ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks
 

>Mariannes franskkurser NYT Forårsprogram 2024, Holdundervisning i fransk start hhv uge 9-10-14-16, febr.-marts-april '24. Vil du lære mere fransk? Begynder/(let) øvet/(meget) avanceret? Mundtlig sprogfærdighed i fokus. Franskkurser Forår 2024, C OVERSIGT & KURSUSBESKRIVELSER, læs igennem & søg vejledning om valg af niveau før tilmelding. Max. 6 deltagere pr. hold. Du kan kontakte Marianne på M 26 19 16 64/F 35 83 34 52/E-mail: marianne@franskkursus.dk  Fransk 10 forår (pil mod B2) startet tirsdag d. 16. april. Afsluttede saesonhold 2023-24 ses nederst. Andet? Se Individuelt  Velkommen!

Holdundervisningen foregår Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N, mellem Esromgade & Lundtoftegade i personligt indrettet, men professionelt lokale hos Marianne Rasmussen, med cyklesti til døren og 5 min. fra NørreBRO St. med metro & S-tog/linje F Ny Ellebjerg-Hellerup.
På kurserne taler vi mest muligt fransk, grammatik & de basale trin undtaget, den eneste rigtige vej til at lære at tale & forstå talt fransk i sammenhæng. - Lær fransk hos fagfolk!
 
>Niveauer Læs om niveauer, indhold og kursusomfang nederst på siden
>Tilmelding/forretningsbetingelser, kontonr., betaling via din Netbank, kvittering/mødebekræftelse

OVERSIGT Mariannes franskkurser Forårskurser 2024 start hhv uge 9-10-14-16, 2024
Kursusbeskrivelser? Klik på overskrifter. Priser v. 4-6 delt. Færre deltagere: Højere pris. *: materialer fra lærer, incl. i pris, bøger ej. Påskeferie 23.3.-1.4., begge incl. Kr. Himmelf. 9.5. Pinse 20.5.24. ...

Fransk 1 intensivt, begyndere u. forkundskaber fra febr. '24: 16 gange-40 lektioner, kr. 2595 :
NYT! Hold 9020. Torsdag 16.10-18.30. Startet: 29/2/2024. Slutter: 27/6/2024. ...

Fransk 4 (A2/B1) fra februar 2024 : 16 gange - 32 lektioner, kr. 2120* :
Hold 9028. Onsdag 16.30-18.20. Startet: 28/2/2024. Slut: 19/6/2024. ...

Fransk 5 (pil mod B1) på Zoom, fra januar 2024: 8 gange 16 lektioner, lukket hold, pris iflg. aftale:
Hold 9038. Torsdag 19.10-21.00. Startet: 11/1 (januar) 2024. Slut: 7/3 (marts) 2024. ...

Fransk 5 (pil mod B1) fra marts 2024 : 11 gange - 22 lektioner, kr. 1730* :
Hold 9040. Mandag 19.10-21.00. Startet: 4/3 (marts) 2024. Slut: 17/6/2024. ...

Fransk 5+ (B1) på Zoom, fra april 2024: 8 gange - 16 lektioner, lukket hold, pris iflg. aftale:
Hold 9041. Torsdag 19.10-21.00. Startet: 4/4 (april) 2024. Slut: 30/5/2024. ...

Fransk 7 (B1/B2) fra februar 2024 : 16 gange - 32 lektioner, kr. 2120* :
Hold 9046. Tirsdag 19.10-21.00. Startet: 27/2/2024. Slut: 18/6/2024. ...

Fransk 10 (pil mod B2) på Zoom, fra april 2024 : 10 gange - 20 lektioner, kr. 1395* :
Hold 9049. Tirsdag 16.30-18.20. Startet: 16/4/2024. Slutdato ændret til: 25/6/2024. ...

Fransk 13/14 (C1) fra februar 2024 : 16 gange - 32 lektioner, kr. 2120* :
Hold 9050. Onsdag 19.10-21.00. Startet: 28/2/2024. Slut: 19/6/2024. ...

Kursusbeskrivelser Mariannes franskkurser Foraar 2024, start hhv uge 9-10-14-16, 2024:

