du, der ikke har lejlighed til at praktisere sproget til daglig, mulighed for at øve, styrke og finpudse tale, forståelse og grammatik? Så læs videre her:
Udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed vil dels være læsning af og fælles samtale om en ny fransk roman (m. gloser som lærer løbende vil udarbejde), dels mere fri tale om aktuelle emner, personligt og i verden omkring os, samt temaer af fælles interesse som bøger, medier, film, udstillinger, museumsbesøg, rejser, samfundsforhold mv. i bred forstand etc.
Den frie samtale, hvor vi ofte kommer vidt omkring tematisk og mht ordforråd, bidrager erfaringsmæssigt i høj grad til den gode stemning på holdet.
Sæsonens første roman vil være belgiske Amélie Nothomb (født 1967) : Les aérostats. Albin Michel. 2020, hæftet udgave, hendes 29. på 29. år.
Selv læste jeg denne lille perle af en kort og stramt komponeret grusom, men også sødmefuld roman eller novella (med et overskueligt persongalleri) på en fredag aften, men på kurset vil den danne udgangspunkt for læsning og fordybelse i samtale fra september til ca. midt november.
Om historien: En ung kvindelig studerende, der læser filologi ved universitetet i Bruxelles, skal som privatlærer for en 16-årig gymnasieelev, der aldrig har læst en bog, lære ham at læse litteratur så han kan bestå sin eksamen. Romanens hovedtemaer er ungdom og glæden ved litteratur. Bagsideteksten (la quatrième de couverture) citerer en af romanens sidste sætninger: " La jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. "
Onsdag d. 3. november 2021 modtog Amélie Nothomb le prix Renaudot for romanen " Premier sang ", Albin Michel, hæftet udgave, der udkom i august i år. Det er i fiktionsform en hyldest til forfatterens far, Patrick Nothomb, der døde d. 17. marts 2020 på første dag af Belgiens nedlukning - af en aneurisme - uden at familien kunne komme til at sige farvel til ham.
I romanen beretter faderen, Patrick Nothomb, født i 1936, som jeg-fortæller om sin opvækst hos sine morforældre, afbrudt af sommer- og juleferier hos den ekcentriske farfader, digter og baron, men også om kærlighed og om hvordan han blev diplomat. Ved historiens slutning er Amélie Nothomb måske på vej, men endnu ikke kommet til verden.
Det er en både morsom og gribende fortælling om starten på et eventyrligt liv med en gådefuld start (ramme). Som altid blev jeg fanget ind allerede fra romanens første sætning.
Lærer arrangerer gerne fælles bogkøb og lægger ud. Der afregnes venligst når bog udleveres. Det er planen at starte på denne roman før november måned er omme.
Har du et emne, du brænder for og gerne vil tale om på fransk, er du velkommen til efter aftale at holde oplæg herom på fransk.
Du behøver ikke være litterært interesseret, men det hjælper, for at få sprogligt udbytte af deltagelse i Mariannes franskkurser. Hovedformålet er ikke litterær analyse, men mest mulig øvelse i tale og forståelse.
Grammatik primært som opklaringsspørgsmål til læst tekst, men enkelte udvalgte emner kan også være udgangspunkt for udarbejdelse af materialer med øvelser. Konjunktiv skal snart repeteres.
*Gloser og grammatik/øvelser, kr. 45, incl. i kursuspris, bog ikke includeret, udleveres løbende på kurset ved fremmøde.
Kontinuerligt fremmøde & hjemmearbejde er nødvendigt for udbytte af kurser som dette med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer at være både hyggeligt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen, dog normalt ikke grammatik, foregår på fransk.
Der vil være mulighed for forårskursus med start onsdag d. 23. februar 2022.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 6750 Onsdag 19.10-21.00. Startet: 1/9 (september) 2021. Slut: 16/2/2022.
NB. Der undervises IKKE i efterårsferien, uge 42, & IKKE i juleferien, uge 51-52. Ingen vinterferie.

