ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks

 

Mariannes franskkurser: Administration og vejledning om valg af kursus, 2019 osv.
sker fra min bopæl i Nørrebro Park Kvarter.
Du er velkommen til at ringe
- mobil 26 19 16 64 / fastnet 35 83 34 52,
- skrive til: mariannes-franskkurser@parkmail.dk
  eller evt., om nødvendigt, skrive til: mariannesfranskkurser@gmail.com
- eller sende et brev til:

Marianne Rasmussen
Hillerødgade 22, 4. th.
2200 København N.

Ønsker du vejledning om valg af kursus/niveau, er du normalt velkommen til at ringe til Marianne på Mobil 26 19 16 64/Fastnet 35 83 34 52. Eller du kan starte med at sende en e-mail.
Personligt fremmøde er normalt ikke muligt, aftalt undervisning undtaget.
Telefontider i ugen fra d. 27. maj: Mandag, tirsdag & onsdag  kl. 11.30-12.00 & 13-14. Ingen telefontider torsdag-fredag d. 30.-31. maj.
Telefontider i ugen fra d. 3. juni: Mandag, tirsdag & torsdag kl. 11.30-12.00 & 13-14; onsdag & fredag kl. 13-14.

Mariannes franskkurser, franskkursus.dk, uafhængig privat kursusudbyder, iflg. venlige mennesker en institution i den københavnske franskundervisning, tilbyder Holdundervisning i fransk i personligt indrettet, men professionelt undervisningslokale hos Marianne Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N - i cykleafstand fra alt.
Holdundervisning tilbydes fra august/september til juni, begge incl. Holdene ligger generelt mandag, tirsdag, onsdag & torsdag kl. 17.00-18.50 & 19.10-21.00, et enkelt fredag kl. 10.10-12.00.
Ferier og fridage fra holdundervisningen
ses nederst på siden.

Rekvireret undervisning: Er I en gruppe på samme sproglige niveau, er I velkomne til at rekvirere undervisning efter nærmere aftale i perioden fra slut juli til slut juni, begge incl.

Individuel franskundervisning, se Individuelt, til arbejde, studium og for din fornøjelse, tilbydes alle hverdage i dagtimer, og i det omfang det er muligt, evt. også enkelte aftener, i perioden fra slut juli til slut juni hos Marianne Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 Kbh. N, nær Nørrebro Station (linje F), Lundtoftegade og Nørrebrogade.

Tilmelding/aftaler om undervisning forudsætter indbetaling:
Holdundervisning og indplacering på korrekt niveau
: Kontakt mig venligst for vejledning om valg af niveau og plads, før du indbetaler.
Er der plads på det givne hold, og matcher kurset dit niveau, er du normalt tilmeldt når du har oplyst dine almindelige kontaktdata og din indbetaling af det fulde kursusgebyr er registreret på Marianne Rasmussens (Mariannes franskkursers) bankkonto, reg. 0274 kt. 1664 9619, samme konto som girokonto 1664 9619.
Vil du være sikker på at få plads, kan det anbefales - efter aftale - at indbetale i god tid før kursusstart, generelt senest 6 dage fra det tidspunkt, du giver tilsagn om at du  ønsker at tilmelde dig. Indbetaling skal være modtaget inden startdato.
Individuel undervisning: Ønsker du at aftale individuel undervisning, må du bekræfte din reservation af datoer og tidspunkter ved efter aftale at forudbetale kursusgebyr. Også for individuel undervisning gælder at indgåede aftaler er bindende. Kursusgebyr tilbagebetales ikke. Du kan kun disponere over konkrete datoer, tider og timetal inden for den givne undervisningsperiode fra start- til slutdato, begge inclusive, der er aftalt og forudbetalt.

Tilmelding/indbetaling kan ske:
- Via Netbank/Homebanking, reg. nr. 0274, kt. nr. (00)1664 9619.
- Pr. giro til konto nr. 1664 9619 (samme konto som ovenfor), IK 01.
HUSK venligst at oplyse navn, adresse, mobiltlf.-nr., holdnr., samt e-mail. Er der ikke plads til alle disse data, kan du sende dem på e-mail eller ringe på M 26 19 16 64.
Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi indgår kun aftaler for og med navngivne kursister og betalere. Vi bruger ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine oplysninger med andre.

Gyldig kvittering for tilmelding/indbetaling har du når du har betalt på en af disse måder.

Bekræftelse af tilmelding til holdundervisning med angivelse af dag, tid og sted fremsendes som en ekstra service pr. e-mail 6-12 dage efter at du har indbetalt. NB. Ved sen indbetaling, herunder evt. efter holdstart udsendes ikke mødebekræftelse. Fremmøde kun efter aftale.

Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og gebyret kan ikke refunderes. Indbetaling vedr. individuel undervisning er bindende, og kursusgebyr tilbagebetales ikke.

Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin efter aftale senest ske inden kursets 3. undervisningsgang. NB. På korte kurser med 6 kursusgange er det ikke muligt at skifte niveau efter start.