Fransk 1 intensivt, begyndere uden forkundskaber fra febr.'24: 16 gange-40 lekt., kr. 2595
Startet torsdag d. 29. februar '24 kl. 16.10-18.30. Undervisning med fremmøde.
NB. Der undervises 2,5 lektion pr. kursusgang, dvs. 2 x 50 minutter med 10 minutters pause imellem, derefter 5 minutters pause og til slut 25 minutters undervisning.
Fransk 1 intensivt er for begyndere uden forkundskaber i fransk (derfor ingen A-betegnelse) og for dig der har lært fransk på begynderniveau for så længe siden at du har erkendt at du skal starte fra bunden igen med det allermest grundlæggende.
Ved at deltage kontinuerligt får du - i frisk tempo - en meget elementær indføring i udtalen, sprogets mest basale former og deres indbyrdes kombinationsmuligheder, samt et vist elementært ordforråd, kort sagt lærer du selv at danne og sige meget enkle sætninger.
På dette begynderkursus bliver elementær grammatik, ordforråd og udtale primært indlært gennem mange intensive mundtlige øvelser i timerne med spørgsmål og svar udtænkt af Marianne.
I løbet af kurset bygger vi videre på det, du har lært på samme kursus - det er derfor vigtigt at du kan komme til undervisningen.
Du lærer at danne og forstå helt enkle sætninger på fransk i nutid og (nær) fremtid og når at "snuse" til 'førnutid'/'datid' så du efter endt kursus har et meget elementært fundament at bygge videre på.
Hjemme er det vigtigt at du øver dig i at læse den tekst, du har for, højt, og at du oversætter den. I timerne læser vi samme tekst højt for derefter gennem spørgsmål på fransk fra lærer - ud over hvad du finder i lærebogen - at indøve elementære færdigheder i at forstå og selv - under vejledning - danne enkle sætninger som svar.
Små hold som dette giver gode muligheder for i undervisningen at arbejde grundigt med din franske udtale: En præcis fransk udtale er en væsentlig forudsætning, ikke alene for at du selv kan gøre dig forståelig, men også for at du efterhånden kan lære selv at forstå meget enkelt talt fransk i sammenhæng.
Kommunikativt vil du i enkelt sprog lære høflig omgang med "de indfødte", at præsentere dig (i nutid), stille og besvare meget enkle og basale spørgsmål og i generelle, ikke fagspecifikke vendinger fortælle om bolig, familie, venner, arbejde, fritid, samt fx at købe ind på markedet i Frankrig.
Til støtte for indlæringen arbejder vi med udvalgte opgaver i Øvehæfte, dvs korte enkle udfyldningsøvelser, øvelser i sætningsdannelse og små oversættelser dansk-fransk, altsammen på elementært niveau.
Lærebøger i papirudgaver.: Vibeke Gade: Franskbogen (tekstbog), 7. udgave, Systime 2020, og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udgave, 2010.
Du bedes venligst (an)skaffe bøgerne i de angivne udgaver før start. Som privatperson kan du købe direkte via https://www.systime.dk/franskbogen (Skulle du have 6. udg. af tekstbog liggende, kan du også bruge den. Kun tekst 6 og kort over Frankrigs regioner pr. 1. jan. 2016 er ændret i 7. udg.)
Her på begynderkursus arbejder vi med udvalgt intensivt stof i kap. 1-20, begge incl. (Rettet 22.1.24.)
Lærebogssystemet rækker til i alt ca. 90-100 lektioners undervisning på helt basale niveauer.
Kursusudbytte forudsætter kontinuerligt fremmøde og forberedelse. Det er normalt både morsomt og udbytterigt at lære sprog sammen med andre på samme niveau!
NB. Ved interesse udbydes Fransk 2 intensivt fra september 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9020 • Torsdag 16.10-18.30. Startet: 29/2/2024. Slut: 27/6/2024.
NB. Der undervises ikke i påskeferien 23/3-1/4 (april) og ikke Kr. Himmelfartsdag d. 9/5/2024.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4 (A2/B1) fra februar 2024 : 16 gange - 32 lektioner, kr. 2120*
Startet onsdag d. 28. februar '24 kl. 16.30-18.20. Undervisning m. fremmøde.
Har du for nylig med fornøjelse og godt sprogligt udbytte lært fransk fra bunden over fx 3 lange kursussæsoner, sv. til i alt godt 200 intensive undervisningstimer eller gennem kursusdeltagelse af væsentligt omfang for nylig genopfrisket slumrende basale færdigheder i fransk tilbage fra gymnasiet?
Har du for længst afsluttet en begynderlærebog af omfang og indhold sv. til fx Franskbogen & Franskb.-Øvebog, læst & øvet samtale ud fra en eller flere læse-let-bøger og lært mere grammatik, indøvet gennem omfattende mundtlige og skriftlige øvelser, og er du godt i gang med under vejledning at læse din første ubearbejdede roman (m. rigelige gloser fra lærer), gengive handling og udlægge tekst på fransk?
Har du således opbygget en pæn grundlæggende færdighed i, ikke alene at tale om læst tekst, men også - evt. efter opslag hjemme - mere frit i alment sprog om aktuelle begivenheder, hverdagens oplevelser, ferier og rejser?
Kan du producere le présent, le futur proche (fremtid med aller), le passé récent (nær fortid med venir bøjet i le présent + præpositionen 'de' + infinitiv); le passé composé (førnutid, samt afgrænset datid), l'imparfait (uafgrænset/igangværende, samt beskrivende datid), le futur simple & le conditionnel, personlige pronomener som objekt og dativobjekt, 'y' og 'en', samt fx spørgeord? Så se her:
På forårskurset fortsætter vi med at læse og samtale om Agota Kristof : Le grand cahier. Editions du Seuil. Points. 1986. ISBN 978-2-02-02396-4, hvor jeg forventer at vi slut februar 2024, ved start på forårskursus, vil være nået godt og vel halvvejs i bogens i alt 62 korte kapitler.
Bogen fås som andre bøger fra franske forlag normalt i Den franske Bogcafé, Fiolstræde 16, Kbh. K.
Med udgangspunkt i læsning af og samtale om denne helt særlige roman vil vi arbejde på at styrke og udvikle talefærdighed og forståelse af talt fransk, også gennem enkelte øvelser i lytteforståelse og/el. en fransk vise/sang, samt grammatik relevant for niveauet.
Men vi vil naturligvis også, i det omfang tiden er til det, samtale om ugen, der gik, ugen der kommer, samt om muligt om andre (aktuelle) temaer inden for alment, ikke-fagspecifikt sprog.
Skriftlige øvelser i grammatik fra lærers hånd til støtte for indlæringen vil indgå. Et nyt emne vil fx være relativpronomener (der, som, hvis ... .)
Grammatik relevant for det annoncerede niveau vil også blive taget op i kontekst når vi taler & læser. Udtalen træner vi ved at læse nogle afsnit af dagens tekst højt.
Hjemmearbejde og kontinuerligt fremmøde nødvendigt for udbytte af kurset. Det plejer at være både sjovt og udbytterigt at lære fransk sammen med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, dog ikke grammatik.
*Kursusmaterialer, kr. 45, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret på kurset ved deltagelse.
NB. Nyt kursus arrangeres med glæde i kursussæson 2024-2025 osv.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9028 • Onsdag 16.30-18.20. Startet: 28/2/2024. Slut: 19/6/2024.
NB. Der undervises ikke i påskeferien 23/3-1/4 (apr.) 2024, begge incl., & ikke 2. pinsedag 20/5.
NB. Der undervises Grundlovsdag, onsdag d. 5. juni 2024.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 5 (pil mod B1) på Zoom, fra jan. '24 : 8 gange - 16 lektioner, lukket hold, pris iflg. aftale
Startet torsdag d. 11. januar, slut 7. marts. Af praktiske årsager undervises via Zoom - ligesom da vi mødtes her fysisk, altid i en god, gensidigt tillidsfuld og lattermild stemning.
Har du tidligere lært fransk på HF/gymnasium og gennem yderligere adskillige sæsoners kursusdeltagelse (godt 300 lektioner) genopfrisket basal grammatik, læse- og talefærdighed, samt forståelse af talt fransk i sammenhæng?
Er du vild med fransk og Frankrig?
Har du efterhånden fået en ganske god forståelse af grundlæggende fransk grammatik og selv om du ikke er meget læsende, også en ret pæn færdighed i at læse og tale om ubearbejdet fransk fiktion (m. rigelige gloser fra lærer)? Kan du også i lidt mere spontant sprog (alment fransk sprog) fortælle om oplevelser, du har haft eller planlægger, professionelt og privat?
Ønsker du at styrke og forbedre din mundtlige sprogfærdighed, dvs. tale og forståelse med for niveauet relevant grammatik? Så se her:
Som udgangspunkt for og rød tråd i kurset, som kan fortsætte i mindre blokke året rundt, så længe det skal være, dog ikke i juli, har vi aftalt at læse og tale om Agota Kristof (født 1935 i Ungarn; død 2011 i Schweiz) : La preuve. Ed. du Seuil. Points-udgave, 1988. ISBN-13: 978 2020239271.
Gloser revideres og fremsendes løbende elektronisk.
I dette 2. bind af trilogien, der startede med 'Le grand cahier', som vi netop har læst, fortsætter historien bag jerntæppet.
Vi vil fra uge til uge forberede et begrænset antal sider med henblik på oplæsning (af en bid af teksten) for træning af den franske udtale, men især for samtale på fransk.
Grammatisk vil fokus være på verber og verbaltider (du er allerede ret skrap til brugen af hjælpeverberne être og avoir), pronomener (ikke personlige og spørgende, dem har vi tidligere arbejdet grundigt med), men andre, fx relativpronomener (der, som, hvis m.fl.), der såfremt emnet er "lille" nok og ikke har brug for at blive sat ind i en større sproglig sammenhæng, kan præsenteres kort på tavlen, hvor vi også vil forsøge at lave øvelser i den præsenterede grammatik.
Ved mere komplekse grammatiske emner som fx demonstrative pronomener (celui-ci, -là, de ..., qui/que, dont ...) kan egne materialer med øvelser, efter aftale, fremsendes i elektronisk form.
Grammatik i øvrigt i kontekst med tekst og samtale.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
NB. Nyt kursus i forlængelse kan oprettes efter ønske og kan fortsætte så længe det ønskes, også meget gerne i kursussæson 2024-2025 mv.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9038 • Torsdag 19.10-21.00. Startet: 11/1 (januar) 2024. Slut: 7/3 (marts) 2024.
NB. Der undervises ikke d. 29. februar og ikke i Påskeferien 23/3-1/4 (apr.) 2024.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 5 (pil mod B1) fra marts 2024: 11 gange - 22 lektioner, kr. 1730*
Ledige pladser. Startet mandag d. 4. marts 2024 kl. 19.10-21.00. Undervisning m. fremmøde.
Har du for nylig med udbytte gennemført ca. 4 lange sæsoners intensive franskkurser på basale niveauer, sv. til mindst 300 timers undervisning? Eller har du evt. gennem længerevarende undervisning genopfrisket gammelt næsten glemt gymnasiefransk?