_______________________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser 6., 17. & 20. juni, 1. juli, 5., 10., 20., 26. august & 1., 3., 12., 15. & 30. sept., 8. & 15. okt., 7. nov. 2021; 7. & 28. januar, samt 19. februar 2022. Forbehold tages for rettelse af fejl, evt. ændring af start & slut, deltagerantal, timetal & pris for visse hold, samt Force Majeure.
_______________________________________________________________________________

>Niveauer, indhold, timetal & priser definerer hver enkelt kursusudbyder inden for den ikke-prøveforberedende undervisning på sin måde med henvisning til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, hvor Niveau A er det mest elementære og C det mest avancerede.
NB.
Fransk 1 intensivt for begyndere uden forkundskaber har ikke anden niveaubetegnelse da der ikke forudsættes forkundskaber & færdigheder i fransk ved start.
For spørgsmål om valg af niveau
hos Mariannes franskkurser er du velkommen til at kontakte Marianne Rasmussen på F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64. Tlf.-tider? Se Praktisk. Eller du kan skrive til mariannes-franskkurser@parkmail.dk
Indplacering sker ud fra korrekt oplysning om dine forkundskaber og færdigheder og - for dig der er ude over begynderniveauerne - også gerne via samtale på fransk med din kommende underviser. Det er dit ansvar at give retvisende oplysning om dine forkundskaber og at læse kursusbeskrivelse for det hold, du tilmelder dig, grundigt, herunder også info om dag, tid og sted.
>Tilmelding/forretningsbetingelser: Tilmelding/indbetaling kan - efter aftale om indplacering på passende niveau - ske ved at du i god tid før startdato via DIN Netbank, fx, indbetaler det annoncerede kursusgebyr på nedennævnte konto, som tilhører Mariannes franskkurser ved Marianne Rasmussen. Deltagerne optages på holdene efter aftale, generelt i den rækkefølge indbetalingerne registreres på kontoen.
• Du kan overføre 1) via Netbank til reg. 0274 kt. (00)16649619, eller evt., om nødvendigt, 2) pr. giro til samme konto, girokontonr. 16649619. 
Kontaktdata: Du bedes venligst oplyse navn, fysisk adresse, mobiltlf.-nr. og e-mail til mariannes-franskkurser@parkmail.dk eller fx på tlf.
• Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig som kursist, og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi aftaler kun undervisning for og med navngivne kursister og betalere. NB. Vi benytter ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine data med nogen.
Når dit kursusgebyr er modtaget og set på min bankkonto, er du tilmeldt Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen.
Kursusgebyret dækker den fysiske undervisning, der foregår på det hold, du er tilmeldt, eller den onlineundervisning, der måtte være aftalt eller nødvendiggjort af forhold vi mennesker ingen indflydelse har på, inden for den annoncerede periode fra start- til slutdato, ferier og fridage undtaget, intet andet.
Spørgsmål om Netbank må du venligst rette til dit pengeinstitut.
Betalingsfrist: I god tid før startdato og senest 6 dage fra den dato, du tilkendegiver dit ønske om plads på et givet hold og oplyser dine kontaktdata. Har du tilkendegivet dit ønske om tilmelding, må du indbetale det annoncerede kursusgebyr. Ønsker du at tilmelde dig et kursus efter startdato, må du betale kursusgebyr hurtigst muligt. Pft.
Kvittering for modtaget kursusgebyr/mødebekræftelse sendes som ekstra service pr. e-mail nogle dage efter at din indbetaling er modtaget på nævnte konto, dog ikke hvis indbetaling modtages efter startdato. Fremmøde kun iflg. aftale.
Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes.
Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin på de længerevarende sæsonhold efter aftale senest finde sted inden kursets 3. undervisningsgang, og du kan højst skifte én gang.
Oprettes det hold, du har tilmeldt dig, ikke pga manglende tilslutning, får du naturligvis hele dit indbetalte kursusgebyr tilbage såfremt der ikke er et andet hold der kan passe.
Bøger til de niveauer, der er ude over begynderbog, bestiller lærer gerne hjem fra Frankrig og lægger ud for. Såfremt du ikke allersenest 15 dage før startdato har meddelt mig at du selv ønsker at skaffe din bog, må du venligst betale for det eksemplar af den annoncerede franske bog, jeg har bestilt til dig og betalt for. Når du har fået din bog i hånden, beder jeg dig venligst refundere mig mit udlæg. Det kan ske via Netbank, jfr. konto-nr. ovenfor, eller kontant til mig mod kvittering.
Vibeke Gade: Franskbogen, hhv. 7. udg., 2020, og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., Systime 2010, som  benyttes på de elementære niveauer, bedes du venligst selv skaffe. Som privatperson kan du med fordel købe direkte via forlaget Systimes webshop eller i en fysisk boghandel.
__________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser   2019, 2020, 2021, 2022.
__________________________________________________________________

• Link til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, side 43, virker desværre ikke:
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Voksne/PDF ...

 

Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     mariannes-franskkurser@parkmail.dk