ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks

 

Mariannes franskkurser: Al undervisning sker på min bopæl Hillerødgade 22, 4, th., 2200 Kbh. N, i Nørrebro Park Kvarter, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 osv.
Du er velkommen til at ringe til Marianne på
- mobil 26 19 16 64 / fastnet 35 83 34 52,
- skrive til mariannes-franskkurser@parkmail.dk
   eller evt. til mariannesfranskkurser@gmail.com
  
dvs. til

Marianne Rasmussen
Hillerødgade 22, 4. th.
2200 København N.

For spørgsmål el. vejledning om valg af kursus/niveau er du velkommen til at kontakte Marianne Rasmussen på M 26 19 16 64/F 35 83 34 52.
Du kan også starte med at sende en e-mail.
Telefontider i ugen fra d. 1. august: ... fredag kl. 10-12.
Telefontider i ugen fra d. 8. august: Mandag & onsdag kl. 10.30-12.00 & 13-14; tirsdag kl. 10-11; torsdag kl. 11.30-12.00 & 13-14; samt fredag kl. 10-12.
Er jeg optaget, bliver du modtaget af telefonsvareren. Læg gerne navn, emne & tlf. nr., så får du et ring. Kun adgang for deltagere i aftalt & forudbetalt undervisning i fransk på hold og individuelt.

Mariannes franskkurser, franskkursus.dk, uafhængig privat kursusudbyder, iflg. venlige mennesker en institution i den københavnske franskundervisning, tilbyder Holdundervisning i fransk i personligt indrettet, men professionelt undervisningslokale hos Marianne Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N - i cykleafstand fra alt.
Holdundervisning
udbydes det meste af året, ferier & fridage undtaget.

Individuel franskundervisning, se Individuelt, fysisk eller online, til arbejde, studium & for din fornøjelse, aftales individuelt og uafhængigt af holdenes sæson og forløb, såfremt du og jeg har ledig tid samtidig, dog for mit vedkommende primært hverdage i dagtimer, og om muligt, evt. også enkelte aftentimer, her hos Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N, ml. Esromgade & Lundtoftegade, 5 min. fra Nørrebro St. m. metro & linje F.
 
Rekvireret undervisning:
Er I en gruppe på samme sproglige niveau med samme forkundskaber og færdigheder, er I velkomne til at rekvirere undervisning efter nærmere aftale.

Tilmelding/aftaler om undervisning forudsætter indbetaling:
Ved. holdundervisning og indplacering på korrekt niveau
: Kontakt mig venligst for vejledning om valg af niveau og plads, før du indbetaler.
Er der plads på det givne hold, og matcher kurset dit niveau, er du normalt tilmeldt når du har oplyst dine almindelige kontaktdata OG din indbetaling af det fulde kursusgebyr er modtaget og set på Marianne Rasmussens (Mariannes franskkursers) bankkonto, reg. 0274 kt.  0016649619, samme konto som girokonto 16649619.
Vil du være sikker på at få plads på det ønskede hold, kan det anbefales - efter aftale - at indbetale i god tid før kursusstart, normalt senest 6 dage fra det tidspunkt, du giver tilsagn om tilmelding. Indbetaling skal være modtaget og set på min konto inden startdato.
Individuel undervisning: Du er velkommen til at henvende dig.
Når indhold, datoer & tid(er) er aftalt, må du bekræfte din reservation ved efter aftale at forudbetale kursusgebyr på konto. Også for individuel undervisning gælder at indgåede aftaler er bindende. Kursusgebyr tilbagebetales ikke. Du kan kun disponere over de datoer, tider og det timetal, der er aftalt og forudbetalt inden for den givne undervisningsperiode fra start- til slutdato, begge incl.

Tilmelding/indbetaling kan ske:
- Via Netbank/Homebanking, reg. 0274, kt. nr. 0016649619.
- Pr. giro til konto nr. 16649619 (samme konto som ovenfor), IK 01.
HUSK venligst at oplyse navn, adresse, mobiltlf.-nr., holdnr., samt e-mail. Er der ikke plads til alle disse data, kan du sende dem på e-mail eller ringe på M 26 19 16 64.
Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi indgår kun aftaler for og med navngivne kursister og betalere. Vi bruger ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine oplysninger med andre.

Kvittering for modtaget kursusgebyr/Bekræftelse af tilmelding til holdundervisning med angivelse af dag, tid og sted fremsendes som en ekstra service pr. e-mail senest 6-10 dage efter at din indbetaling er set på min konto. NB. Ved sen indbetaling, herunder evt. efter holdstart udsendes ikke mødebekræftelse. Fremmøde kun efter aftale.

Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og gebyret kan ikke refunderes. Indbetaling vedr. individuel undervisning er bindende, og kursusgebyr tilbagebetales ikke.

Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin efter aftale senest ske inden kursets 3. undervisningsgang.