Kan du nu under vejledning producere og efter oplæg fra lærer anvende centrale franske verber i væsentlige tempora/tider i indikativ (fortællemåde) som le présent, le futur proche (fremtid m. aller), le passé composé, l'imparfait, samt le futur simple & le conditionnel, gennemgået på Fransk 2 el. tilsv.?
Har du også lært at anvende personlige pronomener/stedord som objekt & dativobjekt, samt deltaget i grundig gennemgang af og praktiske øvelser i 'y' og 'en'? Kan du forstå og selv anvende spørgeord?
Har du endvidere efter den egentlige begynderundervisning med lærebog og øvebog af væsentligt omfang for nylig med udbytte læst og deltaget i fransk samtale om en læse-let-bog, desuden over lang tid arbejdet med og talt på fransk om en længere ubearbejdet roman, samt nogle siders ubearbejdet sagprosa, altsammen med rigelige gloser fra lærer, bør du være rimeligt godt "klædt på" til dette forårskursus.
Men falder den mundtlige sprogfærdighed, dvs. færdigheden i at tale og forstå fransk tale i sammenhæng (m. relevant grammatik) dig stadig sværere end at læse fransk (hvilket er ganske naturligt), så se her:
På dette kursus vil vi - primært gennem fælles samtale om kortere enkeltstående franske fiktionstekster med gloser fra lærer som hjælp til at læse indenad) - arbejde på at opbygge, styrke og forbedre basal talefærdighed og forståelse af enklere talt fransk med nødvendig grammatik.
At lære at tale og ikke mindst at forstå fransk tale er for de fleste en stor udfordring, der kræver tilsvarende stor tålmodighed. De fleste, der lærer fransk, oplever at "møde muren" når de efter begynderlærebog, læse-let-tekst og anden enklere fransk tekst skal i gang med at læse og samtale om ubearbejdet fransk.
Det kan være ganske grænseoverskridende at kaste sig ud (på det dybe vand) og i situationen forsøge at forstå og derefter danne først enkle, siden mere komplekse sætninger på fransk som svar på lærers spørgsmål på fransk. Bla. derfor er det nyttigt at tage udgangspunkt i samme franske tekst, som alle har forberedt hjemme. Det er naturligvis også et mål at forbedre evnen til mere spontan fransk tale som svar på spørgsmål fra andre.
Også den gode og velvillige stemning på dit hold er vigtig.
For større fleksibilitet i tilrettelægning og afvikling af kursusforløb vil vi - som udgangspunkt for vore fælles franske samtaler - læse korte(re) enkeltstående franske tekster, primært enklere noveller og evt. uddrag af romaner med gloser fra lærers hånd. I praksis vil sådanne enkeltstående tekster blive udleveret løbende fra uge til uge ved deltagelse i kurset.
Grammatik og sproglige øvelser relevante for niveauet kan bla. være relativpronomener (der, som, hvis etc.)
*Gloser, grammatik & øvelser, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende v. fremmøde på kurset.
Undervisningen, grammatik undtaget, foregår på fransk.
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde er nødvendigt på kurser som disse med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer at være både morsomt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme fransksproglige niveau.
NB.
Læs venligst kursusbeskrivelsen grundigt igennem & søg gerne vejledning om valg af niveau før tilmelding. PS. Nyt kursus i forlængelse tilbydes meget gerne i sæson 2024-2025.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9040 • Mandag 19.10-21.00. Startet: 4/3 (marts) 2024. Slut: 17/6/2024.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien 23/3-1/4 (apr.) '24 & efter aftale heller ikke d. 8. april, d. 6. maj & ikke 2. Pinsedag 20/5/2024.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 5+ (B1) på Zoom
, fra april 2024: 8 gange - 16 lektioner, lukket hold, pris iflg. aftale
Dette forårshold startede torsdag d. 4. april 2024 kl. 19.10-21 og er en fortsættelse af hold 9038. Undervisningen foregår af praktiske årsager på Zoom og ligesom da vi mødtes her i Hillerødgade 22, 4. th. på Nørrebro altid i en god og lattermild stemning.
Vi fortsætter med en kombination af fri fransk samtale under vejledning af lærer, sproglige øvelser, herunder mindre oversættelser fra dansk til fransk bygget op omkring udvalgte grammatiske temaer, samt læsning af og samtale om Agota Kristof : La Preuve.
Agota Kristof fødtes i 1935 i Ungarn og døde i 2011 i Schweiz og er først og fremmest kendt for den fremragende " Le grand cahier ", som vi læste over lang tid før vi gik i gang med La Preuve, hvis historie man som læser forestiller sig foregår bag Jerntæppet i årene efter 2. verdenskrig i et ikke-navngivet land. Vi følger den tvilling, der blev alene tilbage ved slutningen af Le grand cahier.
La Preuve læser vi i mindre bidder i uforkortet udgave fra det franske forlag, Editions du Seuil. Points-udgave, 1988. ISBN-13: 978 2020239271.
Gloser revideres og fremsendes løbende elektronisk.
Grammatik og mundtlige, samt mindre skr. øvelser i grammatik relevant for niveauet aftales og udarbejdes løbende.
Undervisningen, grammatik undtaget, foregår på fransk.
Nye kurser aftales meget gerne i forlængelse, dog ikke i juli måned, ligesom kurset kan fortsætte i sæson 2024-2025 etc.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9041 • Torsdag 19.10-21.00.
Startet: 4/4 (april) 2024. Slut: 30/5/2024.
NB.
Der undervises ikke Kr. Himmelfart, torsdag d. 9. maj 2024.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 7 (B1/B2) fra februar 2024 : 16 gange - 32 lektioner, kr. 2120*
Startet tirsdag d. 27. februar 2024 kl. 19.10-21.00. Undervisning med fremmøde.
Har du med fornøjelse og godt sprogligt udbytte for nylig gennemført ca. 5 lange kursussæsoner, sv. til 350-400 undervisningtimers intensive franskkurser på grundlæggende niveauer eller gennem flere længerevarende kurser genopfrisket dele af dit slumrende gymnasiefransk?
Har du ved at læse og tale på fransk om flere ubearbejdede franske romaner af stigende sværhedsgrad (m. gloser fra lærer) fået opbygget en god læsefærdighed, et pænt passivt, men også et pænt aktivt ordforråd, en rigtig pæn mundtlig sprogfærdighed, dvs. færdighed i at tale og forstå fransk tale i sammenhæng, samt en god viden om fransk grammatik?
Har du også (haft) lejlighed til at bruge sproget på din årlige rejse sydpå?
Er du generelt vild med fransk sprog og kultur og ønsker du at styrke dit franske og blive endnu bedre til at læse, tale og forstå alment fransk sprog? Så læs videre her:
Som udgangspunkt for samtaletræningen vil vi læse en nyere ubearbejdet fransk roman (m. rigelige gloser der løbende udarbejdes af lærer og omdeles på holdet v. kontinuerligt fremmøde), se detaljer nedenfor, men også, i det omfang tiden er til det med blot 2 x 50 minutters undervisning sammen hver uge - i alment fransk sprog - tale om aktuelle emner, personligt og, om muligt, i verden omkring os.
Når der er tid, kommer vi under indledende generel runde ved fælles hjælp vidt omkring tematisk og mht ordforråd, noget der i den grad bidrager til den gode, lyttende, konstruktive, fordomsfrie og lattermilde stemning, der kan være så befordrende for modet til at turde tale, også selv om man ikke føler sig på helt sikker grund sprogligt, og for selve indlæringen.
Eller vi beslutter, måske fordi vi er kommet lidt bagud, at bruge al tiden på detaljeret samtale om ugens tekstpassage.
Mht bog faldt valget på belgiske Amélie Nothomb, født 1966 : Premier sang. Forlaget Albin Michel, 2021, hæftet udgave (broché). Første udgave af bøger i Frankrig er altid hæftet. Det var også i den udgave jeg selv læste romanen da den udkom. Det er Amélie Nothombs roman nr. 30 af i alt 32. Den 3. november samme år modtog forfatteren " le Prix Renaudot ", Frankrigs næstmest prestigiøse litterære pris for denne roman.
Det er en hyldest til forfatterens far, Patrick Nothomb, der døde 17. marts 2020 på første dag af Belgiens Coronanedlukning, af en aneurisme, uden at familien kunne komme til at sige farvel.
I Premier sang beretter faderen som fiktionens jeg-fortæller om sin opvækst hos morforældrene, afbrudt af sommer- og juleferier hos den ekcentriske farfader, digter og baron, men også om mødet med kærligheden, om hvordan han blev diplomat og om sin første udsendelse i 1964 til det, vi i dag kender som " La République Démocratique du Congo " (på "dansk" DRC) eller " le Congo-Kinshasa ", efter landets hovedstad, få år efter uafhængigheden fra Belgien. Ved historiens slutning er Amélie Nothomb måske selv på vej, men endnu ikke kommet til verden.
(La RDC er det land i verden, hvor tilvæksten af fransktalende er størst. Mht samlet antal fransktalende er landet nr. 2 efter Frankrig. I la RDC tales i alt 200 forskellige sprog, heraf fire med status som nationale. Fransk er officielt sprog.)
Romanen er en både morsom og gribende fortælling om starten på et eventyrligt liv og en roman med en gådefuld start (ramme). Som næsten altid når jeg læser Nothombs fiktion (har langt fra læst alt!), blev jeg fanget ind allerede fra bogens første sætning.
- Og så er den ikke længere end at vi kan nå den på forårskurset!
For at få sprogligt udbytte af deltagelse i dette kursus må du være bekendt med bla. " le passé simple ", det litterære skriftsprogs afgrænsede/afsluttede datid, som på fransk bidrager til at skabe "fiktionseffekten". Når du taler, skal du i stedet anvende til 'le passé composé'.
Du må endvidere have adgang til en ordbog (fysisk eller virtuel efter dit valg) af et tilstrækkeligt omfang - som fx Gyldendals Røde Fransk-dansk - til at den rummer et antal potentielle betydninger for hvert enkelt opslagsord. Den konkrete betydning bliver til i kontekst. En helt dækkende oversættelse til dansk af hvert enkelt ord findes normalt først hvis man oversætter hele teksten i sammenhæng til mundret dansk. Det er ikke hensigten med et kursus som dette med fokus på mundtlig sprogfærdighed.
Vi aftaler og læser et antal sider pr. uge, der tager hensyn til at du har andet i dit liv, ligesom lærer løbende udarbejder og omdeler gloser til hjælp for indenadslæsningen på kurset.
Lærer kan evt. arrangere fælles bogkøb og lægge ud for alle på holdet, såfremt de der ønsker at tilmelde sig, eksplicit bestiller, allersenest 15 dage før annonceret startdato. Som ved køb af alle fysiske varer afregnes venligst via Netbank umiddelbart efter at du har fået dit eksemplar i hånden.
