ForsideIdé & CVBlogHoldundervisningIndividuelt | Kursisterne sigerPraktiskLinks

 

Mariannes franskkurser: Al undervisning sker på min bopæl Hillerødgade 22, 4, th., 2200 Kbh. N, i Nørrebro Park Kvarter, 2021-2022, 2022-2023 osv.
Du er velkommen til at ringe til Marianne på
- mobil 26 19 16 64 / fastnet 35 83 34 52,
- skrive til mariannes-franskkurser@parkmail.dk
   eller evt. til mariannesfranskkurser@gmail.com
  
dvs. til

Marianne Rasmussen
Hillerødgade 22, 4. th.
2200 København N.

For spørgsmål eller vejledning om valg af kursus/niveau er du velkommen til at kontakte Marianne Rasmussen på Mobil 26 19 16 64/Fastnet 35 83 34 52.
Du kan også starte med at sende en e-mail.
Telefontider uge 4: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag & fredag kl. 11.30-12.00 & 13-14.
Er jeg optaget, bliver du modtaget af telefonsvareren. Læg gerne navn, emne & tlf. nr., så får du et ring. Kun adgang for deltagere i aftalt & forudbetalt undervisning i fransk på hold og individuelt.

Mariannes franskkurser, franskkursus.dk, uafhængig privat kursusudbyder, iflg. venlige mennesker en institution i den københavnske franskundervisning, tilbyder Holdundervisning i fransk i personligt indrettet, men professionelt undervisningslokale hos Marianne Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N - i cykleafstand fra alt. Holdundervisning udbydes det meste af året, ferier & fridage undtaget.
I hovedsæson 2021-2022 ligger de udbudte hold generelt man/tirs/ons/tors kl. 16.30-18.20 & 19.10-21.00. Sæson 2021-22 startede uge 35, 36 & 39, sept. 2021 & slutter i febr.-marts 2022.
Forårskurser 2022 starter uge 4-8-9-12, hhv ult. januar, februar & marts 2022.

Individuel franskundervisning, se Individuelt, fysisk eller online, til arbejde, studium og for din fornøjelse, aftales individuelt og uafhængigt af holdenes sæson og forløb, såfremt du og jeg har ledig tid samtidig, dog for mit vedkommende primært hverdage i dagtimer, og om muligt, evt. også enkelte aftentimer, her hos Mariannes franskkurser v/ Marianne Rasmussen, Hillerødgade 22, 4. th., 2200 København N, ml. Esromgade & Lundtoftegade, 5 min. fra Nørrebro St. m. metro & linje F.
 
Rekvireret undervisning:
Er I en gruppe på samme sproglige niveau med samme forkundskaber og færdigheder, er I velkomne til at rekvirere undervisning efter nærmere aftale.

Tilmelding/aftaler om undervisning forudsætter indbetaling:
Holdundervisning og indplacering på korrekt niveau
: Kontakt mig venligst for vejledning om valg af niveau og plads, før du indbetaler.
Er der plads på det givne hold, og matcher kurset dit niveau, er du normalt tilmeldt når du har oplyst dine almindelige kontaktdata OG din indbetaling af det fulde kursusgebyr er registreret på Marianne Rasmussens (Mariannes franskkursers) bankkonto, reg. 0274 kt. 1664 9619, samme konto som girokonto 1664 9619.
Vil du være sikker på at få plads, kan det anbefales - efter aftale - at indbetale i god tid før kursusstart, generelt senest 6 dage fra det tidspunkt, du giver tilsagn om at du  ønsker at tilmelde dig. Indbetaling skal være modtaget inden startdato.
Individuel undervisning: Ønsker du at aftale individuel undervisning, må du bekræfte din reservation af datoer og tidspunkter ved efter aftale at forudbetale kursusgebyr. Også for individuel undervisning gælder at indgåede aftaler er bindende. Kursusgebyr tilbagebetales ikke. Du kan kun disponere over konkrete datoer, tider og timetal inden for den givne undervisningsperiode fra start- til slutdato, begge inclusive, der er aftalt og forudbetalt.

Tilmelding/indbetaling kan ske:
- Via Netbank/Homebanking, reg. nr. 0274, kt. nr. (00)1664 9619.
- Pr. giro til konto nr. 1664 9619 (samme konto som ovenfor), IK 01.
HUSK venligst at oplyse navn, adresse, mobiltlf.-nr., holdnr., samt e-mail. Er der ikke plads til alle disse data, kan du sende dem på e-mail eller ringe på M 26 19 16 64.
Dine kontaktdata har Mariannes franskkurser brug for 1) til kommunikation med dig og 2) som dokumentation i vores bogføring. Vi indgår kun aftaler for og med navngivne kursister og betalere. Vi bruger ikke cookies og videregiver ikke og deler ikke dine oplysninger med andre.

Gyldig kvittering for tilmelding/indbetaling har du når du har betalt på en af disse måder.

Kvittering for modtaget kursusgebyr/Bekræftelse af tilmelding til holdundervisning med angivelse af dag, tid og sted fremsendes som en ekstra service pr. e-mail 6-10 dage efter at du har indbetalt. NB. Ved sen indbetaling, herunder evt. efter holdstart udsendes ikke mødebekræftelse. Fremmøde kun efter aftale.