Forbehold tages - som hos andre kursusudbydere - for evt. nødvendig ændring af undervisningssted, samt aflysninger/forlængelser af kursus pga. sygdom eller lignende. Ved evt. aflysning af en kursusgang pga lærers evt. sygdom erstattes de aflyste timer efter aftale med de(t) berørte hold. NB: Ved force majeure, dvs. ekstraordinære situationer som pandemier, (sne)storm eller orkan af styrker og omfang hvor myndighederne fraråder al udgang, erstattes evt. aflyst undervisning ikke.

Kan et hold ikke oprettes, returneres hele dit indbetalte kursusgebyr til indbetaler.

Kursusomfang, materialer, holdstørrelse & pris: Omfang af og pris for de konkrete kurser, der udbydes i en given kursusperiode, ses under Holdundervisning. Generelt undervises der hver kursusgang på et hold i 2 lektioner à hver 50 minutter. Cirka midtvejs den enkelte kursusgang holdes en lille pause på ca. 10 minutter, som du ikke betaler for.
Er materialer fra lærers hånd includeret i kursuspris, kan denne variere fra hold til hold.
På elementære niveauer som fx Fransk 1 intensivt for begyndere og Fransk 2 intensivt er materialet lærebøger, som deltagerne selv (an)skaffer, dvs. Vibeke Gade: Franskbogen, 7. udg, 2020, og Franskb. Øvehæfte, 5. udg., 2010, begge Systime.
Holdstørrelse: Normalt max. 4-6 deltagere pr. hold.
Mod ekstra betaling kan hold med færre deltagere efter aftale oprettes.

Kursusgebyret, der betales forud, er din og dine medkursisters betaling for at det hold, I har tilmeldt jer, oprettes og undervisningen gennemføres fra start- til slutdato, begge incl., med det annoncerede lektionstal og kursusindhold/niveau.
Betalingen dækker din fysiske deltagelse i den i kursusprogrammet annoncerede og beskrevne fælles undervisning, der foregår på holdet (eller den onlineundervisning, der måtte være aftalt eller evt. være blevet en nødvendighed pga forhold vi mennesker ingen indflydelse har på), herunder, som nævnt ovenfor, på de fleste hold (dog ikke begynderniveauerne hvor vi benytter en lærebog), gloser og grammatisk-sproglige materialer med øvelser fra lærers hånd, som der gennem kursusgebyret betales for ved tilmelding.
Materialer udleveres fra gang til gang ved fremmøde på dit hold. Bøger ikke includeret i prisen.
På begynderniveauerne (an)skaffer deltagerne selv - før start - lærebøger efter aftale.
På de niveauer, hvor vi læser bøger på fransk, arrangerer lærer gerne, om muligt, fælles køb af bøger.
Lærer lægger ud, og du bedes venligst refundere mig mit udlæg når du modtager dit eksemplar af bog og endelig pris foreligger.
Tilmelder du dig kort tid før holdstart, eller springer du ind på et hold efter start, kan det ikke garanteres at der også vil være et eksemplar af bog til dig.

Fortsættelse af dit franskkursus: Ethvert sæsonhold kan ved tilstrækkelig tilslutning fortsætte i forår efter slutdato fra medio/ultimo marts og fra næstfølgende september hvor nye sæsonhold starter.

Andre ønsker og undervisningsbehov? Klik venligst på Individuelt franskkursus.

Kursusbevis på dansk kan udstedes ved mindst 80 % fremmøde. Ønsker du dit kursusbevis på fransk, må du venligst specificere dette når du beder om beviset.

Mariannes franskkurser udsender program for holdundervisning to gange årligt:
Sæsonprogram 2022-2023, holdundervisning i fransk, holdstart hhv uge 36 & 39, september 2022, udkom d. 29. maj 2022.
Forårsprogram 2023 for holdundervisning kommer ult. november 2022. Start februar-marts 2023.
Forbehold tages for forhold vi mennesker ikke har indflydelse på, dvs Force Majeure.
 
Ferier & fridage for holdene i kursussæson 2022-2023; individuelle kursister aftaler individuelt!
Efterårsferie, uge 42, dvs. fra mandag d. 17. til søndag d. 23. oktober 2022, begge incl.
Juleferie, uge 51 & 52, dvs. fra man. d. 19. dec. 2022 til søn. d. 1. januar 2023, begge incl.
NB. Der holdes IKKE vinterferie.
St. Bededag, fredag d. 5. maj 2023, kan der undervises såfremt det aftales.
Kr. Himmelfartsdag, tors d. 18. maj 2023, undervises hvis aftalt.
I Pinseferien, fra lør d. 27. til man d. 29. maj 2023, begge incl., undervises ikke.

Mariannes franskkurser ... hvis du vil videre! • • Opdateret 4. august 2022.

 

Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     mariannes-franskkurser@parkmail.dk