Til støtte for udviklingen af læse-, talefærdighed & forståelse vil indgå præsentation af nogle få grammatiske emner med mindre skr. øvelser relevante for niveauet.
Et stort emne, som vi måske ikke når igennem på igangværende sæsonkursus, er konjunktiv, hvor man i dag i det talte sprog ud af konjunktivs i alt blot 4 tempora (grammatiske tider) normalt stort set kun anvender 'le présent du subjonctif'.
Din udtale er også vigtig, hvorfor den vil blive øvet gennem oplæsning af udvalgte korte tekstpassager, hvor du vil blive rettet, ikke alene for at du selv kan blive mere bevidst om egen udtale, men også for at dine holdkammerater kan lære af det.
*Gloser & grammatik m. øvelser, kr. 45, incl. i kursusgebyr, udleveres løbende v. fremmøde.
Fremmøde, deltagelse og hjemmearbejde er vigtigt for udbytte af kurset. Det plejer at være både sjovt og givende at deltage i holdundervisning sammen med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse udbydes med fornøjelse fra september 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9046 • Tirsdag 19.10-21.00. Startet: 27/2/2024. Slut: 18/6/2024.
NB. Der undervises ikke i Påskeferien, 23/3-1/4 (april) 2024, begge incl.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 10 (pil mod B2) på Zoom, fra apr. 2024 : 10 gange - 20 lektioner, kr. 1395*
Ledige pladser. Starter tirsdag d. 16. april '24 kl. 16.30-18.20.
OBS. Der undervises rent undtagelsesvist mandag d. 22. april og ikke tirsdag d. 23. april. Tirsdag d. 30. april udgår endvidere og erstattes af tirsdag d. 25. juni, som bliver kursets nye slutdato.
Der undervises via Zoom - så behøver du ikke beregne tid til transport.
Har du gennem flere års kursusdeltagelse for nylig genopfrisket gammelt gymnasiefransk og siden da gennem yderligere kurser og evt. ferierejser vedligeholdt og styrket læse- og talefærdighed, samt den udfordrende forståelse af talt fransk i sammenhæng?
Ønsker du gennem fri tale, men især læsning af og lidt mere bundet samtale om en fransk fiktionstekst (en roman hvis jeg kan finde en der er kort nok til så kort et kursus) at fastholde og forbedre talefærdighed og forståelse, samt kendskabet til relevant grammatik (dvs. mundtlig sprogfærdighed), så læs videre her:
På dette lille forårskursus vil vi som udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed læse og tale om en roman af forfatteren og psykoanalytikeren Philippe Grimbert, født i Paris i 1948 : Un secret. Grasset et Fasquelle, 2004, i Livre de Poche-udgaven, ISBN 978-2-253-11718-6, som også er den udgave gloserne er udarbejdet og vil blive revideret til. 
Un secret er en relativt kort roman i 5 dele med mange korte kapitler (men vi får en smule travlt!), der i fiktionens form tager udgangspunkt i forfatterens egen barndom og opvækst. Han, der blev døbt katolsk så sent at han selv bagefter erindrede det, voksede op i en ikke-praktiserende jødisk familie i Paris i årene efter 2. verdenskrig. Som lille skrøbeligt og meget ensomt barn opfandt han en storebror, der var alt det, han ikke selv (syntes han) var: stor, stærk, smuk og højtelsket af sin forældre, en bror, der fulgte ham overalt og som han hele tiden talte om. Ret tidligt fik den lille dreng en fornemmelse af at familien skjulte noget for ham. Da han var 15, afslørede en nær ven en dag den tragiske familiehemmelighed, som hans kærlige forældre havde fortiet for ham. For at beskytte dem afslørede han dog først nogle år senere - efter selv at have søgt flere oplysninger om familiens historie - at han kendte til hemmeligheden.
Romanen har modtaget flere litterære priser, i 2004, Gymnasieelevernes Goncourt-pris, i 2005 Le Grand Prix des lectrices de Elle.
I 2007 skabte den franske filminstruktør, Claude Miller, sin version af romanen under samme titel.
Gloser til romanen vil løbende, uge for uge, blive fremsendt elektronisk.
Men vi vil også samtale om aktuelle begivenheder og temaer af fælles interesse, personligt og i verden omkring os.
Grammatik vil primært blive taget op i sammenhæng med vore samtaler og med udgangspunkt i læst tekst. Skal vi i gang med (at repetere) et emne som konjunktiv, vil det være nødvendigt at udarbejde og fremsende mere omfattende materialer til præsentation og øvelser.
*Gloser o.a. fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursusgebyr, fremsendes, som nævnt, løbende.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af undervisningen. På dette hold er den niveaumæssige spredning større end ellers. Men fælles er stor imødekommenhed og interesse for Frankrig og fransk sprog & kultur.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse tilbydes gerne fra september 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9049 Tirsdag 16.30-18.20. Startet: 16/4/2024. Slutdato ændret til: 25/6/2024.
NB.
Der undervises ikke tirsdag d. 23. & d. 30. april 2024.
I stedet undervises mandag d. 22. april & tirsdag d. 25. juni d.å., ny slutdato.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 13/14 (C1) fra februar 2024 : 16 gange - 32 lektioner, kr. 2120*
Ledige pladser. Startet onsdag d. 28. februar '24 kl. 19.10-21.00. Undervisning m. fremmøde.
Elsker du at læse og forsvinde ind i god, velskrevet fiktion, også på fransk?
Har du solide franskkundskaber væsentligt ud over gymnasiets A-niveau (i ikke-prøveforberedende regi som her: niveau C), dvs at du efter studentereksamen el. tilsv. med godt sprogligt udbytte har deltaget i yderligere adskillige sæsoners franskundervisning på højt niveau med fokus på mundtlig sprogfærdighed (tale, forståelse & for niveauet relevant grammatik) med udgangspunkt i læsning af ubearbejdet fransksproget fiktion?
Du har måske også et kortere fransksproget studieophold i fransktalende land i din sproglige bagage? Men det er ikke et must!
Drømmer du om at finde det hyggelige, men også seriøse lille hold med solide franskkundskaber og imødekommenhed over for hinanden og nye kursister, altsammen i en god og lattermild stemning?
Ønsker du, der ikke til daglig har lejlighed til at praktisere sproget, at fastholde, forbedre og finpudse den mundtlige sprogfærdighed med udgangspunkt i læsning af fransk(sproget) litteratur, men også gennem mere lidt mere fri samtale, som gør at vi kommer vidt omkring tematisk, personligt og i verden omkring os, samt mht ordforråd og i høj grad bidrager til den gode stemning, så læs videre her:
Udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed, dvs dialogbaseret samtaletræning, vil være læsning af og samtale om Pierric Bailly (født 1982 i Champagnole i Jurabjergene i "amtet" Le Jura i det nordøstlige Frankrig) : Le roman de Jim. Forlaget P.O.L. 2021 (hæftet udgave (broché)), Baillys 6. af nu i alt 7 romaner.
Det er en historie om faderskab og -kærlighed. Hvem er et barns far: Den der opfostrer barnet eller den der sår frøet?
En ung mand på 25 møder og flytter ind hos 40-årig højgravid kvinde, hvis barn han sammen med hende opfostrer og knytter så tætte bånd til at barnet opfatter ham som og kalder ham 'papa'. Romanen beretter om mere end 20 år i den unge mands liv, om tilværelsen som ufaglært løsarbejder, om natur, miljø og foto, men især om faderskab som andet og mere end blodets bånd, samt en machiavellisk plan.
En efter min mening velkomponeret, frisk, men også meget rørende historie (melodrama?!) med overraskende vendepunkter.
For at lette din forberedelse udarbejder lærer uge for uge en vis mængde gloser til hjælp for din indenadslæsning, gloser som løbende omdeles på kurset. Du er dog også nødt til selv at benytte en ordbog af væsentligt omfang. Læs mere nedenfor.
Vi stræber efter - inden for vore blot 2 x 50 minutters ugentlig undervisning - at nå både mere fri fransk tale & samtale om forberedt stof. Udtalen plejer vi gennem højtlæsning af uddrag af forberedt tekst. Efter deltagerønske indgår også, når tiden er til det, grammatik i form af kortere indslag m. skr. oplæg til mundtlige øvelser, præsentationer, som det i parentes bemærket tager lang tid at udarbejde.
Til hver uge læser vi et antal sider, der tager højde for at du har andet i dit liv. Det skulle gerne være en fornøjelse at gå til fransk i din fritid.
Har du tid og lyst at læse mere, end vi gør på kurset, kan det anbefales at søge andre titler på Nettet eller i Den franske Bogcafé, Fiolstræde 16, som jeg er sikker på gerne giver råd og vejledning om køb af franske bøger!
Parallelt med arbejdet med bogen vil vi, jfr. ovenfor, også tale mere frit om (ugens) aktuelle emner, personligt & i verden omkring os.
OBS. Det er på høje tid du kommer i gang med systematisk at anvende en tilstrækkeligt omfattende ensproget fransk ordbog. Ved opslag i fransk-fransk ordbog, lærer du - blandt de potentielle betydninger ordbogen præsenterer og definerer, ofte med både citater og eksempler - at finde og vælge den konkrete betydning som ordet/udtrykket ses anvendt i i den kontekst du søger at forstå.
Personligt kan jeg anbefale Le petit Robert de la langue francaise, der opdateres hvert år. På Nettet findes også mindre elektroniske udgaver af flere ensprogede franske ordbøger.
Nogle få grammatiske temaer vil blive taget op. Grammatik i øvrigt gerne som opklaringsspørgsmål til læst tekst og i sammenhæng med vore fælles samtaler.
*Gloser og evt. skr. oplæg til små mundtlige øvelser i grammatik fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, udarbejdes og udleveres løbende ved fremmøde.
Undervisningen foregår på fransk, grammatik undtaget.
Kontinuerligt fremmøde og hjemmearbejde nødvendigt for udbytte af samtaletræningen. Det plejer at være både sjovt og udbytterigt at deltage i franskundervisning sammen m. andre på samme sproglige niveau.
NB. Nyt kursus i niveaumæssig forlængelse tilbydes gerne fra september 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 9050 • Onsdag 19.10-21.00. Startet: 28/2/2024. Slut: 19/6/2024.
NB. Der undervises ikke i påskeferien 23/3-1/4 (april) 2024, begge incl.
NB. Der undervises Grundlovsdag, onsdag d. 5. juni 2024.
_____________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser 26. & 27. november, d. 1., 3., 8.,16., 22. & 30. dec. 2023; d. 6. & 11., 18., 20., 21., 22., 27. & 29. januar, 16. & 22. februar; d. 1., 8., 9., 16., 18., 23. & 31. marts, samt 5., 12. & 19. april 2024. Forbehold tages for rettelse af fejl & mangler & tilføjelse/ændring af tekst.
______________________________________________________________________________