Forbehold tages - som hos andre kursusudbydere - for evt. nødvendig ændring af undervisningssted, samt aflysninger/forlængelser af kursus pga. sygdom eller lignende. Ved evt. aflysning af en kursusgang pga lærers evt. sygdom erstattes de aflyste timer efter aftale med de(t) berørte hold. NB: Ved force majeure, dvs. ekstraordinære situationer som (sne)storm eller orkan af styrker og omfang hvor myndighederne fraråder at gå ud, erstattes evt. aflyst undervisning ikke.

Kan et hold ikke oprettes, returneres hele dit indbetalte kursusgebyr til dig/indbetaler.

Kursusomfang, materialer, holdstørrelse & pris: Omfang af og pris for de konkrete kurser, der udbydes i en given kursusperiode, ses under Holdundervisning. Generelt undervises der hver kursusgang på et hold i 2 lektioner à hver 50 minutter. Cirka midtvejs den enkelte kursusgang holdes en lille pause på ca. 10 minutter. Hvor materialer fra lærers hånd er includeret i kursuspris, kan kursuspris variere fra hold til hold.
På basale niveauer som fx Fransk 1 intensivt for begyndere og Fransk 2 intensivt er materialet lærebøger, som deltagerne selv (an)skaffer. Holdstørrelse: Normalt max. 6 deltagere.

Kursusgebyret, der betales forud, er din og dine medkursisters betaling for at det hold, I har tilmeldt jer, oprettes og undervisningen gennemføres fra start- til slutdato, begge incl., med det annoncerede lektionstal og kursusindhold/niveau.
Betalingen dækker din fysiske deltagelse i den i kursusprogrammet annoncerede og beskrevne undervisning, der foregår på holdet, herunder, som nævnt ovenfor, på de fleste hold (dog ikke begynderniveauerne hvor vi benytter en lærebog), gloser og grammatisk/sproglige materialer med øvelser fra lærers hånd, som der gennem kursusgebyret betales for ved tilmelding.
Materialer udleveres fra gang til gang ved fremmøde på dit hold. Bøger er ikke includeret i prisen.
På begynderniveauerne (an)skaffer deltagerne selv - før start - lærebøger efter aftale. På de niveauer hvor vi læser bøger på fransk, arrangeres, så vidt muligt, fælles køb af bøger.
Tilmelder du dig kort tid før holdstart eller springer du ind på et hold efter start, kan det ikke garanteres at der også vil være et eksemplar af bog til dig.
Lærer lægger ud, og du bedes venligst refundere mit udlæg når du modtager dit eksemplar af bog og endelig pris foreligger.
NB.
Ønsker du ud over kurset, du har tilmeldt dig, også opgaveretning eller supplerende undervisning i skriftligt fransk ud over de mindre øvelser, der måtte indgå i dit kursus, kan dette ske mod ekstra betaling.

Fortsættelse af dit franskkursus: Ethvert hold kan ved tilstrækkelig tilslutning fortsætte i foråret efter slutdato fra medio/ultimo marts og fra september 2019 hvor nye sæsonhold starter.

Andre ønsker og undervisningsbehov? Klik venligst på Individuelt franskkursus.

Kursusbevis på dansk kan udstedes ved mindst 80 % fremmøde. Ønsker du dit kursusbevis på fransk, må du venligst specificere dette når du beder om beviset.

Mariannes franskkursers programmer for holdundervisning udkommer 2-3 gange årligt - eller efter behov:
1) Kursusprogram 2019-2020 for holdundervisning i fransk kommer når det bliver klar juni 2019.
2) Forårsprogram 2020 udkommer december 2019.
3) Supplerende kursusprogrammer kommer hvis ledige tider i ugeskema.

Individuel franskundervisning aftales individuelt og kan arrangeres fra slut juli til slut juni,  uafhængigt af holdenes sæson og forløb, såfremt du og jeg har ledig tid samtidig! Ferier og fridage aftales individuelt.

Ferier og fridage for holdundervisningen i kursussæson 2018-2019:
Grundlovsdag, onsdag d. 5. juni 2019 undervises, som annonceret.
Pinseferie, lørdag d. 8. til mandag d. 10. juni 2019, begge incl.
Ferier og fridage for holdundervisningen i kursussæson 2019-2020:
Efterårsferie 2019: Uge 42, dvs fra lørdag d. 12. til søndag d. 20. oktober, begge incl.
Juleferie 2019-2020: Uge 52 & 1, dvs fra lørdag d. 21. dec. 2019 til søndag d. 5. jan. 2020, begge inclusive.
Ingen vinterferie.
Påskeferie 2020: Lørdag d. 4. til mandag d. 13. april 2020, begge incl.
Pinseferie 2020: Lørdag d. 30. maj til mandag d. 1. juni 2020, begge inclusive.

Mariannes franskkurser ... hvis du vil videre! • • Opdateret d. 24. maj 2019.

 

Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     mariannes-franskkurser@parkmail.dk