Tilbagebetaling af kursusgebyr til holdundervisning kan ske indtil 14 dage før annonceret startdato mod fradrag af kr. 75 til administration. Herefter er tilmeldingen bindende og gebyret kan ikke refunderes. Indbetaling vedr. individuel undervisning er bindende, og kursusgebyr tilbagebetales ikke.

Holdskift kan normalt ske indtil 14 dage før startdato. Er du forkert placeret niveaumæssigt, kan overflytning til andet kursustrin efter aftale senest ske inden kursets 3. undervisningsgang.

Forbehold tages - som hos andre kursusudbydere - for evt. nødvendig ændring af undervisningssted, samt aflysninger/forlængelser af kursus pga. sygdom eller lignende. Ved evt. aflysning af en kursusgang pga lærers evt. sygdom erstattes de aflyste timer efter aftale med de(t) berørte hold. NB: Ved force majeure, dvs. ekstraordinære situationer som pandemier, (sne)storm eller orkan af styrker og omfang hvor myndighederne fraråder al udgang, erstattes evt. aflyst undervisning ikke.

Kan et hold ikke oprettes, returneres hele dit indbetalte kursusgebyr til dig/indbetaler.

Kursusomfang, materialer, holdstørrelse & pris: Omfang af og pris for de konkrete kurser, der udbydes i en given kursusperiode, ses under Holdundervisning. Generelt undervises der hver kursusgang på et hold i 2 lektioner à hver 50 minutter. Cirka midtvejs den enkelte kursusgang holdes en lille pause på ca. 10 minutter, som du ikke betaler for.
Er materialer fra lærers hånd er includeret i kursuspris, kan denne variere fra hold til hold.
På elementære niveauer som fx Fransk 1 intensivt for begyndere og Fransk 2 intensivt er materialet lærebøger, som deltagerne selv (an)skaffer, dvs. Franskbogen, 7. udg, 2020, og Franskb. Øvehæfte, 5. udg., 2010.
Holdstørrelse: I udgangspunktet max. 6 deltagere, p.t. desværre blot max. 4 deltagere pr. hold.

Kursusgebyret, der betales forud, er din og dine medkursisters betaling for at det hold, I har tilmeldt jer, oprettes og undervisningen gennemføres fra start- til slutdato, begge incl., med det annoncerede lektionstal og kursusindhold/niveau.
Betalingen dækker din fysiske deltagelse i den i kursusprogrammet annoncerede og beskrevne fælles undervisning, der foregår på holdet, herunder, som nævnt ovenfor, på de fleste hold (dog ikke begynderniveauerne hvor vi benytter en lærebog), gloser og grammatisk-sproglige materialer med øvelser fra lærers hånd, som der gennem kursusgebyret betales for ved tilmelding.
Materialer udleveres fra gang til gang ved fremmøde på dit hold. Bøger ikke includeret i prisen.
På begynderniveauerne (an)skaffer deltagerne selv - før start - lærebøger efter aftale.
På de niveauer hvor vi læser bøger på fransk, arrangeres, så vidt muligt, fælles køb af bøger.
Lærer lægger ud, og du bedes venligst refundere mit udlæg når du modtager dit eksemplar af bog og endelig pris foreligger.
Tilmelder du dig kort tid før holdstart eller springer du ind på et hold efter start, kan det ikke garanteres at der også vil være et eksemplar af bog til dig.

Fortsættelse af dit franskkursus: Ethvert sæsonhold kan ved tilstrækkelig tilslutning fortsætte i forår efter slutdato fra medio/ultimo marts og fra næstfølgende september hvor nye sæsonhold starter.

Andre ønsker og undervisningsbehov? Klik venligst på Individuelt franskkursus.

Kursusbevis på dansk kan udstedes ved mindst 80 % fremmøde. Ønsker du dit kursusbevis på fransk, må du venligst specificere dette når du beder om beviset.

Mariannes franskkurser udsender program for holdundervisning 2 gange årligt:
Sæsonprogram 2021-2022 for holdundervisning sept.-februar/marts udkom d. 6. juni 2021.
Forbehold tages for forhold vi mennesker ikke har indflydelse på, dvs Force Majeure.
Supplerende kurser udbydes hvis ledige tider i ugeskema.
Forårsprogram 2022 udkom 28. nov. '21. Holdstart hhv uge 4-8-9-12, i januar-februar-marts 2022.

Ferier & fridage for holdene i kursussæson 2021-2022; m. individuelle kursister aftales individuelt!
Der holdes IKKE vinterferie.
Påskeferie
fra man d. 11. til man d. 18. april 2022, begge incl.
St. Bededag, fre d. 13. maj,
kan der undervises efter aftale, ellers ikke.
Kr. Himmelfartsdag, tors d. 26. maj 2022,
kan der undervises efter aftale, ellers ikke.
Pinseferie
fra lør d. 4 til man d. 6. juni 2022, begge incl.

Mariannes franskkurser ... hvis du vil videre! • • Opdateret 22. januar 2022.

 

Marianne Rasmussen     F 35 83 34 52     M 26 19 16 64     mariannes-franskkurser@parkmail.dk