Afsluttede saesonhold 2023-24 fra september '23 til febr.-marts & april 2024

Fransk 1 intensivt begynderkursus fra sept. 2023: 22 gange-44 lektioner, kr. 2850
Undervisning med fremmøde.
Hold 8925 IKKE oprettet pga manglende tilslutning.
Fransk 1 intensivt er for begyndere uden forkundskaber i fransk (derfor ingen A-betegnelse).
Ved at deltage kontinuerligt i dette kursus får du - i frisk tempo - en meget elementær indføring i udtalen, sprogets mest basale former, deres indbyrdes kombinationsmuligheder, samt et vist elementært ordforråd, kort sagt lærer du selv at danne og sige meget enkle sætninger.
På begynderkurset bliver elementær grammatik, ordforråd og udtale indlært gennem mange intensive mundtlige øvelser i timerne med spørgsmål og svar udtænkt af Marianne.
Efterhånden som kurset skrider frem, og vi bygger oven på det, du har lært indtil da, lærer du at danne og forstå helt enkle sætninger på fransk i nutid og (nær) fremtid og når at "snuse" til 'førnutid'/'datid' så du har et meget elementært fundament at bygge videre på.
Hjemme er det vigtigt at du øver dig i at læse den tekst, du har for, højt, og at du oversætter den. I timerne læser vi samme tekst højt for derefter gennem spørgsmål på fransk fra lærer - ud over hvad du finder i lærebogen - at indøve elementære færdigheder i at forstå og selv - med hjælp - danne enkle sætninger som svar.
Små hold som dette giver gode muligheder for i undervisningen at arbejde grundigt med din franske udtale: En præcis fransk udtale er en væsentlig forudsætning, ikke alene for at du selv kan gøre dig forståelig, men også for at du efterhånden kan lære selv at forstå meget enkelt talt fransk i sammenhæng.
Kommunikativt vil du i enkelt sprog lære høflig omgang med "de indfødte", at præsentere dig, stille og besvare meget enkle og basale spørgsmål og i generelle vendinger fortælle om bolig, familie, venner, arbejde, fritid, samt fx at købe ind på markedet i Frankrig.
Til støtte for indlæringen anvendes udvalgte opgaver i Øvehæfte, dvs korte enkle udfyldningsøvelser, øvelser i sætningsdannelse og små oversættelser dansk-fransk, altsammen på elementært niveau.
Lærebøger: Vibeke Gade: Franskbogen (tekstbog), 7. udg., Systime 2020, og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., 2010.
Du bedes venligst (an)skaffe bøgerne i de angivne udgaver før start. Som privatperson kan du købe direkte via https://www.systime.dk/franskbogen (Skulle du evt. have 6. udg. af tekstbog liggende fra tidligere, kan du også bruge den. Kun tekst 6, samt kort over Frankrigs regioner pr. 1. januar 2016 er ændret i 7. udg.)
På dette kursus vil vi arbejde med udvalgt intensivt stof i kap. 1-21, begge incl.
Lærebogssystemet rækker til i alt ca. 90-100 lektioners undervisning på elementære niveauer.
Kursusudbytte forudsætter kontinuerligt fremmøde og forberedelse. Det er normalt både morsomt og udbytterigt at lære sprog sammen med andre på samme niveau!

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 8925 • Mandag 16.30-18.20. Start: 25/9/2023. Slut: 18/3/2024.
NB. Der er efterårsferie uge 42; juleferie 18.12.23-1.1.24, begge incl. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 3-4 (A2 m. pil mod B1) fra sept. 2023 : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2895*
Undervisning med fremmøde.
Startet onsdag d. 6. september kl. 16.30-18.20. Slut d. 21. februar 2024.
Har du med fornøjelse og udbytte for nylig lært fransk på basale niveauer i ca. 2 lange kursussæsoner, svarende til ca. 140 undervisningstimer?
Har du for længst afsluttet en begynderlærebog af omfang som fx Franskbogen (m. Øvehæfte) og derefter som udgangspunkt for elementær samtaletræning læst først en læse-let-bog, dernæst nogle siders ubearbejdet fransk tekst (m. gloser)? Eller har du for år tilbage med udbytte lært det mere basale på HF/gymnasium el. tilsv. og for nylig frisket op gennem et længerevarende kursus?
Ønsker du at fastholde og udbygge din mere basale viden og dine færdigheder i fransk? Så se her:
På dette kursus med fokus på mundtlig sprogfærdighed vil vi i frisk tempo med støtte i mindre skriftlige øvelser fra lærers hånd (udfyldning, omskrivning & evt. små oversættelser dansk-fransk, bygget op omkring udvalgt fransk grammatik), der generelt laves hjemme og gennemgås på holdet, udvide kendskabet til udvalgte dele af grundlæggende fransk grammatik og sætningsbygning (dog ikke det mest elementære som forudsættes bekendt), samt igennem samtale øve talefærdighed og forståelse af talt fransk og aktivere alment, ikke-fagspecifikt ordforråd.
Arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed vil dels ske gennem læsning (hjemme) af og fælles lærerstyret samtale i timerne om fransksproget fiktion skrevet i ikke meget komplekst sprog (med rigelige gloser fra lærer), dels on and off gennem mere fri samtale om ugens (aktuelle) begivenheder, personligt & i verden omkring os.
Vi fortsætter fra omkring kapitel 13 (Notre voisine et sa fille) i schweiziske Agota Kristof (født 1935 i Ungarn; død 2011 i Neuchâtel): Le grand cahier. Editions du Seuil. Points. 1986.
Du har måske ikke læst romanens første 12 kapitler, men du kan sagtens få sprogligt og indholdsmæssigt udbytte af at deltage alligevel.
Le grand cahier er en klassiker og et mesterværk, kompositorisk, sprogligt og indholdsmæssigt, hvis store temaer er hjemløshed, eksil og fremmedgørelse. Agota Kristof flygtede i 1956 fra Ungarn og endte i Schweiz, hvor hun og andre ungarske flygtninge blev modtaget med åbne arme og fik et sted at bo og et arbejde. På trods af dette forvandt hun aldrig rigtig tabet af sin familie, sit tilhørsforhold til et folk og til sit modersmål. Det eneste sprog hun ved ankomsten til Vesten kunne læse og skrive, var ungarsk, hvorfor hun måtte starte helt forfra som analfabet, som hun selv har beskrevet det.
Romanen handler ikke eksplicit om forfatterens eget liv, men er historien om to tvillingedrenge, bogens fortællere, der under en krig kommer til at bo hos deres barske bedstemor et sted i det østlige Europa i en totalitærstat, der senere bliver besat af først én, siden en anden fremmed magt.
Grammatisk vil vi - efter kort repetition - afslutte arbejdet med bundne personlige pronomener som objekt og dativobjekt, 'y' og 'en', med øvelser hvor disse elementer kombineres indbyrdes to og to.
Et nyt emne er spørgeord, dvs spørgende pronomener (stedord) og adverbier (biord) i direkte og indirekte tale, og vi vil arbejde med spørgsmål i direkte og indirekte tale.
Et andet emne kunne fx være opfriskning og uddybning af 'le futur simple' og 'le conditionnel' eller måske 'le passé composé' og 'l'imparfait'.
Gloser og grammatik/øvelser, kr. 45*, incl. i kursusgebyr, vil løbende blive udleveret ved fremmøde på holdet.
Har du ikke Le grand cahier i den nævnte udgave, bedes du venligst selv anskaffe den. Den kan normalt købes i Den franske Bogcafé i Fiolstræde 16.
Har du med henblik på læsningen brug for en god tosproget ordbog, kan Gyldendals røde Fransk-dansk ordbog, 10. udg., 2012, anbefales. OBS. Selv om den har mange år på bagen, er den betydeligt mere omfattende og bedre end sine ældre forgængere. Ordbogen kan bla. købes via Bog & Idé.
Forberedelse og fremmøde på kurset er forudsætninger for kursusudbytte.
Det plejer at være både morsomt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme sproglige niveau.
Mest muligt af undervisningen vil foregå på enkelt fransk, dog ikke grammatik.
NB. Forårskursus tilbydes med glæde fra slut februar 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 8928 Onsdag 16.30-18.20. Startet: 6/9 (september) 2023. Slut: 21/2/2024.
NB. Der er efterårsferie uge 42; juleferie 18.12.23-1.1.24, begge incl. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 4-5+ (pil op mod B1) fra sept. 2023: Lukket hold: x gange-xx lektioner, pris iflg. aftale.
Efter aftale via Zoom.
Startet torsdag d. 7. september 2023 kl. 19.10-21.00. slut d. 7. marts 2024.
- men fortsætter som kursus nr. 9041 fra april. Har du gået til fransk i din fritid i måske 4 sæsoner? Eller har du tidligere lært fransk i et par år på HF/gymnasium el. lign. og siden frisket det op gennem yderligere kursusdeltagelse og måske brugt det en smule på rejser?
Vil du gerne fastholde, lære mere og forbedre dit franske? Så læs videre her:
Dette kursus adskiller sig fra øvrige udbudte ved at den praktiske tale - med færre deltagere - generelt kan få lov at fylde mere end samtalen om læst tekst, men også ved at grammatik typisk består af praktiske øvelser, som vi laver sammen i timerne ud fra læreroplæg på tavlen.
En typisk dobbeltlektion (med pause midtvejs) kan starte med at hver deltager med løbende spørgsmål fra Marianne eller forslag til sproglige forbedringer, herunder grammatik, har ordet for at fortælle om ugen, der gik, den, der kommer eller f. eks. oplevelser fra jobbet der egner sig til dette forum og evt. kan give anledning til kommentarer eller en lille diskussion.
Aftaler vi ikke andet, bruger vi ofte hele første lektion på "fri" fransk tale (som regel forberedt med opslag i ordbog).
Efter pausen arbejder vi med dagens kortere tekst, som indimellem er en fransk vise eller sang (med gloser fra lærer), som deltagerne hver for sig har lyttet til hjemme som forberedelse til undervisningen. Uanset teksttype læser vi - efter opklaringsspørgsmål - teksten højt for at finpudse udtalen. Derefter samtale på fransk om tekst.
Grammatik var oprindeligt som på andre hold teori og skriftlige opgaver at løse hjemme, nogle gange desværre ledsaget af dårlig samvittighed over ikke at have nået hjemmearbejdet.
I stedet arbejder vi nu sammen i timen om "spontane" mundtlige øvelser (forberedt af Marianne), øvelser der præsenteres på tavlen. Ofte vil det være enkle sætninger at oversætte fra dansk til fransk, bygget op omkring et grammatisk emne efter aftale. Formålet er ikke oversættelse i sig selv, men at blive mere bevidst om sproglige forskelle mellem dansk og fransk og dermed bedre til at udtrykke sig på fransk.
Nye emner, relevante(og realistiske) for det annoncerede niveau, aftales løbende, herunder hvordan vi griber det an.
NB: Jeg har ikke glemt ønsket om noget om celui/celle/ceux/celles-ci, -là, ... qui, ... que, de ... og overvejer stadig hvordan det bedst gribes an i praksis.
Undervisningen foregår på enklere fransk, dog ikke grammatik.
Ekstrakursus d. 30. november, samt d. 7. & 14. december 2023 har hold nr. 8937.
Nyt kursus tilbydes med fornøjelse fra januar 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 8936 • Torsdag 19.10-21.00. Startet: 7/9
(september) 2023. Slutdato iflg. aftale.
NB.
Der er efterårsferie uge 42; juleferie 18.12.23-1.1.24, begge incl. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 5 (B1) fra september 2023 : 22 gange - 44 lektioner, kr.  2895*
Undervisning med fremmøde.
Startet mandag d. 4. september 2023 kl. 19.10-21.00. Slut d. 4. marts 2024.
Har du med begejstring og engagement gået til fransk på grundlæggende niveauer i ca. 3 lange kursussæsoner fordelt over 3 år fra september til juni eller tilsv.? Eller har du for nylig frisket dele af dit gymnasiefransk op? Og drømmer du om at finde et hold som dette hvor du kan komme videre med det mere grundlæggende fransk? Så læs videre her:
Fokus i dette kursus er på mundtlig sprogfærdighed, dvs. talefærdighed, forståelse og grammatik med fortrinsvis skriftlige øvelser, der laves hjemme og gennemgås på tavlen i timerne. Mundtlige øvelser til repetition kan også indgå. (Sådanne øvelser tager tid, deraf mit forbehold.)
Udgangspunkt for arbejdet med din mundtlige sprogfærdighed vil være læsning af og samtale om en ny ubearbejdet fransk (fiktions)tekst (m. gloser fra lærer), men også mere spontane samtaler om aktuelle temaer, personligt og i verden omkring os.
Om du taler på fransk om ugen, der gik, den der kommer, arbejde, fritid, natur, have, ferier, rejser, samfundsforhold, historie og/eller bøger du har læst eller læser (uanset sprog), så er det din begejstring og dit engagement, der tæller.
På kurset læser og taler vi om en kort lille bog, nemlig (brudstykker af) historien om jødiske Ginette Kolinka (en jævn kvinde, født i Paris 1925), fortalt til journalisten og forfatteren Marion Ruggieri (født 1975) : Une vie heureuse. Forlaget Grasset. 2023.
Gloser til hjælp for læsningen derhjemme udarbejdes og omdeles løbende på kurset.
Bogen er en samtale i enkelt sprog mellem Marion Ruggieri og Ginette Kolinka i dennes lejlighed i Paris, hvor hun har boet siden hun var 10 år. Ginette Kolinka ikke bare overlevede la Shoah, men mener det er vigtigt at vidne om sine oplevelser, hvorfor hun siden midten af 1990'erne, da hun modtog gentagne opringninger fra folkene bag filmen "Schindlers liste", har rejst Frankrig rundt for at fortælle skoleelever om sit liv.
Under hensyntagen til at du har andet i dit liv, aftales det fra uge til uge, hvilke og hvor mange sider der læses til næste kursusgang.
Grammatik relevant for dette niveau vil blive præsenteret og indlært gennem skriftlige øvelser, så vidt muligt i sammenhæng med den tekst, vi læser, eller foranlediget af de morsomme og hyggelige franske samtaler, jeg forventer, vi vil have på holdet.
Et emne er de franske hjælpeverber 'être' og 'avoir' ved bøjning af verber i sammensatte tider som 'le passé composé', et andet brugen af forskellige verbaltider i betingelseskonstruktioner med 'si' (hvis). På den måde får du også lejlighed til at repetere og blive mere sikker i le présent, l'imparfait, le futur simple, le plus-que-parfait (førdatid); le conditionnel (ingen dansk pendant) og le conditionnel passé, hvoraf du måske ikke rigtig er kommet i gang med at bruge de 3 sidstnævnte i praksis.
Andre for niveauet realistiske & relevante emner kan tages op efter aftale på holdet.
*Gloser, grammatik & øvelser fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, bog ikke incl., udleveres løbende ved fremmøde på kurset.
Har du med henblik på læsningen brug for en god tosproget ordbog, kan Gyldendals røde Fransk-dansk ordbog, 10. udg., 2012, anbefales. OBS. Selv om den har mange år på bagen, er den betydeligt mere omfattende og bedre end sine ældre forgængere. Ordbogen kan bla. købes via Bog & Idé.
Alternativt kan du evt. skrive dit spørgsmål om betydning ind i Googles søgefelt i håb om en oversættelse til dansk. Google er altid parat!
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde er nødvendigt for udbytte af kurser som dette med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer at være både morsomt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme niveau i fransk.
Undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på fransk.
NB. Forårskursus tilbydes gerne i umiddelbar forlængelse fra primo marts 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 8940 • Mandag 19.10-21.00. Startet: 4/9 (september) 2023. Slut: 26/2/2024.
NB.
Der er efterårsferie uge 42; juleferie 18.12.23-1.1.24, begge incl. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 6-7 (B1/B2) fra september 2023 : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2895*
Undervisning med fremmøde.
Startet tirsdag d. 5. september 2023 kl. 19.10-21.00. Slut d. 20. februar 2024.
Er du vild med fransk sprog og kultur? Og nysgerrig efter at lære og vide mere?
Har du tidligere med begejstring lært fransk på gymnasialt niveau (i fx 3 hele skoleår), hos Mariannes franskkurser eller tilsv., brugt dit franske på din årlige rejse sydpå og for nylig gennem kursusdeltagelse af et vist omfang frisket væsentlige dele af dine franskkundskaber og -færdigheder op så du nu med udgangspunkt i læsning af ikke alt for kompliceret fransk med gloser - under vejledning af lærer - kan indgå i samtale på fransk om tekstpassager forberedt hjemme, men også i lidt mere fri samtale?
Har du således en ret pæn læsefærdighed, godt hjulpet på vej af den indstilling at hvis noget gør modstand, sådan som fransk litteratur kan opleves, så "smøger du ærmerne op"?
Har du appetit på mere, herunder også grammatik forstået som syntaks/regler for sætningsbygning som et nyttigt redskab for læsning, talefærdighed og forståelse, så se her:
På kurset vil det primære udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed være læsning af og samtale om en ny fransk roman af forfatteren Philippe Besson (født 1967) : Ceci n'est pas un fait divers. (Dette er ikke en avisnotits.) Forlaget Julliard. 2023.
Emnet er kvindedrab og spørgsmålet om hvorfor det sker og hvilke følger det har for børnene når far dræber mor. I historien er lillesøster på 13 vidne til den voldsomme hændelse, hvorfor hun ringer til sin storebror på 19, som er fiktionens fortæller. Romanen er inspireret af virkelige hændelser.
Gloser til hjæp for læsningen vil løbende blive udarbejdet og udleveret ved fremmøde.
Under hensyntagen til at du har andet i dit liv, aftales det fra uge til uge hvilke og hvor mange sider vi læser.
Fælles bogkøb arrangeret, bøger bestilt og lærer har lagt ud. Der afregnes venligst når I ved kursusstart har fået bog i hånden.
I det omfang tiden er til det, vil også aktuelle emner, personligt og i verden omkring os, kunne være udgangspunkt for samtaletræning med plads til vejledning og rettelser fra lærer således at du kan øve og udvikle talefærdighed og forståelse af fransk tale i sammenhæng.
Emnerne for den frie samtale kan i princippet være "alt", der ikke kræver specialiseret faglig viden, fra din (evt.) køkkenhave til bøger, film, skole, uddannelse, børneopdragelse, psykologi, samfundsforhold, politik, historie, fx, som du i givet fald efter relevante ordbogsopslag ønsker at byde ind med på fransk når tiden er til det. Om det er danske eller franske forhold, der tages op under den frie samtale, er ikke afgørende. Det er derimod din begejstring!
Når tiden er til det, vil grammatik relevant for dette niveau blive præsenteret og indlært gennem skriftlige øvelser, så vidt muligt i sammenhæng med den tekst vi læser eller foranlediget af de gode franske samtaler jeg forventer vi vil have på holdet, ofte i en lattermild stemning.
Et emne, som forårshold Fransk 5-6 har arbejdet med, (præsens) konjunktiv på moderne fransk, vil blive taget op igen på dette sæsonkursus så nye deltagere kan være med.
Med blot 2 x 50 minutters undervisning hver uge lover jeg ikke at du vil få grammatik og øvelser "for" hver uge. Arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed vil generelt fylde mest.
*Gloser, grammatik & øvelser fra lærers hånd, kr. 45, incl. i kursuspris, bog ikke includeret, udleveres løbende ved fremmøde på kurset.
Har du med henblik på læsningen brug for en god tosproget ordbog, kan Gyldendals røde Fransk-dansk ordbog, 10. udg., 2012, anbefales. OBS. Selv om den har mange år på bagen, er den betydeligt mere omfattende og bedre end sine ældre forgængere. Ordbogen kan bla. købes via Bog & Idé.
Kontinuerlig deltagelse og hjemmearbejde er nødvendigt for udbytte af kurser som dette med fokus på mundtlig sprogfærdighed. Det plejer at være både morsomt og udbytterigt at dele udfordringerne med andre på samme niveau i fransk.
Undervisningen, dog ikke grammatik, foregår på fransk, grammatik undtaget.
NB. Forårskursus tilbydes med fornøjelse i umiddelbar forlængelse fra ultimo februar 2024.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 8946 • Tirsdag 19.10-21.00. Startet: 5/9
(september) 2023. Slut: 20/2/2024.
NB.
Der er efterårsferie uge 42; juleferie 18.12.23.-1.1.24, begge incl. Ingen vinterferie.
………………………………..  ………………………………..

Fransk 10 (B2) fra oktober 2023 : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2895*
Undervisning via Zoom
. Så behøver du ikke beregne tid til transport og kan også deltage hvis du er ude at rejse og har en stabil Internetforbindelse.
Startet tirsdag d. 24. oktober kl. 16.30-18.20. Slutter d. 9. april 2024.
Har du franskkundskaber og -færdigheder et pænt stykke ud over gymnasialt niveau, opfrisket, vedligeholdt og udviklet gennem adskillige sæsoners kursusdeltagelse - og/eller øvet og forbedret på rejser til og ophold i Frankrig?
Har du en god læsefærdighed inden for fransk fiktion og en pæn mundtlig sprogfærdighed, dvs. tale & forståelse af fransk i sammenhængende tale, samt viden om og en pæn færdighed i sætningsbygning og grammatik i øvrigt?
Ønsker du i hyggeligt selskab med andre, der deler din interesse, at fastholde og udbygge dine færdigheder i at læse, tale og forstå talt fransk? Så læs videre her.
Udgangspunkt for vore franske samtaler vil være læsning af en ny(ere) fransk roman (m. gloser, som lærer løbende vil udarbejde), hvor vi hjemme til hver uge vil læse et passende antal sider, der tager hensyn til at du har andet i dit liv.
Men også aktuelle emner af fælles interesse som udstillinger, bøger, musik, film, teater, foredrag, rejser, natur, samfundsforhold, politik o.m.a. kan efter ordbogsopslag før timen danne udgangspunkt for mere fri samtale på holdet.
Efter moden overvejelse faldt valget på Goncourtprisvinderen fra 2022, Brigitte Giraud: Vivre vite. Forlaget Flammarion. 2022, (hæftet udgave) en overskuelig roman på ca. 200 sider.
Der måtte 14 afstemningsrunder til før Goncourtpriskomitéen med 5 stemmer mod 5, hvor formandens stemme som altid talte dobbelt, før denne roman kunne kåres som vinder. Efter valget havde visse komitémedlemmer svært ved at holde deres utilfredshed for sig selv.
I romanen reflekterer forfatteren over sin mands død i 1999 ved en soloulykke på en alt for "potent" motorcykel, der ikke var hans egen. Hun spørger sig selv om ulykken kunne have været undgået hvis ... en lang række tilfældigheder ikke var blevet til virkelighed.
Lad os læse og tale sammen om romanen og evt. også til slut diskutere om det er en god eller mindre god bog!
*Gloser & grammatik m. øvelser i et vist, begrænset omfang fra lærer, kr. 45, incl. i kursuspris, (bøger ikke incl.), udarbejdes løbende ved fremmøde på kurset.
Grammatik som opklaringsspørgsmål til læst tekst og som mindre selvstændige temaer.
Kontinuerlig deltagelse og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det er normalt både morsomt og udbytterigt at deltage sammen med andre på samme sproglige niveau med tilsvarende almenviden og erfaring.
Undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på fransk.
NB. Kort forårskursus 2024 kan oprettes i forlængelsel.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 8949 Tirsdag 16.30-18.20. Startet: 24/10/2023. Slut: 9/4 (april) 2024.
NB. På dette hold undervises d. 19. december, hvorefter der som på øvrige hold er juleferie til og med mandag d. 1. januar 2024. Ingen vinterferie. Der undervises ikke d. 5. marts 2024. Påskeferie 23/3-1/4/24, begge incl.
……………………………….. 
………………………………..

Fransk 13 (C1) fra september 2023 : 22 gange - 44 lektioner, kr. 2895*
Undervisning med fremmøde.
Startet onsdag d. 6. september kl. 19.10-21.00. Slut d. 21. februar 2024.
Er deltagelse i dit franskkursus onsdag aften kl. 19.10-21.00 en ugentlig "vitaminindsprøjtning", du nødig vil gå glip af? Eller drømmer du om at finde det på én gang behagelige, imødekommende, men også seriøse lille hold med solide franskkundskaber, viden & færdigheder, herunder læsefærdighed og forståelse af talt fransk, væsentligt ud over gymnasiets A-niveau - fra fx Mariannes franskkurser, anden kursusdeltagelse over adskillige år, evt. fransksproget studieophold, praktik, rejser i fransktalende lande el. tilsv. og stor fascination af fransk sprog og kultur?
På dette niveau har man mange års erfaring med og solide færdigheder i at læse og deltage i fransksproget samtale om ubearbejdet fransk fiktion og en generelt god færdighed i mere spontan tale og forståelse af fransk tale i sammenhæng.
Du behøver ikke at være forfatter eller uddannet i litteraturvidenskab for at få sprogligt udbytte og glæde af deltagelse i et kursus som dette, men må, som nævnt, have gode franskkundskaber, lyst til og erfaring med at læse ubearbejdet fransk og i øvrigt være glad for at læse fiktion.
Hovedformålet med kurset er ikke litterær analyse, selv om den også er velkommen, men mest mulig øvelse i praktisk talefærdighed og forståelse af talt fransk.
Søger du, der ikke til daglig har lejlighed til at praktisere sproget, mulighed for at øve, styrke & finpudse tale, forståelse & grammatik sammen med andre med forkundskaber som beskrevet? Så se her:
Udgangspunkt for arbejdet med den mundtlige sprogfærdighed vil være læsning af og samtale om en ny(ere) fransk roman, samt mere spontan samtale om aktuelle temaer, personligt & i verden omkring os.
Efter en længere litterær rejse omkring nyere franske romaner, belønnet med Goncourtprisen faldt valget i stedet på en forfatter som Mariannes franskkurser hidtil er gået i en stor bue udenom, nemlig Michel Houellebecq (født 1956 på franske Ile de la Réunion) og romanen Sérotonine, forlaget Flammarion, 2019, i poche-udgven " J'ai lu ", (ISBN 978-2-290-21219-6), den fint læsbare udgave, jeg har læst bogen i.
Denne udgave fås i Den franske Bogcafé, Fiolstræde 16.
*Gloser og "spontane" mundtlige øvelser i grammatik i et vist begrænset omfang, kr. 45, incl. i kursuspris, vil løbende blive udarbejdet & omdelt ved fremmøde.
Grammatik også gerne som opklaringsspørgsmål til læst tekst.
Men du må naturligvis også selv søge information om samfundsforhold o.a., samt ords betydning, Du kan altid skrive dit spørgsmål ind i Googles søgefelt og som regel også finde brugbare svar.
Vedr. gloser mener jeg at tiden, for dig der har nået dette niveau, er inde til at komme i gang med at anvende en ensproget fransk-fransk ordbog, fysisk eller digital efter dit valg.
I den ensprogede ordbog finder du bla. ordenes mulige betydninger, henvisning til andre ord med lignende betydninger og for verbernes vedkommende generelt også konstruktionsmuligheder, hvorefter du ud fra den kontekst, det givne ord eller vendingen optræder i, selv kan udlede en forståelse af betydningen.
Personligt anvender jeg med stor fornøjelse den fremragende " Le Petit Robert de la Langue Francaise " (2024), som fås på papir og digitalt. På Nettet findes også mindre omfattende gratis ensprogede online-ordbøger.
Det er vigtigt for mig at slå fast at romanen, vi læser, ikke er kurset og at kurset ikke er romanen, selvom bogen vil være udgangspunkt for en væsentlig del af de samtaler, vi har sammen på kurset.
Under hensyntagen til at du også har andet i dit liv, aftales det fra uge til uge, hvor meget der læses til ugen efter.
Som nævnt vil vi også, inden for visse tidsmæssige rammer, dyrke den mere spontane samtale om aktuelle temaer af fælles interesse som bøger, uddannelse, medier, film, teater, udstillinger, rejser, samfundsforhold, politik mv. i bred forstand etc. Den frie samtale, hvor vi ofte kommer vidt omkring tematisk og mht ordforråd, bidrager erfaringsmæssigt i høj grad til den gode stemning.
Kontinuerlig deltagelse og forberedelse nødvendigt for kursusudbytte. Det er normalt både morsomt og udbytterigt at deltage sammen med andre på samme sproglige niveau.
Undervisningen, dog ikke grammatik, vil foregå på fransk.
NB. Forårskursus 2024 oprettes med glæde i forlængelse fra ultimo februar.

Undervisningssted: Hos M. Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N
Underviser: Marianne Rasmussen, F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64
Hold 8950 Onsdag 19.10-21.00. Startet: 6/9 (september) 2023. Slut: 21/2/2024.
NB. Der er efterårsferie uge 42; juleferie 18.12.23-1.1.24, begge incl. Ingen vinterferie.
_________________________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser  26. & 30. maj;  8., 15., 29. & 30. juni; 10. & 21. jul; d. 2., 11., 17., 25. & 31. august, 8., 16 & 29. september; 22. & 29. oktober, d. 4. & 18. november 2023 & d. 24. februar 2024. Forbehold tages for rettelser, justeringer, tilføjelser & ændring af kursustekster.
________________________________________________________________________

>Niveauer, indhold, timetal & priser definerer hver enkelt kursusudbyder inden for den ikke-prøveforberedende undervisning på sin måde med henvisning til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog, hvor Niveau A er det mest elementære og C det mest avancerede.
NB.
Fransk 1 intensivt for begyndere uden forkundskaber har ikke anden niveaubetegnelse da der ikke forudsættes forkundskaber & færdigheder i fransk ved start.
For spørgsmål om valg af niveau
hos Mariannes franskkurser er du velkommen til at kontakte Marianne Rasmussen på F 35 83 34 52 / M 26 19 16 64. Se Praktisk. Du kan også skrive til marianne@franskkursus.dk el. evt. til mariannesfranskkurser@gmail.com
Indplacering
sker ud fra korrekt oplysning om dine forkundskaber og færdigheder og - for dig der er ude over begynderniveauerne - også gerne via samtale på fransk med din kommende underviser. Det er dit ansvar at give retvisende oplysning om dine forkundskaber og at læse kursusbeskrivelse for det hold, du tilmelder dig, grundigt, herunder også info om dag, tid og sted.
>Tilmelding/forretningsbetingelser: Tilmelding/indbetaling kan - efter aftale om indplacering på passende niveau - ske ved at du i god tid før startdato via DIN Netbank, fx, indbetaler det annoncerede kursusgebyr på nedennævnte konto, som tilhører Mariannes franskkurser ved Marianne Rasmussen. Deltagerne optages på holdene efter aftale, generelt i den rækkefølge indbetalingerne registreres på kontoen.
• Du kan overføre 1) via Netbank til reg. 0274 kt. (00)16649619, eller evt., om nødvendigt, 2) pr. giro til samme konto, girokontonr. 16649619. 
Kontaktdata: Du bedes venligst oplyse navn, fysisk adresse, mobiltlf.-nr. og e-mail til Marianne på NY e-mail: marianne@franskkursus.dk eller fx på tlf.
• Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig som kursist, og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi aftaler kun undervisning for og med navngivne kursister og betalere. NB. Vi benytter ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine data med nogen.
Når dit kursusgebyr er modtaget og set på min bankkonto, er du tilmeldt Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen.
Kursusgebyret dækker den fysiske undervisning, der foregår på det hold, du er tilmeldt, eller den onlineundervisning, der måtte være aftalt eller nødvendiggjort af forhold vi mennesker ingen indflydelse har på, inden for den annoncerede periode fra start- til slutdato, ferier og fridage undtaget, intet andet.
Spørgsmål om Netbank må du venligst rette til dit pengeinstitut.
Betalingsfrist: I god tid før startdato og senest 6 dage fra den dato, du tilkendegiver dit ønske om plads på et givet hold og oplyser dine kontaktdata. Har du tilkendegivet dit ønske om tilmelding, må du indbetale det annoncerede kursusgebyr. Ønsker du at tilmelde dig et kursus efter startdato, må du betale kursusgebyr hurtigst muligt. Pft.
Kvittering for modtaget kursusgebyr/mødebekræftelse sendes som ekstra service pr. e-mail nogle dage efter at din indbetaling er modtaget på nævnte konto, dog ikke hvis indbetaling modtages efter startdato. Fremmøde kun iflg. aftale.
Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og kursusgebyret kan ikke refunderes.
Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin på de længerevarende sæsonhold efter aftale senest finde sted inden kursets 3. undervisningsgang, og du kan højst skifte én gang.
Oprettes det hold, du har tilmeldt dig, ikke pga manglende tilslutning, får du naturligvis hele dit indbetalte kursusgebyr tilbage såfremt der ikke er et andet hold der kan passe.
Bøger til de niveauer, der er ude over begynderbog, bestiller lærer - såfremt bøgerne ikke fås her i København - gerne hjem fra Frankrig og lægger ud for. Har du ikke allersenest 15 dage før startdato  meddelt mig at du selv ønsker at skaffe din bog, må du venligst betale for det eksemplar af annonceret fransk titel, jeg har bestilt til dig og betalt for. Når du har fået din bog i hånden, beder jeg dig venligst refundere mig mit udlæg. Det kan ske via Netbank, jfr. konto-nr. ovenfor, eller kontant til mig mod kvittering. Men du må betale med lige penge.
Vibeke Gade: Franskbogen, hhv. 7. udg., 2020, og Franskbogen-Øvehæfte, 5. udg., Systime 2010, som  benyttes på de elementære niveauer, bedes du venligst selv skaffe. Som privatperson kan du med fordel købe direkte via forlaget Systimes webshop eller i en fysisk boghandel.
__________________________________________________________________

©  MR  Mariannes franskkurser   2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 etc.
__________________________________________________________________

• For Link til download af Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (s.43), se archive

 
Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     marianne@franskkursus.dk